Debat

Vil regeringen sætte folkekirken på plads?

Når en regering fejlfortolker loven til skade for kirken, må biskopperne tage til orde, mener konstituteret sognepræst Rasmus Dreyer. Foto: Arkiv. Foto: Mikkel Vale

Christine Antorini (S) forventer, at kommunerne bakker op om konfirmationsforberedelsens placering i skoletiden, men lader samtidig sine ministerielle skrivere sige, at "Kun så vidt muligt" skal konfirmanderne gå til præst i skoletiden, skriver præst Rasmus Dreyer

Konfirmationen er en gammel sag. Ritualet blev første gang bekræftet på kirkemødet i Orange i 411. Herhjemme koketterer præster (og måske enkelte begavede politikere) derimod gerne med, at konfirmationen er en ny opfindelse indført af de fromme pietister og den lige så fromme regering i år 1736.

Underforstået: Dem kan vi ikke lide, konfirmationen er slet ikke så væsentligt; var det ikke også noget med, at Luther var imod? Det er dog en sandhed med modifikationer. Pietisterne var ikke helt dumme – konfirmationen af 1736 blev netop indført i anledning af den danske reformations 200 år til gavn og bevarelse af den rette og sande lære.

Nuvel, Luther og nogle af hans disciple var imod konfirmationen som sakramente og romersk-katolsk ritual, men det var pga. de ukristelige og underlige skikke såsom salving med olie og balsam og den obligate ’huskekage’ – at biskoppen (der som den eneste må firme i Romerkirken) slog konfirmanderne på kinden. Så ku’ de lære det! 

Jeg fristes til at spørge, om den nuværende SR-regering ikke er i gang med at uddele lignende huskekager til folkekirken, idet den siger et, men gør noget andet.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) forventer, at kommunerne holder loven og bakker op om konfirmationsforberedelsens placering i skoletiden, men lader samtidig sine ministerielle skrivere udsende praktiske anvisninger i hendes navn, der siger noget andet: Kun så vidt muligt, skal konfirmanderne gå til præst i skoletiden.

Så længe en minister ikke vil trække en sådan vejledning tilbage, så kan det kun forstås som en godkendelse til omgåelse af loven. Det er lig med en ubehagelig ørefigen til de præster, der har besværlige skoleledere og kommuner at bakse med, når det kommer til at placere undervisningen.

Skolen har ret, kommunen har ret og kirken må føje sig. Men så bør vi huske, at undervisningen er det centrale i den lutherske konfirmation. Luther var med på at beholde konfirmationen, hvis det var som led i den kateketiske børneoplæring, og overhøringen (’eksamenen’) ved selve konfirmationen var derfor et ligeså vigtigt led som selve håndspålæggelsen og velsignelsen.

Ja, for at understrege undervisningens nødvendighed skulle præsterne måske genindføre overhøringen i selve konfirmationsritualet?

Undervisningen, det at gå til præst, er nødvendigt. Overhøring kunne skærpe alvoren og erindringen om, at Jesu missionsbefaling såre berømt sidestiller dåben og oplæringen: ”…idet I døber dem, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer”. I øvrigt kan skoleeleverne også risikere at udtrække kristendomskundskab som eksamensfag i 9. klasse. Så er det godt at have gået til præst.

I denne sag må biskopperne derfor have ros for at blande sig. Det er på sin plads. Biskopperne er i en luthersk kirke en slags overpedeller, både regeringshåndlangere og vogtere af den rette lære. Så når en regering fejlfortolker loven til skade for kirken, må biskopperne tage til orde.

Heldigvis ved de i denne sag mere end ministrene. Vi kan også trøste os ved, at kirke og kristendom står meget stærkere blandt danskerne, end københavnerkliken og multi-kulti-fansene i regeringskontorerne tror.

Ja, ser vi på antallet af konfirmander, ser det også bragende godt ud her i Danmark. Hvis regeringen så gad sende sig selv, kommuner og skoler en venlig huskekage om at holde loven frem for at fremme udskridninger, så ville Guds velsignelse og dåbsbekræftelse få nok så gode vilkår. Sådan bør det jo være i et kristent land.

Rasmus Dreyer er panelist ved kristendom.dk og konstitueret sognepræst ved Sorø Klosterkirke.