Krarup: Skolebørn skal kende kristendommen

”Ikke at ville indføre børn i den tro, der er mest udbredt der, hvor de er født, svarer til ikke at ville tale et sprog med dem, før de er store nok til selv at bestemme, om de vil tale dansk, tysk, kinesisk eller engelsk. Det er jo umuligt. For børnene vil jo så ikke udvikle et sprog overhovedet og dermed gå glip af en masse,” skriver folketingsmedlem (DF) Marie Krarup. Foto: Leif Tuxen

Der er ikke noget, der hedder religionsneutralitet. Alle har et menneskesyn, og vi fratager børnene viden om den kultur og den historie, de er en del af, hvis vi ikke underviser dem i kristendom, mener folketingsmedlem (DF) Marie Krarup.

Forleden hørte jeg en socialdemokratisk politiker sige: "Når min søn begynder i skolen om en uge, så skal han have et fag, der hedder kristendom. Det er bare ikke OK. Det burde hedde religion i stedet og omfatte flere religioner."

Jeg ved ikke hvor udbredt den holdning er blandt socialdemokrater generelt. Forhåbentlig er den ret marginaliseret i det parti og hører måske mere hjemme på de liberalistiske og socialistiske yderfløje. Her er der flere folk, der mener, at staten skal være "religions-neutral" og dermed ikke favorisere nogen bestemt religion.

LÆS OGSÅFolkeskolen bør undervise i religion, ikke kristendom 

Jeg er meget uenig med det synspunkt. Og jeg er utrolig glad for, at børnene i de små klasser skal begynde med et fag, der hedder kristendom og ikke religion eller livsoplysning, eller hvad man ellers kunne finde på.

Men hvorfor er det så vigtigt, at børnene stifter bekendtskab med kristendommen tidligt? Hvorfor ikke vente til de er 15 år og kan tage mere bevidst stilling?

Det er der mange gode grunde til, hvoraf jeg her vil nævne de vigtigste.

Børn bliver kulturelle analfabeter uden kristendom
For det første er vores kultur så gennemvævet af kristne referencer og historier, at det kan være svært at forstå almindelig tale og litteratur uden kendskab til de grundlæggende kristne historier. Hvordan skal man ellers vide, hvad det er, folk siger til en, hvis de kalder en for en Judas, en Madonna, en Kain eller taler om Adam-kostume?

Man bliver simpelthen kulturel analfabet uden kendskab til de gammeltestamentlige og nytestamentlige grundhistorier. Og man bliver samtidig afskåret fra at læse og forstå fortidens litteratur og mennesker. Så børnene vil heller ikke kunne føle et fællesskab med historien uden kendskab til kristendommen.

Danmark bygger på den kristne grundopfattelse og vil bryde sammen uden den
For det andet er Danmark et kristent land, der bygger på det kristne menneskesyn, verdenssyn og samfundssyn. Uden det kristne udgangspunkt, vil Danmark i sin nuværende udformning bryde sammen.

Tænk, hvis vi havde stamme-mentalitet i stedet for individuel frihed. Tænk, hvis vi havde hellige love, der blev læst ud af en bog og ikke kunne ændres af folk i Folketinget, og tænk, hvis vi ikke troede, at man kan studere naturen og finde frem til naturlove. Det ville jo være et helt andet land, vi så levede i. Uden sekularisering, rationalitet og individualisme.

Børn er født ind i en sammenhæng
For det tredje findes der ikke religions-neutralitet. Det er en utopi. Alle mennesker har et menneskesyn, og det er det, der ligger i religionerne. Argumentet med, at man skal vente med undervisning i religioner, før børnene er blevet store og selv kan tage stilling, holder ikke en meter.

Selvfølgelig skal ingen tvinges til at tro eller bekende sig til det kristne budskab. Det er meget vigtigt at fastholde religionsfriheden. Men man er nødt til at erkende, at alle mennesker er født ind i en sammenhæng.

Ikke at ville indføre børn i den tro, der er mest udbredt der, hvor de er født, svarer til ikke at ville tale et sprog med dem, før de er store nok til selv at bestemme, om de vil tale dansk, tysk, kinesisk eller engelsk. Det er jo umuligt. For børnene vil jo så ikke udvikle et sprog overhovedet og dermed gå glip af en masse.

LÆS OGSÅReligionsanalysen: Religionsneutralitet – respekt for alle eller fremmedgørelse af religion?

Der er jo en grund til, at der er et kors i flaget. De kristne grundholdninger, historier og tankegange er så indgroet en del af vores tankegang, at vi slet ikke tænker over dem til daglig. Men det ville godt nok være noget helt andet uden dem. Danmark i sin nuværende form ville bryde sammen uden den kristne forståelse. Derfor er det så afgørende, at der stadig undervises i kristendom i skolerne.

Marie Krarup er folketingsmedlem (DF) og skriver kommentaren ved kristendom.dk.