Se de indstillede til Kristeligt Dagblads initiativpris 2015

Foto fra koncert med Anne Dorte Michelsen i Rørvig Kirke. Pinsen 2012.

Hvem skal have Kristeligt Dagblads Initiativpris 2015? Her er nogle af læsernes bud

Kristeligt Dagblad og kristendom.dk sætter i august-september fokus på nye aktiviteter i Danmarks kirker med konkurrencen om Initiavprisen 2015.

Alle kan indstille initiativer – det gør man her – og denne artikel opdateres løbende med indkomne bud.

Indstillede initiativer

Tirsdagsspisning i Smørum

I Ledøje og Smørum Sogne har vi gennem mange år haft tirsdagsspisning. Kaffe, aftenssang og Fadervor er inkluderet! Tirsdagsspisningen er et tilløbsstykke udover det sædvanlige. Nogle gange er der 70 andre andre gange 90 til spisning. Unge, gamle, familier og enlige. Alle er repræsenteret denne ene aften om ugen.

Tirsdagsspisningen er kommet til som et initiativ under børn/unge udvalget i sognet under menighedsrådet. Det er det er drevet af frivillige hænder, selvom præsterne engang imellem også tager deres tørn som dagsansvarlige.
 
"Tirsdagsspisningen er det mest sejlivede initiativ det er taget i Smørum sogn og har haft betydning for hundredvis af sognebørn igennem de sidste 16 år." skriver indstilleren af initiativet.

Grundlovsgudstjeneste i fiskeauktionshallen

Hvert år på Grundlovsdag afholdes en af landet største gudstjenester i auktionshallen i Hvide Sande. Stolene er fiskekasser, altret er smykket af garn, kompas og andre redskaber som bruges i fiskeriet, og auktionshallens klokke, der normalt kalder til auktion, bruges denne dag som kirkeklokken. Gennem de sidste 8 år har traditionen langsomt vokset sig større og større, så gudstjenesten trækker folk fra hele Vestjylland. Mellem 1000 og 1500 kirkegængere har de sidste år deltaget i gudstjenesten, som er bygget op med musik og sang i centrum, både af og med lokale kræfter, men også af forskellige folkekære solister, som fx Thomas Eje, Kurt Ravn, Lene Siel og Stig Rossen, som er nogen af de solister som har gæstet Hvide Sande.

Hvidovre nærradio/Hans Ekberg 95,2 mhz

"En fantastisk radiostation, som blander lokale nyheder, events etc. med det kristne budskab. Det er virkelig god bibelundervisning." skriver indstilleren af initiativet.

Focolare-bevægelsen i Danmark

"En bevægelse, som lever i storfamilier - alle er kristne men flest er katolikker. Bevægelsen er oprindeligt en ordensgren fra Maria Werk. De har også aflagt løfterne om at leve i fattigdom, afholdenhed og lydighed, men er ikke nonner. De har deres eget tøj og arbejder forskellige steder. Men de lever sammen med 'Jesus midt iblandt dem'. De har efterhånden flere mødesteder i København på Østerbro og indre by, i Århus og Holbæk." skriver tilmelderen af initiativet.

Jungshoved - et sving ud i naturen

Jungshoved Kirke ligger ensomt. For at områdets beboere kan få en naturlig tilknytning til kirken, deltog kirken i arrangementet: "Jungshoved - et sving ud i naturen". Der var aktiviteter i kirken og i Rejsestalden. Hele dagen var der kaffe, the og brød i Rejsestalden, så besøgende kunne få en hyggesnak mellem aktiviteterne, som tiltrak over 200 besøgende.

Sognefestival i Gauerslund Sogn

I Gauerslund Sogn foreslog menighedsrådsmedlem Jan Weber, at sognet skulle lave en sognefestival, hvor menighedsrådet inviterede andre kirkelige og kulturelle organisationer til at lave en uge med rigtig mange tilbud til byens borgere. Det er en ubetinget succes og god oplevelse for rigtig mange i sognet. Nu fra den 20. -27. september er der igen sognefestival i Gauerslund Sogn for 3. gang. Her kan blandt andet opleves koncert med Anne Dorte Michelsen og med Fangekoret, gospelgudstjeneste og foredrag med lokale talere.

Koncert i Gøttrup grusgrav

En ide, som opstod på menighedsrådets temadag, førte til et samarbejde i de to små landsogne. Slutresultatet blev til en fantastisk koncert i en grusgrav med ca 1000 tilhører i alle aldre, fra nær og fjern og en masse frivillige hjælpere. På blokvognen optrådte skolens kor, Sing4joy ( et lokalt gospelkor) , Tørfisk og Trompetisten Per Nielsen. Det hele blev flettet sammen af sognepræst Henning Smidt som konferencier.

Musikalsk legestue i Egtved

Det er en stor glæde at arbejde med børn fra ca. 1 -3 års alderen. De bliver hurtigt bevidste om musikken og sangen. Rytmen er i kroppen, og den udfolder sig på fornemste vis igennem leg og bevægelse. Glæden lyser ud af øjnene, kroppen vil i gang
Musikalsk legestue er arrangeret af Egtved Kirkes organist Anna Kathrine Pedersen, som sammen med dagplejebørn og -mødre skaber musikalske oplevelser.

Søndagssnak i Sejs-Svejbæk

"Jeg er så heldig at bo i Sejs-Svejbæk Sogn med mange tiltag. Ved siden af gudstjenesterne har vi kirkehøjskole hver anden torsdag eftermiddag, kirkecafé en gang om måneden, fyraftens-gudtjeneste en gang om måneden, babysalmesang og kor.
Det, som jeg sætter allermest pris på. En ganske lille ting, som jeg synes betyder utrolig meget. Det, som jeg værdsætter så højt, er, at vi efter hver gudstjeneste får en kop kaffe i forrummet efter gudstjenesten. På den måde får vi ønsket hinanden en god søndag og lige vendt de sidste lokale nyheder, vejret m.m. Så får vi også sagt velkommen til tilflyttere, og af og til en snak med turister fra campingpladsen, der ligger tæt på kirken.
Jeg er meget åben for nye tiltag på betingelse af, at det ikke bliver plat, og må indrømme, at da jeg hørte om hundesalmesang, så kom jeg op i det røde felt, men ellers synes jeg det er fint at Folkekirken følger med tiden." skriver tilmelderen af initiativet.

Dagshøjskole i Husum Kirke for forældre på barsel

Det er dejligt at blive forældre, men det kan godt opleves som ensomt at gå hjemme med et lille barn under en barselsorlov. Derfor har Husum Kirke oprettet en barselshøjskole, hvor barslende mødre og fædre i bedste højskoleånd kan møde aktuelle foredragsholdere, lokalhistoriske øjenåbnere og meget mere. Der er naturligvis også tid og rum til at passe de små og til samvær med andre forældre.

Sang og korskole i Herstedøster Kirke

Der kor for børn i alle aldre i Herstedøster Kirke. Fra babysalmesang til et pigekor. Der er i alt 7 kor / sanggrupper med sangere fra 3 måneder til 19 år. Ca. 100 børn og unge kommer ugentlig i kirken. Korsangen smitter så i dette efterår starter kirken også sang for de voksne. Sang skaber glæde og sammenhold, og her vænner man sig til at komme i kirken og skaber en tilknytning til den.

Aids-tjenesten i København

"Den folkekirkelige aids-tjeneste har i mere end 20 år støttet en af samfundets mest svage og udsatte grupper af begge køn i alle aldre, samt pårørende, som er berørt af hiv og aids. Dette er en af samfundets til stadighed yderst stigmatiserede grupper, som har sin helt egen landsdækkende menighed, hiv-menigheden, under den folkekirkelige aids-tjeneste. Tjenesten drives af frivillige ulønnede kræfter og medlemmer af hiv-menigheden samt fra forskellige diakonale interesseorganisationer og folkekirkelige hjælpepræster." skriver tilmelderen af initiativet.

