"Jeg havde læst hele Bibelen inden min konfirmation"

Jeg blev konfirmeret i 1958 og man må sige, at det kirkelige og kulturelle miljø dengang var et andet end i dag, måske særligt i et lille bondesamfund som på Bornholm, siger Flemming Kofod-Svendsen. Foto: Foto: Arkiv

For teolog og tidligere minister Flemming Kofod-Svendsen var konfirmationen ikke en enestående oplevelse, men en del af en længere trosvandring

Hvorfor blev du konfirmeret?

I min opvækst var konfirmationen en selvfølge og ikke et spørgsmål til debat. Jeg er vokset op i et kirkeligt hjem, hvor min far var formand for den lokale missionsforening i Nexø i en årrække. Jeg husker, at alle i min klasse på Nexø Skole blev konfirmeret, på nær en enkelt, der tilhørte et andet kirkesamfund end folkekirken.

Jeg blev konfirmeret i 1958 og man må sige, at det kirkelige og kulturelle miljø dengang var et andet end i dag, måske særligt i et lille bondesamfund som på Bornholm.

Hvad betyder din konfirmation for dig?

Jeg husker ikke konfirmationen som noget enestående, men som en del af en proces. Jeg har altid haft både gode søndagsskolelærere og skolelærerinder, der var gode til at formidle kristendom. Dengang fungerede folkeskolen i højere grad som kirkens hjælper i dåbsundervisningen.

Dernæst er jeg som sagt vokset op i et aktivt kristent hjem, hvor vifor eksempeldagligt holdt morgen- og aftenandagt. Så den virkelighed, jeg mødte til konfirmationsforberedelsen, var den samme, som jeg hidtil havde kendt. Faktisk havde jeg inden min konfirmation læst hele Bibelen, ikke som et led i konfirmationsforberedelsen, men netop som en del af en længere proces.

I dag er konfirmandernes forudsætninger jo helt anderledes. Når jeg selv har undervist konfirmander har jeg oplevet, hvor stort et traditionstab, der har fundet sted, men nerven er stadig den samme, nemlig at fortælle om, hvem Jesus Kristus er og hvordan men lever med ham. Kunsten er da bare at møde konfirmanden, hvor vedkommende er. Så udfordringen er den samme, forudsætningerne har blot ændret sig.

Hvad husker du særligt fra dagen?

Jeg blev konfirmeret den 23. marts 1958, så det er jo frygteligt længe siden. Jeg husker ikke prædiken, men jeg ville nok kunne regne teksten ud. Egentligt husker jeg bedre den første søndag efter min konfirmation, hvor jeg for første gang gik til alters sammen med mine forældre.

Hvilke gaver fik du?

Jeg fik en salmebog med guldtryk på ryggen og muligvis en ny cykel, har man ikke alderen til det ved konfirmationen?