Kommentaren

Debatten om ytringsfrihed sejler

Kristendommen har, selvom det formentlig snart er et overstået kapitel, bidraget væsentligt til, at vi kan have et relativt afideologiseret skole- og retssystem, idet den er det modsatte af menneskeskabte ideologier som socialisme eller multikulturalisme, mener tidsskriftfredaktør Rasmus Vangshardt.

Kristendommen har været med til at sekularisere vores samfund - og derfor er ytringsfriheden ikke hellig, men blot uundværlig, mener tidsskriftsredaktør Rasmus Vangshardt

Alting sejler i debatten om, hvorfor vi har ytringsfrihed i Danmark, og hvordan vi burde beholde den. Især to grundlæggende misforståelser har spredt sig og gengives konstant af dem, der sikkert vil Danmark det godt, men for fuld skrue underminerer det, der de facto har bidraget til at gøre Danmark godt.

Begge misforståelser beror på, at man tilsyneladende ikke har blik for de mest basale træk ved kristendommens historiske udvikling i Danmark samt dens modsætning til islam.

På den ene side turer en type som Mattias Tesfaye fra socialdemokraterne i Politiken frem med den tanke, at det, der skal til for at stoppe den næste hjemmegroede terrorist, blandt andet er at adskille stat og religion, fordi ”historien har vist, at de sekulære samfundsmodeller er de bedste til at forsvare religionsfriheden i praksis” (Politiken den 24. februar 2015). Det er helt korrekt, men det er nærmest uhyrligt ikke at have fået med, at en af de vigtigste grunde til, vi i Danmark har en sekulær stat, er kristendommen.

Læs også: Et demokrati har brug for satire, ikke mobning

Kristendommen har, selvom det formentlig snart er et overstået kapitel, bidraget væsentligt til, at vi kan have et relativt afideologiseret skole- og retssystem, idet den er det modsatte af menneskeskabte ideologier som socialisme eller multikulturalisme.

I en stat, der er helt skilt fra kristendommen, bliver viden let til ideologi. Det har vi netop set det fineste eksempel på i religionsneutrale Sverige, hvor en lærer er blevet irettesat af sin leder for at have fortalt en elev, at det ikke er i orden at benægte holocaust. Lærerens leder satte sin ansatte på plads med henvisning til, at klasseværelset ikke er et sted, hvor man sætter fakta mod fakta(!)

Det gør man ikke i den religionsneutrale stat, fordi der ikke er noget, der hedder objektiv, videnskabeligt baseret viden. Der er blot kampen om, hvilken ideologi der har sat sig på de selvkonstruerede sandheder.

På denne måde har Tesfaye helt ret, når han siger, der er brug for sekulære samfund. Men det er en skam, han ikke kan se, at kristendommen er det, der sikrer dem. Det understreges også i hans meningsløse sammenligning med at komme i en moské, hvor han tager skoene af for at vise respekt, mens han også ”respekterer præstens særlige autoritet i en kirke.” Præsten har bare ikke nogen særlig autoritet i en dansk folkekirke, der er ikke noget helligt ved hverken en bunke sten eller en mand i særligt kjoletøj, syet af mennesker.

Læs også: Kristendom er immun over for satire 
 

Men det siger netop noget om, hvordan man ikke har forstået, at kristendom i modsætning til islam ikke skelner mellem rent og urent, mellem profant og helligt. Netop fordi intet af menneskehænder, heller ikke ytringsfrihed, smukke kirker eller elskelige gamle mænd i præstekjoler, er helligt, kan kristendom fastholde staten på afideologisering.

Det fører videre til en anden ret grotesk og meget skadelig misforståelse i efterdønningerne af terroren. Som Tesfaye selv gør opmærksom på i sit indlæg i Politiken, ser vi ofte, hvordan flere danske muslimer har taget afstand fra terroren ved henvisning til, at der et eller andet sted i koranen står, man ikke må slå ihjel. Det er, som Tesfaye påpeger, helt galt afmarcheret, for grunden til, at du ikke må slå ihjel i Danmark er, at den sekulære straffelov forbyder det.

Denne type misforståelse gjorde Tessie Nour Jørgensen sig også skyldig i på Religion.dk, hvor hun med henvisning til et koranvers om, at man ikke skal spotte dem, som spotter Gud, hævder, at det skal muslimer lade være med, fordi det vil komme tilbage som hån af islam. Argumentet er altså, at dansk lovgivning skal respekteres, hvis det har gavnlige konsekvenser for islam.

Læs også: "I Danmark er demokratiet helligt"

Lad det så være, hvad det er. Det er værre, at Tessie Nour Jørgensen flere gange hævder, at for danskere er ytringsfriheden ”det helligste”.

Ytringsfriheden er, blandt andet på grund af kristendommens evne til at bidrage til sekularisering, ikke hellig. Vi har bare fundet ud af, at den er en uundværlig del i samfundets indretning, hvis vi skal undgå den totalitære skelnen mellem rent og urent og den evige trussel om krænkelser af individets private ejendomsret, som jo kun ender et sted: I udryddelseslejre.

Det er forkert, når Tessie Nour Jørgensen skriver, muslimer ikke skal håne eller latterliggøre det helligste i Danmark, nemlig demokrati eller ytringsfrihed. Jo, hån løs. Det er netop det, man kan, fordi ytringsfriheden ikke er hellig, den er bare sikret i Grundloven i skøn forening med §4, der siger, at ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Rasmus Vangshardt er stud.mag. og tidsskriftsredaktør. Han skriver kommentaren ved kristendom.dk