Kirkevenner i Als

Kirkevenner er et nyt initiativ i Als, som giver ældre, gangbesværede, enlige eller ensomme mulighed for at komme i kirke med en kirkeven. Sognepræsten varetager de praktiske foranstaltninger. Der er allerede mange vennepar, som følges med jævne intervaller. Der skabes sociale kontakter og det giver ældre et forlænget aktivt kirkeliv. "Succesen er så stor, at det bør udbredes til alle!" skriver indstilleren af dette initiativ

Kirke Care i Hillerød

Et helt enestående fælleskirkeligt diakonalt initiativ, hvor frivillige fra forskellige kirker sammen går på gaden i byens natteliv. Her møder de mennesker med omsorg, nærvær og tryghed netop der, hvor de er og som de er. Kirken møder her medmennesker med Guds kærlighed på den mest enkle og praktiske måde hver fredag/lørdag nat i Hillerød-området. Der er således tale om en kirke, der på en helt enestående måde og med anbefaling fra kommune og politi ønsker at gøre en stor positiv forskel til glæde for alle.

Mandeklub i Skanderborg

Præst i Skanderborg Sogn, Lars Buch Viftrup, og et par frivillige startede for et år siden en mandeklub. Her mødes mænd til mad og foredrag af en person udefra eller en livsfortælling af et medlem. Arrangementet er meget populært, og det har været nødvendigt med en venteliste. En gang årligt arrangeres en heldagstur. "Min mand er senhjerneskadet, og glæder sig hver gang til dette møde. Det er kirkens største succes for mænd." skriver tilmelderen af initiativet.

Robotbyggerklubben Newton

På Østerbro i København har Nazaret Kirkes børnemedarbejder startet en robotbyggeklub for børn og deres forældre. Formålet er, at deltagerne kan møde kirken og børnemedarbejderen samtidig med, at man har en hyggelig og lærerig stund sammen ved at bygge og styre legorobotter.

Gestus - kirkens sociale arbejde i Herlev

Et diakonalt arbejde mellem tre sogne i Herlev. Idéen er at folkekirken tilbyder en hjælpende hånd til kommunens udsatte mennesker. Der er 55 frivillige tilknyttet projektet, som med forskellige kompetencer hjælper de udsatte med forskellige opgaver.

Pigeaften i Holstebro Kirke

Holstebro Kirke har i efterhånden en del år holdt pigeaftener den anden mandag aften i måneden for piger i alle aldre. Programmet er meget varierende og spænder over alt fra foredrag med indbudt taler, til kreative aftener - og aftener, hvor vi selv er oplægsholdere. Der deltager 50-100 piger hver gang. Traktementet tilpasses emnet. "Er emnet "langsomhed," skal vi selvfølgelig servere snegle" skriver tilmelderen af initiativet.

Alpha-klyngen ved Skt Hans Kirke i Odense

En bibellæsegruppe, for personer, der ikke har det store kendskab til biblen eller måske ikke tror på Gud. Her mødes voksne i alle aldre og deler et måltid og gennemgår et / flere bibelvers, der diskuteres. I efteråret er der fokus på første del af Den Røde Tråd i Bibelen. Det vil sige, gruppen kigger på uddrag fra historien, og ser hvordan det hele peger frem mod Jesu korsfæstelse og oprettelsen af Guds rige.

Salmemaraton for alle kirker i Favrskov Provsti

Salmemaraton har 2 formål - dels at synge alle salmebogens salmer, dels at besøge alle 36 kirker i provstiet.
"Vi startede med planlægningen for 1½ år siden, med henvendelse til Provstiet og alle sognene om de ville være med. Derefter blev der lavet hjemmeside og folder og plakater, som blev kørt ud til alle kirkerne i Provstiet. Planen er lavet således, at man kan afslutte salmemaraton om 2 år." skriver tilmelderen af initiativet.

Adventskalender i Fredericia

I Christianskirken i Fredericia har der hvert år siden advent 2008 været en meget populær adventskalender. Hver dag fra 1. søndag i advent til lillejuleaften er der "lågeåbning" af ét af motiverne i kirkens alterkunstværk. Værket består af i alt 27 bibelske motiver, som passer til hele adventstiden de år, der er flest dage i fra 1. søndag i advent til jul. Hver dag begynder arrangementet kl. 17.17 og det varer 17 minutter.
Liturgien begynder altid med kort meditativ adventsmusik. Efter en julesalme belyses lågens emne med kommentarer eller udlægning af dagens lågeåbner. Herefter følger en salme om dagens emne fra kirkens egen salmebog med Holger Lissners og Michael Bojesens salmer over de 27 motiver. Fadervor og dagens gåord binder en afsluttende sløjfe inden lidt længere meditativ adventsmusik.

Det er alle mulige forskellige personer eller grupper og i alle aldre fra babyer med deres forældre over børn og unge til ældste pensionister, der inviteres til at være lågeåbnere. Det er vante kirkegængere, erhvervsfolk, skoleelever, spejdere, korgrupper, politikere, kirkeansatte og alle mulige derimellem.

Adventskalenderen har helt fra første gang i 2008 været velbesøgt, og det er nu en institution i byen, som mange taler om og glæder sig til at være med til eller "prøve" første gang, fordi naboen eller vennerne har deltaget og oplevet det som en god pause i den travle adventstid.

Fantastisk præst i Rønne Kirke

"Fantastisk præst og menneske! Hun har været en stor del af mit liv, og mens hun var præst i mit nærområde gjorde hun mange gode ting i sin kirke. Babysalmesang, rapelling ud af kirketårnet med konfirmanderne, julekalender med åbning af låge, hvor hun fortæller om Jesus fødsel og dagene op til fødslen. Hun går direkte i hjertet på de mennesker, hun møder på sin vej. Hun er altid frisk med en kommentar på Facebook. Alt i alt er hun et helt igennem fantastisk menneske, som møder dig lige dér, hvor du er i livet. Om det er i glæde eller sorg, så kan man altid regne med Ulla!" skriver tilmelderen af initiativet.

Kirkestafet i Skanderborg Provsti

I sommeren 2015 besøgte Kirkestafetten de 9 af Skanderborg Provstis 27 kirker. I 2016 følger yderligere 9 kirkebesøg, og der sluttes af i 2017 med besøg i de resterende 9 kirker. Den lokale kirkes historie bliver fortalt af folk - præster og/eller lokale historikere på 9 onsdage aftener klokken 19 - 20, hvor . Arrangementet indbefatter salmesang og rundvisning på kirkegårdene, og det afsluttes med et traktement efter den enkelte kirkes eget valg. Der er blandt andet blevet serveret fra en pølsevogn, og man har også kunnet nyde kransekage og vin. Til de 9 sommeraftener kom der i alt 1024 personer.

Grace - en morgencafé for hjemløse migranter

Grace er en morgencafe for hjemløse migranter, som opholder sig i det indre København. De har gerne opholdstilladelse i et andet land i Sydeuropa, men kommer til Danmark på et turistvisum, mange for at søge arbejde. Cafeen giver morgenmad og varm frokost til at modstå livet på gaderne. Blå Kors står bag projektet og låner lokaler af baptistkirken Kristuskirken i Baggesensgade på Nørrebro.

Kirkestafet med skabelsestema på Sydlangeland

Tanken bag denne kirkestafet er at vise, at folkekirken kan favne, følge med tiden og rumme forskellighederne, som den møder i sin tid i det kristne fællesskab. Den viser, hvad folkekirken også er. I år tog var udgangspunktet i de 7 skabelsesdage, og derfor var der 7 tematiske andagter i tilsvarende 7 kirker med spændende andagter blandt andet inkluderende breakdance, meditation, sansegudstjeneste og Taizéandagt. Lokale kunstnere udstillede i kirkerne og skolerne, spejderne, kirkekoret, frivillige m.m. medvirkede.
Dette åbnede op for, at også de, med deres livssyn og interesser, kunne finde sig selv i kirken anno 2015.

