Kirkeordførere vil give konfirmationsforberedelse bedre vilkår

Fra højre er det kirkeordførerne Christian Langballe (DF), Charlotte Dyremose (K), Mette Bock (LA) og forneden Pernille Vigsø Bagge (SF), Karen Klint (S), og Marlene Borst Hansen (RV). Desuden har Jørgen Arbo-Bærh (E) og Flemming Damgaard Larsen (V) og Kristendemokraternes Kristian Andersen deltaget i rundspørgen om skolefaget kristendomskundskab. Alle fotos brugt i collagen: Scanpix

Kirkeordførere fra Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og SF vil gøre det lettere for præster at planlægge konfirmationsforberedelse. Men det bør være noget, man aftaler lokalt, lyder det fra De Radikale og Liberal Alliance

Skolereformen er fra nogle sider blevet kritiseret for at gøre det vanskeligere at få konfirmationsforberedelsen til at passe ind i de unges skolegang og hverdag. Flere partier udtrykker nu lydhørhed over for kritikken.

Halvdelen vil gøre det lettere for præster

Ifølge en spørgeskema-undersøgelse foretaget af Kristendom.dkmener halvdelen af kirkeordførerne for valgets opstillede partier, at præster i en eller anden grad bør have lettere ved at tilrettelægge konfirmandundervisningen.

Kirkeordførere fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Kristendemokraterne svarer "ja" på spørgsmålet, mens Pernille Vigsø Bagge fra SF også delvist imødekommer præsternes udfordring i sit svar.

"Desværre har skolereformen haft den effekt, at den vanskeliggør gennemførelsen af en ordentlig konfirmandundervisning. Det må vi selvfølgelig have gjort noget ved," skriver Christian Langballe (DF) i en uddybning af sit svar.

Konfirmationsforberedelsen er vigtig

Både Charlotte Dyremose fra Det Konservative Folkeparti, Kristian Andersen fra Kristendemokraterne og Flemming Dalgaard Larsen fra Venstre er enige:

"Netop konfirmationsforberedelsen er vigtig for de unges videre forståelse af og for kristendommen. Derfor skal konfirmationsforberedelsen have de bedste vilkår og rammer," skriver Flemming Dalgaard Larsen i en kommentar.

Pernille Vigsø Bagge fra SF er enig i, at konfirmationsforberedelsen skal have bedre vilkår. Men hun mener ikke, det skyldes problemer med skolereformen:

"Nogle kommuner har ikke forstået skolereformens intention og ordlyd på dette område og har ikke formået at tildele tid, som loven forudsætter det. Det skal der laves om på," skriver hun.

Er det nuværende samarbejde tilstrækkeligt?

Mette Bock fra Liberal Alliance er derimod slet ikke enig i, at præsters vilkår er for dårlige. Hun mener netop, at kommuner, skole og kirke samarbejder godt om konfirmandundervisning:

"Placering af undervisning skal ske efter aftale mellem kirke, kommune og skole. De fleste steder finder man en fin løsning, og ikke alle præster har samme ønsker," skriver Mette Bock i en uddybning til svaret på spørgsmålet om præsters vilkår.

Ved at lade planlægningen være op til kommuner, skoler og kirker ligger Mette Bock nogenlunde på linje med kirkeordførere fra De Radikale, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Marlene Borst Hansen (RV) skriver i en kommentar til spørgsmålet om konfirmationsforberedelsens vilkår i skolen:

"Der er stor forskel på konfirmandundervisningen rundt om i Danmark. Min familie og jeg er netop flyttet, og min datter er kommet fra en skole i Kolding, hvor forberedelsen sker i skoletiden, til København, hvor den foregår om eftermiddagen og i weekenderne. Men der er altså også den forskel, at i Kolding var det måske 80 % af eleverne, der skulle konfirmeres – i København er det en 3-4 stykker! Skole og kirke skal efter min mening have respekt for hinanden og lokalt ordne det på den måde, som forholdene kalder på."

Overblik: Det mener kirkeordførere om konfirmationsforberedelse

Partiernes kirkeordførere kunne svare "Ja", "Ja, delvist", "Nej" eller "Ved ikke" på følgende spørgsmål: Mener du, at præster skal have bedre vilkår for at placere konfirmationsforberedelsen?

Dansk Folkeparti: Ja.

"Desværre har skolereformen haft den effekt, at den vanskeliggør gennemførelsen af en ordentlig konfirmandundervisningen. Det må vi selvfølgelig har gjort noget ved," mener Christian Langballe.

Det Konservative Folkeparti: Ja.

"Vi konservative vil holde forligskredsen og regeringen(uanset farve) op på at der skal være plads til konfirmationsforberedelsen i skoletiden. Og det er vigtigt at man husker lokalt, at en stor del af det lokale liv også udspiller sig i kirken. Ingen har glæde af at konfirmationsforberedelsen står i vejen for f.eks. begravelser. Reglerne bliver ikke overholdt. Vi konservative har bedt regeringen sikre, at reglerne bliver overholdt og sikre, at der om nødvendigt laves tilpasninger i reformen. Det vil vi fortsat kæmpe for," udtaler Charlotte Dyremose.

Enhedslisten: Nej.

"Jeg synes, at konfirmationsforberedelse skal ligge uden for skoletiden," fortæller Jørgen Arbo-Bærh.

Kristendemokraterne: Ja.

"De få måneder med konfirmationsforberedelse skal topprioriteres og have den bedste tid på dagen," siger Kristian Andersen.

Liberal Alliance: Nej.

"Placering skal ske efter aftale mellem kirke, kommune og skole. De fleste steder finder man en fin løsning, og ikke alle præster har samme ønsker," forklarer Mette Bock.

Radikale Venstre: Nej.

"Der er stor forskel på konfirmandundervisningens realitet rundt om i Danmark. Jeg er netop flyttet fra Kolding til København, og min datter er flyttet fra en skole i Kolding, hvor konfirmationsforberedelsen sker i skoletiden til en klasse i København, hvor den foregår om eftermiddagen og i weekenderne. Men der er altså også den forskel, at i Kolding var det måske 80 % af eleverne i min datters klasse, der skulle konfirmeres – København er det en 3-4 stykker! Det viser bare, at jura er én ting, og virkeligheden er noget andet. Skole og kirke skal efter min mening have respekt for hinanden og lokalt ordne det på den måde, som forholdene kalder på" udtaler Marlene Borst Hansen.

Socialdemokratiet: Ja

"Skolerne skal tage højde for konfirmationsforberedelse i planlægningen af skoletiden, men konfirmationsforberedelse er ikke en del af folkeskolens undervisning og indgår derfor ikke i selve skemalægningen" siger Karen Klint.

Men loven skal holdes. Det er både undervisnings- og kirkeminister enige om.

Socialistisk Folkeparti: Ja, delvist.

"Nogle kommuner har ikke fattet skolereformens intention og ordlyd på dette område, og har ikke formået at tildele tid som loven forudsætter det. Det skal der laves om på," mener Pernille Vigsø Bagge.

Venstre: Ja.

"Der må ikke ske en nedprioritering af konfirmationsforberedelsen. Netop konfirmationsforberedelsen er vigtig for de unges videre forståelse af og for kristendommen. Derfor skal konfirmationsforberedelsen have de bedste vilkår og rammer," siger Flemming Damgaard Larsen.

Alternativet har sagt nej tak til at deltage i rundspørgen.