Krist stod op af døde

"Krist stod op af døde" handler om underet påskemorgen, da han opstod fra de døde. Foto: Wikimedia commons

Læs teksten til salmen "Krist stod op af døde," som er skrevet af digterpræsten N.F.S. Grundtvig. Den er nummer 218 i Salmebogen

1
Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

2
Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

3
Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Halleluja!
Halleluja! Halleluja!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Hør melodien her:

Den Danske Salmebog 218 - Krist stod op af døde Mel.: Førreformatorisk leise / Joseph Klug 1533