Åndelig og spirituel vejledning ved præst Jette Dahl

Ifølge tilmelderen går præsten Jette Dahl nye veje som åndelig og spirituel vejleder, og tilbyder kurser som åndeligt hungrende mennesker længes efter: En mening med livet.

Præsten fra Treenighedskirken i Esbjerg tilbyder sognebørnene at være del af et fællesskab på trods af sorg, skilsmisse og krise. Her får de en forståelse af Biblens ord i forhold til deres egne liv og kommer nærmere Gud. 

"Det giver mig lyst til at dyrke min kristen tro og jeg har lyst til at gå i kirke igen!" skriver tilmelderen. 

Kirkecafe i Sct. Nikolai Kirke i Kolding

I Kolding Sct. Nicolai Kirke giver en ugentlig kirkecafe hver onsdag deltagerne mulighed for at være en del af et varieret og oplysende program. Værterne er på skift de to kirke- og kulturmedarbejdere, og de fremmødte 50-70 mennesker står i hovedsagen selv for et programpunkt udover kaffe/the og rundstykker.

Indlægene spænder vidt! Fra "Fransk cabaret" over oplæg om klassisk musik til fælles-sang af nyere salmer, indlæg om slægstforskning og andre "livsfortællinger". To gange om måneden begynder kirkecafeen i kirken.

BibelTid - en ny app, der gør bibellæsningen social

BibelTid er en ny måde at læse i Bibelen på, som henvender sig til alle, der bruger de digitale medier. Det er en app, som udover at gøre bibellæsning mulig overalt, hvor man har sin telefon med, også giver bibellæsningen en social dimension, fordi man kan oprette "læsegrupper", hvor tanker og spørgsmål til bibelteksten kan deles.

BibelTid giver mulighed for at vælge mellem en række læseplaner, som behandler forskellige emner fra Bibelens verden som bøn, ægteskab, bibelske personer osv.

Det er gratis at downloade og bruge BibelTid, fordi ønsket om at hjælpe unge til at læse og forstå Bibelen, er det bærende for projektet.

Bogantologien "Et liv i andres hænder"

At være kirke er også at tage et socialt ansvar på sig. Det er altid et anliggende for kirken at tage hånd om de svageste i ethvert samfund og at forsvare syge og udsatte grupper over for myndigheder og andre, som måtte udsætte dem for uretfærdig behandling, mener Lisbeth Riisager Henriksen. 

Hun har derfor redigeret bogen "Et liv i andres hænder" i bekymring over den asociale, nyliberalistiske og ukristelige retning, som hun mener, at vores samfund har taget i de seneste år med negative konsekvenser for syge mennesker og mennesker med handicap kombineret med svækket retssikkerhed i forvaltningen. 
 
Bogen har et konkret socialt formål. Ønsket er at få politikere og parthavere i møderne med de syge til at forholde sig til problemerne og tage ansvaret på sig for at behandle mennesker ordentligt. Idemæssigt er bogen også et begrundet modsvar mod den fremkommende konkurrencestats økonomistiske nyttediskurs.

Mørkhøjmodellen

I Mørkhøj kirke har præsterne, Ib Ehlers Jørgensen og Katrine Blinkenberg, ved en række møder inviteret forældre og konfirmander til at høre om præsternes tanker om konfirmationsundervisningen. "At få lov til at blive inviteret indenfor både i Ib og Katrines overvejelser og være med til at tilpasse noget af det undervejs har været helt forrygende. Samtidig har vi fulgt en konfirmands udvikling fra barn til reflekteret ungt menneske." skriver en konfirmand-mor i kirkebladet.

Konfirmanderne mødtes én gang om måneden til fordybelse i forskellige værksteder som for eksempel "Fortællerhjørnet" med bibelhistorier og organistens "Devantiers Jukebox" med salmer. Hver gang sluttede undervisningen med en andagt, som konfirmanderne på skift var med til at arrangere. Konfirmand-forældrene var velkomne til at deltage, og det har for nogle forældre ført til dybe samtaler med deres børn om dagens tema som tilgivelse, mobning, tvivl og tro. 

Folkekirkens Ungdomskor

Folkekirkens Ungdomskor er Danmarks største kororganisation med omkring 12.000 korsangere og korledere folkekirkelige børne- og ungdomskor i hele landet. De trækker fulde huse til hver koncert og sætter kulør på kirkegangen.

Kirkekorene er det første led i den musikalske fødekæde. Folkekirkens Ungdomskor ønsker at sætte særligt fokus på, at kormusikken er af helt afgørende betydning både for kirken og for sangkulturen. Organisationen undergår derfor en modernisering i disse år, som skal styrke organisationens rolle som en aktiv kirkelig, politisk og kulturel medspiller. 

Koret ydede en fantastisk præstation ved “The 2nd European Choir Games” i Magdeburg her i sommer, hvor de vandt fem guldmedaljer samt et Europamesterskab for lige stemmer.

Narrativ sorggruppe i Treenighedskirken i Esbjerg

I Esbjerg arbejder kommunen og Treenighedskirken sammen om at tilbyde et sorggruppeforløb til unge i alderen 18-30 år. Forløbet tager afsæt i narrativ sorgforståelse og henvender sig til unge, som på grund af tab er truet af at falde fra i uddannelsessystemet.

Ungdomsgruppe hjælper udsatte i Aalborg

MNTNRS er en ungdomsgruppe, som er startet ud af Apostolsk kirke i Aalborg. Det handler om at gøre Aalborg til et bedre sted at være ved at hjælpe, hvor man kan. I MNTNRS (konsonant-sammensætning af Mountaineers) er der fire grupper med otte-ti unge, som bruger to aftener i måneden på at hjælpe flygtninge, unge mennesker, ældre og familier i boligblokke. MNTNRS hjælper ved at afholde relevante aktiviteter, så vidt muligt i samarbejde med lokale organisationer.

TRO - økologisk kirkefestival

Det er en festival som samarbejder mellem flere sogne, og de thandler om bæredygtighed og økologi. Det er samtidig hyggeligt og ryster folk sammen, som ellers ikke ville mødes.

Festivallen foregår i Kirke Hyllinge den 4.-6. september. Der vil blandt andet være koncerter med kendte navne og lokale bands, udendørs gudstjenester, modeshow med genbrugstøj, salmedebat, show, boder med salg af mad, halmlegeplads og bondegårdsdyr.

Stille Stunder - et lovsangsprojekt

Stille Stunder er et Youtube/Facebook-projekt, som går ud på at samle de danske kirkesamfund i lovsang. I løbet af 2014 /20 15 er 11 lovsange, som er skrevet og sunget af folk fra forskellige kirkesamfund, blevet udgivet på Youtube. Som et resultat heraf bliver mange af sangene brugt i kirker i hele Danmark. Det viser, at nutidig lovsang i Danmark ikke er død, men stadig lever i bedste velgående. 

Bibelcamping for mennesker med handicap

"Bibelcamping med hjerte, mund og hænder" er arrangeret af Indre Mission i Haderup. Det rammer en målgruppe som ofte ikke bliver prioriteret. Nemlig familier med handicappede børn og voksne, samt voksne på handicaphjem. Det er forkyndelse med stor dybde fortalt, så alle kan være med.

The Ramblin Rangers - countrymusik for velgørenhed

Et band, som udgiver country musik til fordel for velgørende formål. Første cd samlede ind til bibelcamping, anden cd samlede ind til International Kristen Center i Aarhus. Tredje cd er undervejs og samler ind til Folkekirkens Nødhjælp. Denne cd er spækket med gamle salmer.

Kirkekaffe med et ungdommeligt tvist

Efter den ugentlige studentergudstjeneste hver fredag i Trinitatiskirken serverer Studentermenigheden i København en "ung" forfriskning, som er et tvist på den klassiske kirkekaffe. Et lillebitte glas gourmetøl nydes i våbenhuset på vej ud af kirken eller på kirkepladsen, når vejret tillader det. Øllet har hvert semester et tema, der lægger op til snak: for eksempel kaffesmag, økologisk bryg eller sjove religiøse navne.

