Krarup: Skolerne skal holde op med at forkynde sekulære myter

"Den kristne myte er ved at blive udkonkurreret af en sekulær myte. Den myte lyder: mennesket var på et tidspunkt på vej imod udfoldelse af hele sin rationalitet og ved at forstå hele verden via videnskaben, men så kom den fordummende religion og kastede os ned i sort middelalder og irrationalitet. Men lyset genopstod med renæssancen og med oplysningstiden, og vi kan nu med fælles hjælp kaste religionen, dumheden, undertrykkelse, ufrihed irrationalitet på porten og skabe et rationelt, demokratisk, frit samfund styret af menneskerettigheder", skriver folketingsmedlem Marie Krarup. Foto: Leif Tuxen.

Den kristne forkyndelse erstattes i dag i vid udstrækning af forkyndelsen af en sekulær myte om fornuft og udvikling. Og når man fortæller en myte, så forkynder man, skriver folketingsmedlem (DF) Marie Krarup

Når jeg fortæller den kristne grundmyte om jordens skabelse, Adam og Eva i Paradis, syndefaldet og livet på jorden, håbet om frelse, Jesu fødsel, død og opstandelse så forkynder jeg. Kristne forstår sig via denne myte som skabte, som syndere, men også som frelste af Jesus. Den historie giver altså kristne et menneskesyn, et verdenssyn og en mening med min tilværelse. Jeg ved nu, hvad der er vigtigt og uvigtigt i mit liv. Det er sådan, myter fungerer.

LÆS OGSÅ: Hvad er en myte?

Den kristne myte er ved at blive udkonkurreret af en sekulær myte. Den myte lyder: mennesket var på et tidspunkt på vej imod udfoldelse af hele sin rationalitet og ved at forstå hele verden via videnskaben, men så kom den fordummende religion og kastede os ned i sort middelalder og irrationalitet. Men lyset genopstod med renæssancen og med oplysningstiden, og vi kan nu med fælles hjælp kaste religionen, dumheden, undertrykkelse, ufrihed irrationalitet på porten og skabe et rationelt, demokratisk, frit samfund styret af menneskerettigheder.

Når man tilslutter sig denne myte, får man et menneskesyn, et verdenssyn og en mening med tilværelsen. Jeg ved nu, hvad der er vigtigt og uvigtigt i mit liv, og hvad jeg skal gøre. Jeg ved, at jeg som menneske er godt og stærkt og udstyret med fornuft, der kan bruges til at jage religionen bort, og bruges til at skabe frihed, fremskridt og rum for menneskerettigheder. Fortællingen af denne myte er forkyndelse i lige så høj grad som fortællingen af den kristne grundmyte. Men mens der gives plads til forkyndelse af den sekulære myte i skolerne og i samfundet, så er den kristne myte ildeset samme sted. Det blev jeg belært om for nylig.

Konfirmationsundervisning udelukkes i skoletiden
Skolernes undervisning ikke må være forkyndende, kunne man læse i Kristeligt Dagblad den 18. december.

Avisen skrev, at Undervisningsministeriet har besluttet, at konfirmationsundervisning ikke kan blive del af helhedsskolens "understøttende undervisning", netop fordi konfirmationsundervisning er forkyndende. Understøttende undervisning er den nyskabelse, der fylder så meget tid i den nye skolereform, at det bliver en heldagsskole.

LÆS OGSÅ: Rød og blå blok i kamp om konfirmation

Sådan. Nu skal børnene altså gå til konfirmationsundervisning i de sene eftermiddagstimer, hvor de naturligvis er trætte og hellere vil hjem.

Middelaldermennesker troede altså ikke, at Jorden er flad

Men hvad så med den sekulære myte? Den forkyndes frit i undervisningen, i bøgerne og - opdagede jeg - på Nationalmuseet.

Museet udstillede en symbolsk skitse over kristenheden, som de i en medfølgende tekst skriver viser, at man i middelalderen troede, at Jorden var flad.

Men det har historikere gang på gang påvist ikke er i overensstemmelse med sandheden. Man kendte ikke hele jordkloden og slet ikke Amerika i middelalderen, men man havde faktisk en ret god forståelse af geografien.

LÆS OGSÅ: Nationalmuseet forkynder en sekulær myte, som moderne mennesker hylder

De kort, som en senere tid har misforstået som et bevis på, at man troede, at Jorden var flad, er ikke geografiske kort, men derimod symbolske skitser over kristenheden. Den falske myte om dumheden i middelalderen gentages i mange skolebøger.

Men hvorfor fortsatte oplyste historikere så med at udbrede usandheder om middelalderen? Forklaringen er, at det er fordi den historie er en del af den sekulære myte. Myten om dumheden i middelalderen indgår i den generelle myte om den "mørke middelalder", der blev lanceret i renæssancen. Denne myte blev gentaget af oplysningsfilosofferne i 1700-tallet.

Myten går ud på at skildre middelalderen - det vil sige mellemtiden - mellem den klassiske storhedstid og den nye oplyste tid - som fyldt med dumhed, religion og snæversyn. Men så blev lyset fra den klassiske oldtid genfundet og dumheden, religiøsiteten og uvidenheden overvundet. Mellemtiden var altså et sort intermezzo, hvor lyset gik tabt, men senere genfundet.

Det er lettere at være en lysets helt på en sort baggrund. Myten om middelalderen har dermed en funktion ved at skabe baggrund og drama for den nye oplysning fra renæssancen og frem. Samtidig giver myten indhold. For myten viser, hvad der skal bekæmpes: uvidenhed, religiøsitet og snæversyn. Hvis man aflivede myten og accepterede den sande historie om, at renæssancen blot er en naturlig følge af middelalderen, hvor der blev lagt en mængde grundsten til det, der senere kom til blomstring som den europæiske kultur og den moderne verden, ja, så kommer man til at savne drama, men også mål med sit eget virke.

Nationalmuseet ændrer sin udstilling nu
Jeg skrev til museet og har faktisk lige fået et brev, hvori det lyder, at museet vil ændre sin middelalder-udstilling på det punkt. Jeg er så glad for, at Nationalmuseet nu vil holde inde med sin sekulære forkyndelse på dette punkt. Jeg håber, at det samme snart vil ske med skolernes historiebøger.

Skal jeg vælge mellem kristen eller sekulær forkyndelse i skolen, så foretrækker jeg langt den kristne forkyndelse. Af to årsager: den er sand og den er indskrevet i vores grundlov i paragraf 4. Tolkningen af paragraf 4 (Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten) kan sagtens være, at kristen forkyndelse kan ske i statens skoler.

Derimod har jeg svært ved at se, hvordan man kan tillade for eksempel muslimsk, sekulær eller asa-tro forkyndelse i den danske folkeskole.

Men den kristne forkyndelse erstattes i dag i vid udstrækning af forkyndelsen af en sekulær myte om fornuft og udvikling. Men forkyndelsen af den sekulære myte er ikke i orden. Så selvfølgelig skal skolerne holde op! Nationalmuseet er nu gået foran med et godt eksempel.

Marie Krarup er folketingsmedlem (DF) og skriver kommentaren til kristendom.dk.