"Sådan kan vi forny folkekirken"

Nedsæt en tænketank, der undersøger danskernes religiøse søgen og hvad det er, der gør at visse kirker er fulde af mennesker. Lur mig, om ikke det er kirker med engagerede præster, der selv tror på det, de prædiker og kan komme ud over scenekanten med det kristne budskab, skriver præst og journalist Svend Løbner. Foto: Foto: Leif Tuxen.

Det er min erfaring, at de tre ser gør kirken værd at komme i: substans, spiritualitet og socialt samvær, skriver præst og journalist Svend Løbner

Inden man lukker kirker, bør man give kreativiteten vinger og afsøge muligheder for at tiltrække nye kunder i butikken.

Det var mit forslag til kirkeminister Manu Sareen i TV Avisen den 6. April kl. 18.30. For der er nemlig masser af alternativer til kirkelukninger.

LÆS OGSÅ: "Sareen er blevet kastebold i et radikalt signalcirkus"

Her tænker jeg naturligvis på områder hvor der er et demografisk underlag for en kirke. Det kan være nødvendigt at gøre kirker til lejlighedskirker i yderområder, men jeg kan ikke se, hvorfor kirker skal lukkes i storbyer, hvor aktive kirker kan indgå i et levende byliv.

Derfor: Nedsæt en tænketank, der undersøger danskernes religiøse søgen og hvad det er, der gør at visse kirker er fulde af mennesker. Lur mig, om ikke det er kirker med engagerede præster, der selv tror på det, de prædiker og kan komme ud over scenekanten med det kristne budskab.

Præster skal turde bringe sig selv i spil, løsrive sig fra manuskriptet og relatere verdens bedste budskab, evangeliet, til det, der optager moderne mennesker.

Send dem på kommunikationskursus gerne i Kirkeligt Medieakademi for vi kan alle blive bedre til at kommunikere personligt og autentisk. Når alt dette er sagt, er der masser af alternative måder at bruge kirker på:

1. Lejlighedskirker til dåb, bryllup og begravelse.

2. Meditationsrum, hvor fortravlede danskere kan få ro i sjælen.

3. Natkirker, hvor man kan tænde et lys for sine kære og lytte til stille elektronisk musik.

4. Alternative gudstjenester, spaghetti-, dialog-, sms- eller facebookgudstjenester.

5. Koncerter og foredrag, det vil sige koncerter med spirituelt indhold og foredrag med afsæt i de kristne værdier, der ligger til grund for vores velfærdssamfund.

6. Udlån eller udleje til de mange fri- og valgmenigheder, som skyder op i disse år. Valgmenigheder er under biskoppens tilsyn; det er frimenigheder ikke. Men begge er evangelisk-lutherske ligesom folkekirken.

7. Udlån eller udleje til kirkelige foreninger, organisationer og virksomheder, der jo nemt kunne indrette noget af kirken til kontor- og mødelokaler, mens de eventuelt lader alter og andet stå klar til brug ved lejlighed.

8. Udlån eller udleje til de 350 frikirker, som lever i den spirituelle undergrund i Danmark.

9. Udlån eller udleje til de 220 migrantkirker, som er kommet til, så der i dag er flere kirker end moskéer med nydanskere.

10. Og sidst, men ikke mindst, lad kirken være kirke med stort K, fordi den har sund bibelsk forkyndelse, masser af bøn og spiritualitet og et godt fællesskab. Det er min erfaring, at de tre ser gør kirken værd at komme i: substans, spiritualitet og socialt samvær.

Svend Løbner er præst, grafiker og journalist samt leder af Kirkeligt Medieakademi
Indlægget er også blevet bragt som et blog-indlæg på eftertanke.dk