Min favorithelgen

Therese har givet mig større frihed til at elske

For mig er der trøst at hente i de ord – og i det faktum, at Thérèse ligesom tusinder af andre helgener levede et liv, som ikke var noget heltetogt, skriver journalist Malene Fenger-Grøndahl. Foto: zatletic - Fotolia

Med Sankt Therese som ledetråd føler jeg mig mere fri til at elske. Når jeg lader mig lede af kærligheden til at gøre de små ting, bliver jeg mindet om, hvor uendelig stor betydning kærligheden og dens små gerninger har, skriver forfatter og journalist, Malene Fenger-Grøndahl

”Alt, hvad du gør, skal du gøre i kærlighed.” Den sætning kom til mig under bøn for adskillige år siden og er dukket op i min erindring mange gange siden.

Det er vel, hvad Jesus beder os om. Det lyder enkelt, men er så svært. I hvert fald for mig. Gang på gang tager jeg mig selv i at gøre det modsatte. Jeg svarer kort for hovedet, når en kollega spørger om råd. Jeg overser det spørgende blik hos en person, der har brug for hjælp. Eller jeg mangler tålmodighed i samværet med mine børn.

Andre gange mærker jeg, at det er kærligheden, der styrer. Den leder mig til at gøre ting næsten uden at tænke over det – ofte ting, som jeg i en tilstand af travlhed eller stress ikke ville synes, jeg havde tid til.

Når jeg lader mig lede af kærligheden til at gøre de små ting, bliver jeg mindet om, hvor uendelig stor betydning kærligheden og dens (små) gerninger har. Det ser jeg i blikket på dem, jeg husker at sende et smil, og jeg mærker det i kontakten med den, jeg rækker en hjælpende hånd.

I de situationer bliver jeg mindet om de ord, som jeg fik under bøn, og ofte tænker jeg med taknemlighed på flere helgener, hvis liv og virke har inspireret og trøstet mig. Der er mange helgener, jeg føler mig knyttet til og inspireret af, og faktisk er det mig lidt imod at udvælge en af dem. Mon ikke vi er mange, der i den situation vil opleve, at vi har en rigdom af mennesker i vores liv – afdøde og nulevende – som vi står i gæld til og er taknemlige for? Sådan har jeg det både med mine biologiske slægtninge og med de mange mennesker, jeg opfatter som åndelige slægtninge.

Men når jeg skal pege på en enkelt, må det blive Thérèse af Lisieux (1873-1897), også kendt som Therese af Jesusbarnet. En kendt og elsket helgen som mange af kristendom.dk’s læsere sikkert har hørt om. Thérèse Martin blev født i en religiøs familie i Nordfrankrig, hvor alle fem døtre blev nonner. Thérèse blev optaget i karmeliterklostret i Lisieux som 15-årig og levede der et stille liv med bøn og arbejde, indtil hun døde som 24-årig af tuberkulose.

Mens hun var syg, fik klostrets priorinde hende til at skrive sin selvbiografi, som efter hendes død blev redigeret og udgivet. Deri kan man blandt andet læse om Thérèses ’lille vej til Gud’: at livet som kristen ikke først og fremmest handler om at gøre store heroiske gerninger, men om at erkende og acceptere sin svaghed og stole på Guds kærlighed. Hun skriver blandt andet: ”jeg glæder mig over, at jeg er lille, fordi det er børnene og dem, der ligner dem, der er indbudt til det himmelske måltid.”

For mig er der trøst at hente i de ord – og i det faktum, at Thérèse ligesom tusinder af andre helgener levede et liv, som ikke var noget heltetogt. Thérèse var ikke perfekt; hun oplevede perioder med tvivl og anfægtelser, og hun er netop derfor – som andre helgener – et eksempel til identifikation og efterfølgelse.

Vi er alle kaldet til at blive hellige i betydningen at blive det, man vel på nudansk vil kalde ’den bedste udgave af os selv’ –ikke ved at gøre os større, end vi er, men ved at lade Gud handle og lyse gennem os.

At Thérèse inspirerer mig, betyder ikke, at jeg sammenligner mit liv med hendes. Ikke desto mindre er der elementer af Thérèses erfaringer, jeg kan hente trøst i. Som mor til to døtre, hvoraf den ene har flere handicap, oplever jeg hver dag, at det, Thérèse udtrykte med sin enkle teologi, er sandt. Med hendes ’lille vej’ som ledetråd føler jeg mig mere fri til at elske – ved at gøre små gerninger med stor kærlighed. Når det lykkes for mig, er det, når jeg tør gøre som Thérèse og glæde mig over, at jeg er lille. For mig er det stort!
 
Malene Fenger-Grøndahl er forfatter og journalist.