"Lukning af kirker uden fremadrettet indsats er tåbelig"

Kirkelukninger: Jeg vil ikke tordne mod beskære-saksen. Der skal blot være klare kriterier for, hvor og hvordan der skal beskæres - i dialog med menighedsrådene, skriver sognepræst Carsten Haugaard Nielsen. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Folkekirken skal kombinere lukning af kirker, med en fremadrettet, innovativ indsats både centralt og lokalt, mener sognepræst Carsten Haugaard Nielsen

Så kom den foreløbige afslutning på en lang proces om lukning af københavnske kirker. Seks kirker lukkes. To tages ud af almindeligt brug. Seks redder skindet i denne omgang. Men ingen kan nu vide sig sikker. For kirkeministeren er hurtigt ude med efterårs-beskæresaksen: 200 kirker i hele landet er i fare næste gang!

LÆS OGSÅ: Seks københavnske kirker slipper for lukning

Der skal lukkes kirker
Jeg vil ikke tordne imod beskære-saksen. Det er på tide, at folkekirken forholder sig til, at vi ikke længere er det samfund, vi var for 100 år siden.
Det gælder også andre steder end i København. I et af de små sogne, jeg har været præst i, Hjerndrup ved Christiansfeld, er der lidt under 300 indbyggere. Skole, brugs, mejeri og andre forretninger og virksomheder er for længst nedlagt. Der kun den gamle gymnastiksal som sognegård og så kirken til at samle sognet. I kirken kom der engang mange. Nu er der et par håndfulde trofaste tilbage.

Det gav god mening at være præst på dette lille sted og jeg vil vride mig, hvis kirken skulle nedlægges! Alligevel vil jeg sige: Det er på tide, at der føres en landsdækkende drøftelse af, hvilke kirker, der skal tages ud af daglig brug. Det kan blive for småt. Det er rettidig omhu for enhver organisation, at den tilpasser sin virksomhed til ændrede forhold. Det bør folkekirken også.

Så jeg vil ikke tordne mod beskære-saksen. Der skal blot være klare kriterier for, hvor og hvordan der skal beskæres i dialog med menighedsrådene!

LÆS OGSÅ: Politikere vil have klare regler for kirkelukninger

Lukning af kirker uden en fremadrettet indsats er en tåbelig
Derimod vil jeg tordne mod, at folkekirken ikke satser tilstrækkeligt på udvikling. At skære et sted, uden en strategi for en fremadrettet indsats et andet sted, er ganske enkelt tåbeligt! Hvad gør en plante, når den beskæres? Den skyder nye skud! Det skal folkekirken også.

Nu kan man indvende: Men folkekirken skyder jo nye skud, hele tiden! Ja! Det syder og bobler af nye tiltag i mange sogne. Og kirkeministeren indkalder endda til en innovationskonference i det nye år. Det er godt! Men vi mangler alligevel meget. Vi mangler en samlet satsning på udvikling!

Men pengene, hvor skal de komme fra? De kan jo passende tages fra de midler, der frigives, når nogle kirker tages ud af brug. Lad mig komme med et konkret forslag: at der i hvert stift ansættes en udviklingschef, der sammen med tilsvarende medarbejdere i de andre stifter udgør et folkekirkens innovations-team. Deres opgaver kan være:

- At opsamle gode erfaringer fra folkekirkens menigheder og organisationer, så andre får gavn af de idéer, der allerede er
- At sætte innovationsprocesser i gang i stifter, provstier og sogne
- At sætte udviklingsmæssige pilotprojekter i gang i særligt udvalget sogne
- At opsamle viden og erfaring gennem netværk med kirker i andre lande og formidle det til danske forhold
- I samarbejde med det nye folkekirkelige forskningscenter (der etableres i Aarhus pr. 1. januar 2014) at skabe sammenhæng mellem forskning og praksis i folkekirken

Alle resultater skal naturligvis være tilgængeligt online.

Der kan også tænkes andre modeller. Det afgørende er: At folkekirken kombinerer rettidig omhu, når det gælder lukning af kirker, med en fremadrettet, innovativ indsats både centralt og lokalt!
 
Carsten Haugaard Nielsen er sognepræst i Christianskirken i Aarhus. Han er en del af panelet, som på skift skriver Kommentaren på kristendom.dk

"Der er brug for, at kirken igen vender sig udad mod hele vores folk, og ser sig som en del af Guds mission, sendt til netop de danskere, som de er i dag. Der er brug for, at hele kirken arbejder med både selvforståelse og arbejdsformer og prøver nye metoder og tilgange af. Og der er brug for en ny form for tydelighed: at vi vedkender os, at, hvad kristentroens sandhed er", skriver sognepræst Carsten Haugaard Nielsen. Foto: Privatfoto