Plejehjemsgudstjeneste hver søndag

De sidste mange år har Emdrup Kirke afholdt gudstjeneste på det lokale plejehjem hver søndag. Det giver 10 - 20 beboere og naboer mulighed for at deltage i en gudstjeneste, som de i øvrigt ikke ville kunne deltage i. Det kan i øvrigt være af stor værdi i forhold til personer med demens og uro, at der sker noget, som de kan relatere til. Initiativet er helt afhængig af en fast stab af frivillige og velvilligt personale, der gør beboerne klar.

Folkekirkens tværkulturelle arbejde i Esbjerg

Der gøres et stort arbejde, både for integration og kirke.

"Folkekirkens Tværkulturelle Center (FTC) tilbyder fællesskab på tværs af kultur og religion. Hver uge foregår der en række aktiviteter i "Det internationale Hus" bag Kvaglund Kirke i Esbjerg. På den måde ønsker kirken at skabe fællesskaber, hvor mange nationaliteter er repræsenteret. Vi arbejder bevidst i to "rum". Det neutrale rum, hvor det hele foregår på tværs af forskellige religioner, og det religiøse rum, hvor vi som kirke ønsker at fortælle om kirkens gode budskab. Vi ønsker, at være tydeligere omkring vores tilbud, så man selv vælger, hvilket "rum" man går ind i." lyder det på FTCs hjemmeside for Ribe Stift.

FTC i Ribe Stift har netop nu tilbud om international mandeklub, international Kvindeklub, sprogcaféog et fællesskab for internationale studerende.

Reformationsmarathon i Assens Provsti

For at klæde alle i provstiet godt på til 500-årsjubilæet for reformationen i 2017 er der mulighed for at komme rundt i samtlige Assens Provstis 29 kirker.

Det foregår hver tredje tirsdag fra 8. september til juni 2017, og hver aften indledes med en kort fortælling om, hvad Reformationen betød for det kirkerum, der danner rammen om aftenen. Derefter læses en af artiklerne fra det lutherske bekendelsesskrift Confessio Augustana og den relateres til vores måde at være kirke på.

Cafe InTro - folkekirken på gadeplan

100 % økologisk og 100 % frivilligt drevet diakonal café i Sorø med højt til loftet, plads til alle slags gæster og umådelig lækker mad. De frivillige gør hver eneste dag en kæmpe forskel for gæsterne, der kommer i caféen. For nogle af gæsterne er det dagens højdepunkt at mødes med andre og føle sig som en del af fællesskabet.

Hver dag kl. 10 er der morgensang med en salme og en medarbejder læser et enkelt bibelvers og Fadervor bedes i kor. Til caféen er tilknyttet 2 aktive og 3 pensionerede præster, som på skift har ”præstevagt” to gange om ugen med tid til samtale med caféens gæster. 

Unite - et voksende ungdomsarbejde

Unite er et voksende ungdomsarbejde tilknyttet Kronjyllands Frimenighed i Randers. De unge mødes en gang om ugen, hvor de har besøg ude fra eller taler med hinanden om Gud/Jesus. Lovsang og musik er en væsentlig del af Unite. Nogle af de unge er selv tovholdere i nært samarbejde med kirkens præst og ungdomspræst, Peter Kofoed Herbst og Simon Struntze.

Borgfonden - troende erhvervsfolk støtter kirkelige formål

Borgfonden støtter kirkelige formål og er startet af troende erhvervsfolk. Visionen er at medvirke til at nye ideer omsættes til handling til gavn for Gud og hvermand.

Pioneer-skolen i Aalborg

Pioneer-skolen kalder sig en flok disciple, som udruster kristne til tjeneste, så mennesker møder Gud. Disciplene bor på ni forskellige "Jesus hoteller", som den tidligere fodboldlandsholdspiller Peter Rasmussen har køb for at gavne Guds rige, efter at han selv er blevet troende kristen.

Sognets dagligstue i Thisted

En gruppe fra kirken i Thisted dannede for 25 år siden en forening. Formålet er at drive en café specielt for ensomme. Der er åbent hver eftermiddag hele året, hvor cirka 50 frivillige skiftes til at have vagt. Nye venskaber, telefonkæde hver morgen, juleaften, samvær efter begravelse, fødselsdage, fællessang, hjælp under sygdom m.m. Et ægte diakonalt arbejde, hver enkelt ses og mærker omsorg.

Gudstjeneste for demensramte i Odense

To Odense-præster, Lars Hangensen og Camilla Balslev, er i år begyndt at holde gudstjenester for demensramte i samarbejde med Odense Kommune. Et rigtig godt samarbejde mellem folkekirken og kommunen. Der er en dejlig stemning med fløjtespil, lys og blomster, som sætter gang i alle sanser. De samme præster har taget initiativ til et demensnetværk for præster og kirkeligt ansatte, hvor hvor man kan hente viden og inspiration til arbejde med demente.

Ad hoc-kor i Hvirring

Ad hoc-kor i Hvirring skal lokke nye folk ind at se i kirken. Koret er for alle mellem 12 og 100 år. Koret mødes til øvning fire gange og synger så til en gudstjeneste. Det er en stor fornøjelse for både dem, der synger, og for menigheden. Det er en dejlig måde at få flere i kirken og det virker.
"Vi har en organist, der er utrolig dygtig til at få det til at lyde rimelig godt . Der er ihvertfald ikke nogen, der har forladt kirken, når vi synger" skriver indstilleren af initiativet.

Bedstetid i Risbjerg Kirke

I Risbjerg Kirke får bedsteforældre mulighed for sammen med deres børnebørn at sætte ord på næstekærlighed og venskab på en kreativ og nænsom måde. Det foregår hver lørdag kl 9.30, hvor bedsteforældre og børnebørn i alderen 3-10 år mødes til en fortælling og efterfølgende kreativt værksted. Ofte bliver børnenes værker udstillet i kirken. Sidste gang opførte unge og gamle et skyggeteater.

Morgensang for skoler i Lystrup Kirke

I skoleåret 2014-2015 har Lystrup Kirke haft morgensang i kirken en gang om måneden fordelt over to dage, og successen fortsætter i det nye skoleår. Alle elever fra 0. til 5. klasse deltager sammen med deres lærere. Eleverne er delt sådan, at 0. til 2. klasse kommer den ene dag og 3. til 5. klasse den anden dag.

"Projektet passer som fod i hose med skolereforeformens tanke om "Den åbne skole". Der er flere kirker i store byer, som med god tilslutning har arrangeret fællessangsprojekter for skoleelever i forbindelse med højtiderne. Men hvorfor ikke benytte sig af den lokale kirke og så gøre det lidt hyppigere?" skriver tilmelderen bag initiativet.

Salmemarathon i Middelfart Provsti

Præsterne Jette Rosendal og Johanne Fårup samt organist Johanne Diemer har taget initiativ til salmemaraton som startede i 2014 og slutter i 2016. De begyndte med salme nummer et og er nu nået et godt stykke ind i salmebogen ved at synge alle salmerne.

21 kirker og menighedsråd er med i samarbejdet, og der er stor opbakning til initiativet. Hver onsdag mødes interesserede sangere i en af de 21 kirker, hvor præst og eventuelt organist fortæller om salmerne og salmedigterne.

Bibelen for banditter - en app for børn

En app, hvor børn gennem oplæsning, leg og aktiviteter kan lære Bibelen at kende. Til hver bibelfortælling hører en række aktiviteter. De kan blandt andet lægge puslespil og spille vendespil med bibelske motiver og farvelægge blandt andet Farao og Noas ark.

