Skru op for støtten til de studerende

I det kristne studenterarbejde hjælper vi studerende til at se deres studier i lyset af Gudsrelationen. Enhver af os er skabt af ham. Mit studie er en vigtig del af forvaltningen af de evner, han har givet mig. Meningen er, at jeg gennem dygtiggørelse kan tjene min skaber og mine medmennesker, skriver generalsekretær Robert Bladt. Foto: Privat

Støtte kan være meget andet end kontanter. Gennem det kristne studenterarbejde tilbydes studerende støtte i form af samtaler om livs- og trosforhold. Vi beder sammen med de studerende. og vi oplever ofte, at støtten fra den Almægtige og fra det kristne fællesskab er uvurderlig, skriver Robert Bladt, generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende

Den finansielle krise har sat vores velfærdsydelser under pres. Aktuelt diskuteres ændringer i de studerendes SU. Jeg er ikke romersk-katolsk i min holdning til, hvilket niveau SUen skal ligge på, eller hvor lang tid, man skal kunne modtage SU.

Men jeg har lagt mærke til nogle træk ved debatten, som afslører en naivitet i vores tænkning om, hvor meget vi kan styre med finanspolitik.

Et af regeringens incitamenter til at skrue ned for den periode, man kan få SU, er at motivere de studerende til at komme hurtigere igennem uddannelsessystemet. Det sjove er, at det modsatte argument også høres i debatten. Hvis de studerende får ro omkring deres uddannelsesstøtte, kan de koncentrere sig om deres uddannelse og derved komme hurtigere gennem uddannelsessystemet.

Fattes riget penge?
Min pointe er, at vi er begyndt at tænke om finanspolitikken som det helt afgørende redskab til at skabe tilskyndelse eller det modsatte. Det gælder blandt studerende, men det gælder også blandt dem, der er arbejdsløse, er tæt på pensionsalderen, er sygemeldte ...

Finanskrisen har forstærket tendensen. Nu, hvor riget fattes penge (gør riget i øvrigt det? Eller er det stadig muligt at have et samfund, hvor få har for meget og færre for lidt?), er medicinen en benhård finanspolitik, hvor folketinget søger at styre vores adfærd i en samfundsgavnlig (læs: samfundsøkonomisk gavnlig) retning ved hjælp af finanspolitiske justeringer.

Mine erfaringer med studerende er, at der er andre ting, som har langt større indflydelse på studerendes motivation for at studere og færdiggøre en uddannelse end størrelsen og længden på SUen. Lad mig nævne de vigtigste:

1. Mening
Studerende spørger ikke kun: Hvad skal jeg læse? De spørger også: Hvorfor skal jeg læse? Nogle studerendes studievalg er præget af udsigten til en høj indkomst. Men det er en skrøbelig motivation. Den er overfladisk og har retning mod afgrunden.

Først og fremmest fordi den er så selvcentreret. Ligesom ideologien bag den aktuelle finanspolitik, fokuserer den på studie og senere erhverv som noget, jeg gør for min egen skyld. Den motivation bærer måske endda en del af skylden for finanskrisen i form af grådighed og jagt på kortsigtet gevinst i finanssektoren.

I det kristne studenterarbejde hjælper vi studerende til at se deres studier i lyset af Gudsrelationen. Enhver af os er skabt af ham. Mit studie er en vigtig del af forvaltningen af de evner, han har givet mig. Meningen er, at jeg gennem dygtiggørelse kan tjene min skaber og mine medmennesker. Her løftes jeg som menneske op til at være det, jeg er bestemt til. Mine midler, evner og ressourcer ses som et lån, jeg skal forvalte til alles bedste.

2. Relationer
Tanken om det autonome menneske er måske vor tids største illusion. Uden relationerne kan ingen af os trives og da slet ikke gennemføre et krævende studie. Alligevel fylder relationerne utroligt lidt i debatten om at få studerende gennem uddannelsen. De får SU, gratis studieplads og rabat på bøger og kom så i gang.

Mange kommer også i gang, finder fællesskaber at være en del af og relationer, de er trygge ved. Men gennem det kristne studenterarbejde møder vi flere ensomme studerende, end vi bryder os om. Vi arbejder for at etablere fællesskaber, som giver plads til fortrolighed, drøftelse af fag-tro relaterede problemstillinger og ikke mindst en aktuel forkyndelse af det kristne evangelium.

Det sidste er efter min opfattelse af afgørende betydning. Det kristne evangelium forkynder, at min relation til Gud er forsonet i kraft af Jesus Kristus. Fra denne forsonede relation springer min frimodighed til at indgå i alle de andre relationer.

3. Støtte
SU er jo en støtte til de studerende. En uddannelsesstøtte. Nu beskærer man altså støtten og møder til gengæld de studerende med flere udfordringer. Det er min erfaring, at støtte og udfordring gerne skal balancere hinanden. Derfor er det bekymrende, at man nu skruer op for udfordringen og ned for støtten.

Støtte kan være meget andet end kontanter. Gennem det kristne studenterarbejde tilbydes studerende støtte i form af samtaler om livs- og trosforhold. Vi beder sammen med de studerende. og vi oplever ofte, at støtten fra den Almægtige og fra det kristne fællesskab er uvurderlig.

Kort sagt: Skru op for støtten til de studerende. En god SU er vigtig, hvis studerende skal gennemføre deres studier. Men det kristne studenterarbejde tilbyder de studerende en støtte, som er uundværlig.

Robert Bladt er generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende og kommentarskribent ved kristendom.dk.