Korshærspræsten skal trykke på speederen og vise, at der er Helligånd til stede

Morten Aagaard er korshærspræst i Aarhus. Foto: Fokus

For korshærspræst Morten M. Aagaard, som arbejder for Kirkens Korshær i hjertet af Aarhus, er denne tid i kirkeåret helt unik for hans arbejde. Kristi himmelfart giver plads til pinsen og Helligåndens virke på jorden, som er centralt i arbejdet med samfundets udsatte

Pinsen begynder allerede ved himmelfarten. Når Kristus farer til himmels, træder han tilbage og gør plads til at Helligånden kan komme. De to højtider hænger sammen, for Kristi himmelfart handler om at få delagtighed i Helligånden.

Det mener korshærspræst Morten Aagaard, og derfor har Kristi himmelfart en stor betydning:

”Samtidig med, at Jesus ved himmelfarten stiger op til Guds himmel, sender han os sin Helligånd, så vi, som er af støv, og alt det, som er menneskeligt og jordisk, får liv til fælles med Gud selv. Himmelfarten betyder, at Jesus stiger til himmels som både sandt menneske og som sand Gud. Og derved giver han os delagtighed i Guds rige, så vi kan mærke og opleve, at Gud kan være til stede selv i dødens, syndens og ondskabens verden”.

Det er nemlig dét budskab, som de hver dag forsøger at vise i korshæren, hvor de arbejder med udsatte mennesker, fortæller han:

"Lige nu står Kristi himmelfartteksten helt præsent for os, og det er jo et fantastisk budskab, som vi hver eneste dag prøver at vise de mennesker, som ikke oplever sig selv som andet end støv, ondskab og ingenting. Vi vil gerne vise dem og opleve sammen med dem, at livet også kan være et Guds liv fyldt af Helligånd, selvom man er et jordisk menneske, og selvom livet er ondt, svært og tungt".

Hver dag prøver Kirkens Korshær at vise de udsatte, som bruger korshærens tilbud, at der kan gå opstandelse og Helligånd i livet:

"Vi prøver at vise korshærens brugere, at livet kan være fyldt af glæde på trods, og at de kan opleve sig som en del af Gudsriget.”

Himmelekspressen

I sit daglige virke som korshærspræst arrangerer Morten Aagaard ture og udflugter. Disse ture er stærkt inspireret af himmelfarten, og Morten Aagaard kalder dem for Himmelekspressen:

”Himmelekspressen er ture sammen med mennesker, som ellers aldrig kommer uden for Aarhus. Vi tager ud og oplever verdens rigdom og glæde. Vi tager på museer og oplever sjove ting, og vi afslutter det altid med at tage i kirke. Når vi har været ude at opleve noget og fået noget kultur, noget glæde og nogle smil, så tager vi i kirke og siger tak for det, vi har oplevet, nemlig at der kan gå liv i livet; selv i liv, som er rigtig svære".

For Morten Aagaard er noget af det fantastiske ved at være korshærspræst, at Kristi himmelfart hver eneste dag bliver aktuelt for ham og korshærens brugere:

”Hver eneste dag er en ny Kristi himmelfartstur for en korshærspræst, fordi man der finder og møder muligheden for at få ånd og jord til at mødes. Himmel og jord mødes i korshæren. Det bliver meget konkret og meget synligt, at det at være kirke, er det at være en del af en himmelfart sammen med Kristus. Han gik forud for os, men sendte os raketten, nemlig Helligånden, som gør det muligt for os også at komme med på hans rejse”.

I en hverdag hos Kirkens Korshær kan Morten Aagaard tydeligt se, at korshæren og kristendommen har noget vigtigt og givende at sige til de udsatte, som hver dag lægger vejen forbi:

”Det vigtigste budskab, som kristendommen har til de mennesker, som jeg møder i min hverdag er, at der kan gå liv i livet. At livet ikke behøver være forgæves, og at der er større kræfter på spil end bare mine egne. At alt det, som jeg består af – kød og blod, synd og snavs - kan fornyes og forvandles, og det kan der gå liv i”.

På korshæren bliver kristendommen ikke kun ved snakken, men det kan opleves konkret og synligt, at der kan gå liv i livet.

"Det er ikke bare ord og snak om frelse, men der er tale om en konkret erfaring med, at livet kan blive meget bedre ved, at man eksempelvis kan komme ud af sit misbrug og dermed kan slippe ud af den fælde, som man er havnet i. Så synden, ondskab, afmagten og svagheden opleves jo meget konkret i korshæren, men lige så konkret er oplevelsen af kys på trods, af kærlighed, selv om alt håb synes ude, og håb på trods af, at dagligdagen er rigtig svær”.

For Morten Aagaard adskiller korshæren sig fra lignende kommunale tilbud ved noget særligt:

”I korshæren er der det mere: Der er helt præcist ånd. En ånd til stede, som ikke er til stede i et kommunalt regi. Det er korshærspræstens opgave hele tiden at trykke på speederen og sige, at her er der Helligånd til stede; Kristus er levende til stede i blandt os med sit budskab om tro, håb og kærlighed."