Open by night i Særslev Kirke

Open by Night er en årlig musikalsk aften i Særslev Kirke. Aftenen starter med fællessang fra højskolesangbogen. Efter en lille forfriskning i præstegården bliver et musikstykke opført i kirken. I år opføres "Rock, håb og kærlighed", som er en collage bestående af sang, oplæsning og musik af blandt andet Jimi Hendrix, Elvis Presley, The Beatles og Rolling Stones, der spilles på kirkens orgel. Samtidigt bliver der sunget og læst fra biblen på en ny måde.

Sommersang i Ejlby Kirke

Sommersang i Ejlby kirke er en aften der synges sommersange fra salme- og højskolesangbogen. En aften hvor glade sang stemmer fylder det gamle kirkerum. Alle er velkommen. 

Familiegudstjeneste i Mejlby Kirke

En familiegudstjeneste i Melby kirke, hvor FDF`erne deltager med udsmykning. Sidste år var emnet engle, så det flotte kirkerum var fyldt op med engle. FDFèrne deltager også i selve gudstjenesten, hvor tekster og salmer er valgt udfra, at mindre børn også skal kunne forstå. Menighedsrådet er vært ved en let aftensmad i Melby forsamlingshus efter gudstjenesten.

Hjerterum i Svendborg

En ny forening er startet af Pinsekirken i Svendborg. Her tilbydes et rum, hvor mennesker kan få samtale, og ører der lytter. 20 frivillige er tilknyttet projektet, som også tæller en læge og en præst. Der tilbydes seminarer og foredrag, café med gaveidéer, second hand og bidrag fra spændende kristne projekter. Alt overskud går til kristne projekter i den 3. Verden.

Lys i Mørke

Mørkes nye sognepræst, Maria Frederikke Baungaard, har været igangsætter for mange projekter i byen. "Lys i Mørke" er et af dem, som er et kæmpe byfornyelsesprojekt.

"Alle projekter har til formål at gøre Mørke til et dejligt sted at bo, og Maria har med sin livsglæde og kæmpestore positive udstråling gået til arbejdet med liv og sjæl. Mørke fik et ry af at være en dyster soveby, da der blev lavet en film i byen for nogle år siden, men det har Maria virkeligt fået lavet om på. Maria fortjener at modtage en tilkendegivelse for sit store arbejde for byen og os borgere" skriver indstilleren af dette initiativ.

MAF - mission og nødhjælpsarbejde

MAF - Mission Aviation Fellowship - gør et kæmpestort arbejde for folk, der trænger til hjælp. Det sidste store arbejde var arbejdet for at komme den nødstedte befolkning til hjælp i Nepal efter det voldsomme jordskælv ramte landet. MAF er en international, evangelisk og fælleskirkelig missionsorganisation og har haft en dansk filial siden 1989.

Sprudlende gudstjenester i Stefanskirken

Stefanskirken på Nørrebro afholder rigtig mange spændende arrangementer; de har fastelavnsgudstjeneste med drag-Queen, der er æsler i kirken på palmesøndag og der har været fri bar med discokugle og DJ på skærtorsdag. Men søndags-gudstjenesterne er helt unikke. Her kan man opleve moderne fortolkning af biblens ord, og de oldgamle tekster bliver fortolket og forklaret, så det hele giver mening på et nutidigt, personligt og samfundsmæssigt plan.

Jagtgudstjeneste i Vester Ulslev Kirke

I Vester Ulslev Kirke arrangerer præster og menighedsråd gudstjenester med alternative temaer.

Til den årlige jagtgudstjeneste pyntes kirken i et naturligt jagttema, og der er taler om jagt og toner fra et jagthornsorkester. I juli måned afholdtes skovgudstjeneste med 200 deltagere.
På grundlovsdag i år blev en skulptur af sognets tidligere sognepræst Ditlev Gothard Monrad afsløret. Monrad skrev udkastet til Grundloven i sognets præstegård.

Sct. Jacobi læsekreds i Varde

Syv møder om bøger, der fortæller noget væsentligt om livet. Gruppen arbejder med genfremstilling af bøgerne og diskussion om væsentlige temaer i livet. Værkerne behandles ved gengivelse og drøftelse, ikke med litterær analyse. Initiativet er igangsat og styret af to af kirkens arbejdsomme præster, Morten Thaysen og Anette Jensen. Studiekredsen er efterspurgt og må hvert år lukke for tilmelding.

UngK - ungdomskirken i Aarhus

UngK arbejder sammen med sogne i Aarhus på at skabe kirke for og med de mange unge i studiebyen, hvor de ofte skifter bopæl og derfor ikke rigtig når at få en fast forbindelse til den lokale sognekirke. UngK er startet som et foreløbigt treårigt forsøg på initiativ fra Y's Men og kirkelige ungdomsorganisationer, og er støttet af de 4 Aarhus-provstier.

Prædikenværksted i Varde

I Varde Kirke inviteres kirkegængerne med i værkstedet, hvor prædikenen til næste søndag bliver skrevet. Her læses teksterne til næste søndags gudstjeneste, og så er ordet ellers frit. Hvordan skal teksten forstås og hvordan kan den forbindes med kirkegængernes egne liv? Snakken over bordet tager udgangspunkt i teksten - men det er ikke til at sige hvor den ender....I prædikenværkstedet er der brug for nysgerrighed og lyst til at kaste sig ud i en samtale om prædiken, bibel og tro.

Konfirmation med fast forbindelse på Sydlangeland

Årets tema blev i år ”Den gode forbindelse”. Jeg lavede en telefonboks og placerede en gammel telefon indeni. 

Kirken var derudover ”pyntet” med gamle telefonrør og kabler langs bænkerækkerne, og salmebladet var udformet som en gammel telefonbog.

Pludselig midt i prædiken blev præsten (undertegnede) ringet op og ringetonens´ melodi (Jeg sir´ Hallo hallo) fyldte kirken - og som planlagt var kirkegængerne var pinlige på præstens vegne. I den anden ende af røret havde jeg kirketjeneren, som selv var til stede i kirken. Pointen var det med, at blive afbrudt midt i noget vigtigt, og i stedet for at se hinanden i øjnene, så bruger vi telefonen og andre midler til at kommunikere med, i stedet for at tale direkte til hinanden. Pointen var ligeledes, at tænke over hvad der er vigtigt i livet – så som at lade Gud være en del af det hele – og det med nogen gange at bruge ”hjertet som telefon”. Kirken blev symbolet på en telefonboks, som man går ind i for at få ”fred til at tale”, telefonen som troen, der ringer Vor Herre op, og ledningen mellem de to partner blev sammenlignet med Helligånden. Eventen foregik i Sydlangeland Provsti.

Juniorkonfirmation på Sydlangeland

Med vores juniorkonfirmander afholdt vi en ”friluftsgudstjeneste” med temaet ”De frelste fisk på fortet”. Vi fik i den forbindelse lov til at låne Langelandsfortets´ minestryger som scene. Her mødte juniorkonfirmanderne op i fiskerudstyr og udstyret med net. Fiskene havde vi selv lavet til juniorkonfirmandforberedelsen. Vi sang sange fra blandt andet Sigurd Barrets´ børnebibel og spillede derefter en lille teaterforestilling om ”Jesus og fiskerne” for de voksne. Hertil havde jeg lånt lysanlæg og indspillet hav og stormlyde.

Denne måde at holde gudstjeneste/andagt på er også en måde at vise, at kirken kan brede sig længere ud end ”kun” at være i kirkerummet. Det er også en måde at inkorporere andre mennesker og virksomheder i sognet, og lade dem være med til at skabe en særlig gudstjeneste og en anden måde at forholde sig til folkekirken på.

Kirkeårets tidsopfattelse

Kirken kan se ud på mange måder – og den kan være mange steder, som f.eks. repræsenteret i præstens have. Her har jeg bygget et liturgibord ud af en stor kabeltromle. I midten af dette bord er placeret et stort banegårdsur og på bordet er det fæstnet sæder.

