Kommentaren

Charlotte Dyremose: Lad os få flere sager i præsteretten

Det ville være ganske umenneskeligt og urimeligt, hvis præster aldrig måtte tvivle eller vakle i troen. Og hvem ville også kunne holde ud at høre på et så selvretfærdigt menneske, som altid og ubetinget stod fast på sit og aldrig kunne ledes til den mindste tvivl eller overvejelse, spørger cand.scient.pol. Charlotte Dyremose. Foto: RUNE JOHANSEN

Lad os modernisere præsteretten og skabe et rum, hvor der bag lukkede døre kan drøftes teologi og kirkens bekendelsesgrundlag. Konklusionerne kan komme os alle til gode bagefter, foreslår menighedsrådsformand Charlotte Dyremose

Det ville være ganske umenneskeligt og urimeligt, hvis præster aldrig måtte tvivle eller vakle i troen. Og hvem ville også kunne holde ud at høre på et så selvretfærdigt menneske, som altid og ubetinget stod fast på sit og aldrig kunne ledes til den mindste tvivl eller overvejelse?

Troen og tvivlen hænger sammen for præst som for menighed. Alle har vi brug for at blive vejledt, når tvivlen bider sig fast. Det er derfor, vi trods det almindelige præstedømme stiller store krav til uddannelsen af de mennesker, som vi kalder til at lede gudstjenesten og yde sognet sjælesorg.

Skal man vejlede andre, skal man kende og forstå rammerne. Er man håndboldtræner, er det ikke nok at være god til at undervise. Man skal også kende håndboldreglerne, og det skal være netop dem, og ikke alt muligt andet, man lærer fra sig. Kender man ikke håndboldreglerne, eller kommer man pludselig til at lære basketreglerne fra sig i stedet, så skal man have hjælp til at lære at formidle de rigtige håndboldregler. Og lykkes det ikke, må man stoppe som håndboldtræner – uanset hvor rart og sympatisk et menneske, man måtte være. Men det forhindrer ikke vedkommende i at fortsætte som medlem af klubben.

I folkekirken er det en central pointe, at alle er velkomne i kirken og sågar ved Herrens bord under nadveren. Derfor kan kirken sagtens rumme medlemmer med en tro på noget, som ligger langt uden for kirkens bekendelsesgrundlag. Og det er vigtigt, at man ikke lader sig skræmme ud af folkekirken, fordi man ikke føler sig sikker på, at ens tro passer fuldstændig ind i kirkens. Her skal vi altid mindes om, at troen og tvivlen går hånd i hånd.

Moderne mennesker er generelt højt uddannet i Danmark. Men deres viden om vores kristne arv og forståelse for kernen i evangelisk luthersk kristendom er desværre forsvindende lille. Samtidig mødes vi alle med et hav af religiøse og følelsesmæssige strømninger, som mange mennesker shopper rundt imellem. Det er vel kun naturligt, at også præster nogen gange lader sig vildlede.

Og modsat håndboldens meget præcise regler, så er folkekirkens rammer langt mere diffuse og uhåndgribelige. Det bliver derfor hurtigt for snævert, hvis præstens teologi alene skal vurderes af provst og biskop. Der bør skabes rum for flere kvalificerede teologiske drøftelser mellem flere mennesker, som kan udstikke de ydre rammer for kirkens bekendelsesgrundlag. Her kunne præsteretten – måske i en moderniseret form – være det redskab, der i højere grad blev brugt til mere jævnligt at sætte rammerne for kirkens bekendelsesgrundlag.

Lad os få langt flere sager i præsteretten. Lad os skabe et rum, hvor der er plads til teologisk drøftelse, afklaring og afgrænsning i selskab med en række teologisk kyndige personer. Giv plads til drøftelsen for lukkede døre, og lad os alle nyde godt af konklusionerne bagefter.

Hvis det blev dagligdag at få sin tro og sin tvivl for præsteretten, ville det hverken være en sensation eller en katastrofe. Til gengæld kunne der skabes et rum, hvor teologiske drøftelser kunne få den plads og de nuancer, som der ikke er plads til i medierne. Her kan de gode og saglige argumenter komme frem. Her kan skrifterne granskes og der kan kræves teologisk holdbare forklaringer. Forklaringerne kan udfordres. Og det vil ofte være oplagt at konkludere, at flere svar ligger inden for folkekirken rammer, blot der kan argumenteres teologisk for dem alle. Det kunne blive en hel lettelse for den enkelte at få sin sag i præsteretten, samtidig med at kirken får et redskab til helt udramatisk at afklare sine ydre rammer.

Charlotte Dyremose er cand.scient.pol., menighedsrådsformand og tidligere kirkeordfører for De Konservative. Hun skriver kommentaren på kristendom.dk.