Præsten får hjælp til konfirmander

Foråret er sæson for konfirmationer. Nu findes der nyt undervisningsmateriale til præstens hjælp

En ny vejledning forklarer formålet med konfirmationsforberedelsen og kommer med gode pædagogiske råd til et felt, som i lang tid har været folkekirkens ømme punkt

Mange præster ser med skræk hen til ugen to dage i selskab med sognets konfirmander. Mange sukker undervejs over undervisningens sure byrde og glæder sig til maj, hvor det hele er overstået. En stor gruppe af folkekirkens præster har problemer med at få konfirmationsforberedelsen til at fungere indholdsmæssigt og få den gennemført i god ro og orden. En ny vejledning fra Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster skal råde bod på det manglende materiale til støtte for præsten og skal række en hjælpende, pædagogisk hånd.

Der er ikke foretaget officielle undersøgelser af problemets omfang. Men tidligere rektor for præsternes efteruddannelse, pastor emneritus Ole Jensen, siger:

- Det er et mindretal af dagens præster, som har problemer med at få konfirmationsforberedelsen til at fungere, men det er et stort mindretal.

Nu foreligger der for første gang en mere overordnet vejledning, som præsterne kan gå til og bruge som inspiration og rettesnor i forberedelsen og gennemførelsen af undervisningen. Vejledningen fortæller kort om målsætningen for undervisningen, den beskriver mere detaljeret, hvad selve faget konfirmationsforberedelse går ud på, samt opstiller en række generelle, pædagogiske råd til undervisningen.

Lektor på centret i Løgumkloster, Finn Rosenberg, har været ankermand på projektet, som blev skudt i gang i 2001 af en gruppe rektorer og religionspædagogiske undervisere på et seminar om konfirmationsforberedelsen. Der var enighed om, at der manglede noget for at hjælpe den ret store gruppe af præster, som har det svært med den grundlæggende motivation til undervisningen, dens indhold samt at holde styr på eleverne.

- Der er stor frihed for den enkelte præst til at tilrettelægge undervisningen, men på den anden side har vi erfaring for, at mange præster bliver rådvilde og beklemte og ikke ved, hvor de skal få ideerne til undervisningen fra og gøre den relevant for dagens unge, siger lektor Finn Rosenberg, Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, som understreger, at konfirmationsforberedelsen er folkekirkens vigtigste mødested: Igennem de seneste år har folkekirken hvert år mødt omkring 45.000 fra en ungdomsårgang. Derfor har arbejdsgruppen bag vejledningen skelet ikke så lidt til folkeskolens måde at formulere sin formålsparagraf og forventninger til eleverne på.

Præsterne kan bruge vejledningen til at få styr på detaljerne i, hvad undervisningen skal indeholde. Folkekirkens officielle konfirmationsanordning fra 1989 siger bare, at de unge skal lære noget om gudstjenesten og den kristne børnelærdom. Vejledningen rummer også overvejelser over konfirmationsforberedelsens situation i dagens Danmark og hvilke muligheder, og måske især udfordringer, den rummer for en præst, der ikke er uddannet pædagog.

Sognepræst i Hvilsager-Lime på Djursland, Lars Nymark Heilesen, har været med til at skrive vejledningen. Han underviser desuden kommende præster på Pastoralseminariet i Århus og arbejder med udvikling af konfirmationsforberedelse sammen med andre præster i Århus Stift.

- I mange år har præsternes konfirmationsforberedelse været noget, man ikke snakkede højt om. Derved gjorde man heller ikke noget ved det, selvom man havde en fornemmelse af, at det ikke gik forrygende godt alle steder. Men nu er de nye generationer af præster begyndt at spørge efter kvalificeret vejledning og efteruddannelse. Vi har ikke lavet vejledningen, bare fordi det går ufatteligt dårligt nogle steder, men fordi der faktisk står en række præster og efterspørger støtte og hjælp, siger Lars Nymark Heilesen./Kristeligt Dagblad/

vincents@kristeligt-dagblad.dk