Pointen med bordet er at have en samtale med den yngre generation - en samtale, der udspiller sig henover kirkeårets tidsopfattelse, henover verdens tidsopfattelse, symboliseret med uret i midten af bordet, og derfra af så tage stilling fra det ”sæde”, som man har sat sig på – altså et forsøg på, at få konfirmanderne/de unge til at tage stilling i nutiden - men på tværs af mange forskellige tider. Vi bruger bordet ganske meget og det bliver flittigt brugt.

Skole og kunstnere arbejder sammen på Kerteminde Kirkegård

Som medlem af Kerteminde-Drigstrups sogns menighedsråd vil jeg hermed indstille et unikt kirkeligt samarbejdsprojekt mellem skole-kunstnere-kirkegård til Kristelig Dagblads initiativpris.
5 kunstnere har bidraget med bud på nutidige unikke gravminder udført i træ, sten, glas, metal, keramik, som aktuelt udstilles på Kerteminde kirkegård.

I udstillingen indgik et spændende pædagogisk projekt. Tre 6. klasser fra Revninge Friskole og Kerteminde Byskole har haft deres undervisning forlagt til Kerteminde ny kirkegård tre dage, hvor temaet var ”Død og begravelse”.

Her mødte de på skift en læge, en præst og en bedemand, der belyste emnet og drøftede dødens mange aspekter med dem. Der var endvidere tilrettelagt en form for ”løb” på kirkegården, hvor eleverne skulle registrere og beskrive en række gravminder.

Den store og spændende udfordring bestod i, at eleverne - med hjælp fra de udøvende kunstnere - selv skulle udarbejde et gravminde.
Projektet lykkedes i imponerende grad. Det blev fremstillet unikke gravminder over fx Michael Jackson, Dronning Margrethe og en afholdt lærer.

Projektet, der har påkaldt sig megen interesse, er udtænkt og gennemført af kirkegårdsleder Ulrik Christiansen.

I medgang og modgang - kærligheden skal holdes ved lige!

FolkekirkeSamvirket i Århus har taget initiativ til at tilbyde et PREP-kommunikations-kursus til kirkeligt viede, som ønsker at ruste sig til det at være par og familie - til en meget lav pris. Det overordnede formål med initiativet er at begrænse antallet af højkonflikt-skilsmisser - og de kolossale omkostninger for såvel familier (børn!) som samfund, der typisk følger deraf. FolkekirkeSamvirket mener, det forekommer oplagt, at netop kirken følger op på sine mange vielser med en omsorg, der tager hverdagens udfordringer efter vielsen alvorligt.

PREP-kurset udbydes og varetages af Center for Familieudvikling. PREP står for på dansk for "Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold". 

Dåbstræ og æblehøst

I Vallensbæk Kirke har vi et dåbstræ med røde stofæbler påsyet de døbtes navne og dåbsdato. Ved hver dåb hænger én fra dåbsfølget æblet på træet, som bl.a. afspejler, at barnet er blevet en del af det kristne fællesskab.

Dåbstræet giver anledning til mange gode samtaler. 3 gange årligt inviterer vi dåbsfamilierne til æblehøst. En kort, familievenlig gudstjeneste, hvor de døbtes navne læses højt og æblerne plukkes, så de kan gemmes til minde om selve dåbsdagen. Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen i sognegården.

Kirkestafet

Vi er i Sydlangeland pastorat et stort nydannet landpastorat med 6 sogne og 7 kirker. For at skabe fællesskab på tværs - og forkynde for mange - er det for 2. gang holdt kirkestafet, hvor man cykler, løber eller kører fra kirke til kirke en hel dag.

Dagen har et tema: I år var det skabelsens 7 dage. I hver kirke afholdes korte og meget forskellige andagter over hver sin skabelsesdag.

Månedlig konfirmandundervisning i Trinitatis Kirke

Vi tilbyder i år vore konfirmander at gå til præst 1 gang om måneden i stedet for den traditionelle ugentlige undervisning. Vore konfirmander kommer i tidsrummet 15.30-21.00 hver 1 . fredag i måneden.

Konfirmanderne har taget vel imod det. Vi udbød både et almindeligt eftermiddagshold og dette fredagshold, men 36 ud af 37 meldte sig til fredagsholdet, som så blev oprettet.
 
Undervisningen er meget varieret – det skal den være, når det er 6 ½ time i træk – og det giver mulighed for anderledes forløb. Vi veksler mellem decideret undervisning, salmesang, kreative sessions, refleksioner, sociale aktiviteter, fællesspisning, ekskursioner m.m. i løbet af en fredag. Vi slutter med andagt hver gang kl. 20.40 i kirken, hvor forældre tilbydes at være med, og hvor vi repeterer dagens stof – både for konfirmanderne og for forældrene. Vi startede i fredags den 4. september, og indtil nu synes vi, at det er en stor succes.

Fællesspisning på tværs i Trinitatis Kirke

Vi har i Trinitatis Kirke i foråret 2015 startet fællesspisning op. Fællesspisning er ikke noget nyt i kirkelige sammenhænge, men vi har startet disse månedlige fællesspisninger, fordi vi gerne vil samle kirkens mange små ”del-menigheder”.

Før i tiden var søndags-højmessen det fælles mødested, men det er det nødvendigvis ikke længere. Vores fællesspisninger er derfor lagt onsdage kl. 18 – det giver mulighed for, at man inden fællesspisningen kan gå til aftenssang, og det giver vores dygtige kantori-sangere mulighed for at spise med inden korprøve onsdag aften.

Det er helt fint, at vi i det daglige mødes med de mennesker, der dyrker de samme tilbud som os i kirken, men det er også vigtigt, at vi mødes på kryds og tværs. Alle er inviteret: Søndagsmenigheden, studentermenigheden, natkirken, de frivillige, kantoriet, kirkesangerne, konfirmanderne, koncertpublikummet, menighedsrådet, de ansatte osv. Indtil nu har der været virkelig stor interesse, så vi fortsætter her i efteråret.

Påskemusical i Assens

Påskemusical med 3. kl. fra Assensskolen og Vor Frue Kirke i Assens, hvor eleverne synger sange og salmer der omhandler påsken.

Eleverne har lavet en slags mosaik billeder til kirken, som passer til påske dagene.

Et fint samarbejde ml. skole og kirke og hvor alle elever uanset trosretning, får lov til at deltage.(Vi havde muslimer, jøder og Jehovas Vidner med) Eleverne vil altid kunne huske, hvad der sker i påsken og hvorfor vi har de traditioner vi har. 

Høstgudstjeneste og besøg i kirken

Høst og "kend kirken som arbejdsplads" med 4. klasse på Assensskolen på besøg i kirken: 
 
1. sted: På kirkegården, hvor de får fortalt om hvad de ansatte laver og hvordan det foregår, når folk skal begraves. Snakker om det der står på gravstenene m.m.
2. sted: Rundvisning i kirken af præsten. Der fortælles om de forskellige ting der er i kirken og præsten fortæller om hans arbejde.
3. sted: På besøg på pulpituret og orglet. Organisten fortæller om hans arbejde og eleverne får gennemgået "Nu falmer skoven" og lærer at synge den.
4. sted: Kordegn og Kirketjener fortæller om deres arbejde og de binder høstkranse og pynter kirken op til høst.
Efterfølgende bliver elever og forældre inviteret til høstgudstjeneste.

Kunst og kultur i og ved Vor Frue Kirke i Assens

Kunst og kultur i og ved Vor Frue Kirke i Assens, hvor 5. klasse har været på besøg i kirken i forbindelse med Assens kulturuge, som er et samarbejde mellem Tobaksgården (kulturhus) og kirken:
- hvor de har set en kunstudstilling af PABIAK (lokale professionelle kunstnere fra i Assens)
- været til Carl Nielsen koncert i kirken
- været på besøg i vores ny renoverede kirketårn
- fået fortalt nordisk mytologi i bunkeren lige ved siden af kirken

Vi har et ønske om, at eleverne er på besøg i kirken mindst én gang pr. år, så det bliver et sted, hvor de vil føle sig hjemme både til hverdag, fest og ved begravelser

Julearrangement i kirken

Julesange i Vor Frue Kirke i Assens, hvor Assensskolens 2. klasse har sunget og optrådt for resten af skolen til vores årlige julearrangement i Vor Frue Kirke i Assens. De optræder med et par numre selv. De synger sammen med Syngedrengene (kirkens drengekor på 159 år) og med nogle af de dygtige musikskoleelever vi har på skolen.
Alle elever deltager i kirken uanset tro. De lærer at respektere, at der skal være ro, når der optrædes.

Bevægegudstjeneste

Menighedsrådet i Glostup Sogn har udviklet ideen om Bevægegudstjenesten - en søndagsgudstjeneste, der forløber over 5 timer.

Gudstjenesten er både i bevægelse og samtidig bevæges den enkelte deltager. Initiativet er en model for, hvordan man favner hele sognet geografisk, aldersmæssigt og musikalsk. Bevægegudstjeneste er gudstjeneste i mere end 3D.

Fra begyndelse til slut følges ritualbogen. En ny præst leder gudstjenesten ved hvert stop, og en præst i ornat følger med hele vejen, så det er synligt, at der ikke blot er tale om en udflugt.
Indgangsbøn til og med trosbekendelse lyder i den gamle Glostrup Kirke og salmerne synges med kirkens kor og orgelmusik som ledsagelse.

Porno og Pandekager

Porno og Pandekager er et event i Aarhus Valgmenighed, hvor mænd mødes for at tale sammen om pornografi. Arrangementet behandler emner som tro, afhængighed, ansvarlighed, skam, og giver værktøjer til at bryde med afhængighed af porno. Der vil være brunch, snakke, undervisning og personlig udfordring.

Abildgård Marked

Initiativ i Frederikshavn: Årligt Abildgård marked til fordele for Abildgård Kirkes venskabsmenigheder i Tanzania og Cambodja. 

Forklaringsgudstjeneste

En gudstjeneste, hvor man undervejs får forklaret betydningen af de forskellige delelementer af en gudstjeneste. Hvad betyder de mange latinske "fremmedord" på nudansk? Hvad er symbolikken når præsten vender ansigtet mod tilhørerne eller mod alteret - ja en hel kronologisk gennemgang af en traditionel dansk gudstjeneste lige fra klokkeringning, over hilsen, kollekt (præstens bøn til Gud på menighedens vegne), læsninger af epistler (breve), og evangelier (glædelige budskaber eller godt nyt) og prædiken til nadver (måltid), velsignelse og postludium.
 
Denne gudstjeneste blev holdt i Vive kirke den 25. august 2015 for ca. 70 konfirmander med forældre. Alle 3 præster deltog. Jeg tilmelder dette fordi vore 3 præster er gode til at nytænke og møde de unge mennesker på en interessant og vedkommende måde.

Høstgudstjeneste i Svendborg

"Et ganske almindelige sogn", Vor Frue Kirke i Svendborg, holder ifølge tilmelderen mange spændende arrangementer i løbet af et år. Et højdepunkt er høstgudstjenesten på Forsorgsmuseet i fattiggårdens gamle bygninger med "Næstekærlighed som medmenneskelighed og ansvar" som tema.

Samtaler for Gravide

Præst Helene Ferslev og forskningschef Henrik Norholt har i Sydhavn Sogn startet Samtaler for Gravide, som er et samtaleforløb for gravide i grupper eller individuelt. Samtalerne tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for prænatal tilknytning. Målet er, at kirken er med i den store overgang i livet, som forældrerollen er. Der arbejdes på at udvikle konceptet, så præster landet over kan afholde samtalerne.

Herrehjørnet og Onsdagscaféen

Ulkebøl Kirkes aktivitetsudvalg har arrangeret aktiviteter for henholdsvis mænd og kvinder. Herrehjørnet er et initiativ, hvor mænd mødes hver anden torsdag om en række foredrag, aktiviteter og udflugter. Onsdagscaféen er et samlingspunkt for kvinder, der mødes en gang om måneden til hyggeligt og socialt samvær og aktiviteter ude af huset. 

Indsamling til ekstra kirkeklokke

Søndersø Kirke på Fyn har kun én kirkeklokke. Engang havde de to, men den ene blev under en krig i 1500-tallet støbt om til kanoner af kongen. For at indsamle penge til en ny klokke har kirken de sidste tre år blandt andet haft en bod ved ”Open by Night” i Søndersø blandt byens forretninger og foreninger. Her har der været forskellige konkurrencer og aktiviteter, der kunne bidrage til indsamlingen. Derudover er der i kirken to indsamlingsbøsser. Den ene til det formål, som reglerne foreskriver og den anden til indsamlingen til en ekstra klokke. 

Glædesringen

Præster fra flere sogne på Djursland og en række borgere i netværket Venligboerne dannede en glædesring omkring asylcenteret. Budskabet var, at vi som kristne skal modtage flygtninge og fremmede med barmhjertighed og hjælpe dem i deres nød.

Musikalsk tankerum

I Søndbjerg og Odby spiller kirkens organist Christen Birkebæk kendte salmer og musikstykker på kirkens orgel uafbrudt i to timer. Man kan komme og gå, som man vil inden for det afsatte tidsrum. 

Solnedgangsgudstjenester

Søndbjerg og Odby Kirker afholder solnedgangsgudstjenester, hvor prædikenen er erstattet af musikalske indslag, hovedsagenlig ved lokale medvirkende. Gudstjenesterne finder sted i dele af juli og august måned og begynder kl. 21.00.

Kunsttræ

Menighedsrådet i Mørkhøj Kirke er i gang med et projekt, hvor kirken er ved at skabe et kunsttræ. Træet er formet og tilvirket ved brug af et af de mange træ, som kirken omgives af. Den skulpturelle form tager udgangspunkt og basis i en af de nyere salmer: ”Du som har tændt millioner af stjerner ”. Træet vil med sine snoede grenes struktur strække sig op mod himlen og ende i et væld af stjerner. Projektet er nu så langt at indvielsen finder sted torsdag den 10. september 2015 ved en andagt i kirken og en efterfølgende event. Den kunstneriske udformning er udført skulptør Finn-Rune Hørsholm.

Velkommen til København

Velkommen til København er sat i søen som et fælles projekt mellem 27 forskellige kirker og kirkelige foreninger, som alle har studerende i deres fællesskaber. Velkommen til København byder på aktiviteter så som cykelreparation, studiechill i Nørrebroparken, Danmarks længste folkekøkken til studenterpriser og fest i Kødbyen. Hele ugen samler vi ind til Nightlight Cafe - Et tværkirkeligt projekt på Vesterbro som arbejder for at møde udenlandske kvinder i prostitution med værdighed, næstekærlighed og åndelig omsorg. Formålet er blandt andet at byde de nye studerende velkommen til København og engagere de studerende i kirkerne, deres fællesskaber, sociale projekter mv.

Voer Kirke 

Voer Kirke i Vendsyssel byder efter højmessen på kirkekaffe guidet rundvisning i kirken. I forbindelse med flere store istandsættelser gennem de sidste 10 år fremstår kirken i dag som "national seværdighed", hvilket også trækker mange turister til. Der er etableret samarbejde mellem Voergaard Slot, Voergaard Birketinghus og Voer Kirke om guidede pakketure. Formålet er at få flere til at gå i kirke og lære dem, at gudstjeneste hverken er farligt eller gør særligt ondt.

Mere kirke for pengene

Hvordan kan både penge og de menneskelige ressourcer bruges, så der kommer mest muligt lokalt kirkeliv ud af anstrengelserne? Det spørgsmål har en række kirker og andre i folkekirken givet deres svar på – og de mange lokale anbefalinger, redskaber, og fremgangsmåder er samlet i et webkatalog på www.merekirke.dk og skrevet om til en form, som gør det let for andre menighedsråd at gøre brug af erfaringerne.

Bibelsk mad til Høstfesten i Vor Frue Kirke i Kalundborg

Vor Frue Sogn i Kalundborg holder høstfest med bibelsk mad. Høstfestens buffet er udarbejdet ud fra ingredienser, som er nævnt i Bibelen. 

Folkekirken og spiritualitet

Sognepræsten Birgitte Kragh Engholm holdt i Eliaskirken et mundtligt oplæg om den nye kirketrend blandt de unge. Sognepræsten opfordrede menighedsrådet til at tænke i andre baner fordi kristendomsforståelsen er blevet mere flydende i de unges kredse. Ungdommen har svært ved at sidde med foldede hænder og forholder sig hellere til Folkekirken som det bedst passer til deres eget univers.

VoksenKonfirmandforløb

Sognepræst Søren Schiøler er projektleder for Natkirken i Eliaskirken og afholder et voksenkonfirmandforløb. Forløbet har fem temaer, der strækker sig over fem aftener. Temaerne behandler spørgsmål som: Hvad er tro? Hvem er Gud? Hvad er bøn og meditation? Hvad er tilgivelse? Hvorfor er der så meget ondskab, og hvad har Gud med det at gøre?

Gademissionsprojekt

Liane Zimsen Dambo har sine kollegaer at søge hen til, men må ellers gå sin enegang (dog med Gud) i døgnets timer på Vesterbro. Hendes opgave som Gadepræst er at fortælle om det gode, vi må finde frem i os selv, når vi er ved at nå vore grænser. Det er hendes opgave at få den fortvivlede på brostenen til at se et nyt mål med livet og den resignerede til at vågne med fornyet livslyst og give enten humøret eller det endnu tungere ævred ny energi.

Gospel og grill

Arrangementet er et tiltag i Kristkirken i Kolding. Det er de nye konfirmanders første gudstjeneste i deres konfirmandundervisning. Derfor afholdes gudstjenesten og det efterfølgende arrangement meget på de unges præmisser. Typisk vil der være et musikalsk indslag med et gospelkor eller lignende. I år var det Århus Gospel Kvartet, som gav den hele armen og fik hele menigheden med i livsbekræftende gospelsang. Alle tre præster deltager, og der er mulighed for, at de unge og deres forældre efterfølgende kan få en sludder med præsterne. Der kan bagefter købes pølser, brød, kaffe og kage. Kirketeltet, som bruges til sådanne formål, er sat op, og kirken har sin egen hoppeborg. 

Børnekunst og fernisering i Sct. Hans kirke

I 2014 åbnede Sct. Hans kirke for første gang dørene for børnekunst i kirken. Udstillingen var en udløber af kirkens kunstudstilling for voksne i påsken, men de små kreative i alderen 3-5 år skulle også have lov at prøve kræfter. Oven på en overvældende succes gentog kirken igen i år initiativet og har nu skabt grundlag for en god tradition. Børne- og Ungehuset Lundergård har lagt et stor arbejde i projektet og involveret mange forskellige indlæringsaspekter under udarbejdelsen af kunstværkerne. For eksempel blev der sidste år plukket brombær, som både blevet brugt til bagværk, men også som maling til kunstværkerne. Der blev dyrket og høstet solsikke, hvor kernenerne blev givet til fuglene. Andre kerner blev indkøbt, hvorefter der blev bagt boller med solsikkekerner. Og så er det jo helt fantastisk at se de smukke kreationer udsmykke kirken, samt at opleve børnenes engagement, ildhu og spænding.
Ved ferniseringen blev der holdt en kort gudstjeneste, hvor efter der blev sunget og danset til ”Marken er majet”. Efterfølgende kunne alle nyde en bolle, kaffe eller saftevand, og så fortalte børnene gladelig om deres kunstværker. Udstillingen kunne ses i hele ugen efter i kirken og fik også særligt meget opmærksomhed under høstgudstjenesten.

Musikalsk Legestue i Sct. Hans kirke

Babysalmesang har gennem årene været et stort tilløbsstykke i Sct. Hans kirke med mange dejlige børn og altid med stor tilslutning. Derfor valgte man at prøve at udvide horisonten og nå ud til et større publikum med en musikalsk legestue. Dagplejere og forældre med børn er blevet inviteret til en formiddag, hvor det kristne budskab formidles på børnenes præmisser. Børnene hører om Gud gennem historier og musik, og visuelle rekvisitter understøtter indlæringen. For eksempel kommer musen Katekismus, som bor i en fin lille trækirke, altid på besøg til stor glæde for børnene og er det helt store omdrejningspunkt. Musikken er en betydningsfuld del af legestuen og hjælper børnene til at deltage. Musikkens grundessens leges ind i børnene og etablerer genkendelses glæde. Lederen af legestuen, Lene Lund, kan tydeligt mærke, at de børn, som hun kender fra babysalmesang, kan genkende musikken og historierne.
Der bliver sunget, leget, danset, fortalt historier og bedt fadervor. Der bliver knyttet bånd imellem børnene i legestuen, som er præget af højt humør og stor kærlighed, og Lene Lund finder stor fornøjelse og glæde ved sit arbejde i Den Musikalske Legestue.

Kirkens Dagligstue i Aars

Kirkens Dagligstue i Aars har holdt 25 års jubilæum i år. Hver torsdag formiddag fra september til maj mødes ca 75 til kaffe, sang , fortælling, og snak. 10 frivillige står for programmet og traktementet. Fortællingen kan være en rejsebeskrivelse med billeder eller et foredrag om et aktuelt emne. For at markere den kirkelige tilknytning sluttes hvert møde med oplæsning af søndags tekst.

Aftenandagt i Vestervig Kirke

Organist og kirkesanger i Vestervig Kirke fik den lyse ide at lave en stående aftensang / -andagt i den nykalkede, tomme kirke, som står under restaurering. Lyden i en stor tom kirke er meget anderledes. Absolut en god halv time med fællessang, vekselsang mellem et par medlemmer af Vestervig Kammerkor, tekstlæsning, bøn og velsignelse.

Det grønne guld i Ørsted Sogn

Børnemenighedsrådet kaldes "det grønne guld" i Ørsted sogn Norddjurs Provsti. Det består ikke af børn, men af deres forældre. Præsten efterlyste for år tilbage forældre, der ville være med i planlægningen af aktiviteter for børn. Der meldte sig 3-4 til rådet, og de planlagde sammen med præsten de forskellige aktiviteter, der skulle foregå i løbet af året. Aktiviteterne begyndte altid i kirken og sluttede af i Sognegården med spisning. I gudstjenesten har rådet blandt andet været omkring temaer som fastelavn, kirkens fødselsdag og halloween. Børnene har også været meget kreative, de har tegnet og farvelagt forskellige kristne symboler- tro,håb, kærlighed. Disse tegninger er blevet lavet til farvestrålende plakater, som er indrammet og pynter i kirken.

Samtalegruppe i Ørsted Sogn

Fem sognebørn har taget initiativ til at starte denne samtalegruppe i Ørsted Sogn. Overskriften har været "Døden - et livsvilkår vi skal lære at leve med". Den bedste trøst mod angst og forladthed er fælleskab med andre, for der er trøst i det fælles vilkår. Gruppen mødes hver 14. dag i Sognegården. Hver gang vil en fra initiativgruppen tage udgangspunkt i en tanke, en artikel, en erfaring eller lignende, og herfra startes samtalen i gruppen.

Blå boks - et musikprojekt i Tilst Kirke

Musikprojektet har nu kørt i flere år og er en form for musikskole, hvor også det musikalske fællesskab og gode relationer mellem deltagerne prioriteres højt. Projektet er for unge i alle aldre, der gerne vil coaches og spille sammen eller være solister.
Kirkens sanger er også en fremragende musikpædagog, og hun har været og er den drivende kraft bag projektet, der holder til i kælderen under sognegården i Tilst.
 
Blå boks har givet de unge, der har deltaget i projektet, mod til at vise, hvad de duer til rent musikalsk og har samtidig givet dem færdigheder i offentlig fremtræden. De færdigheder har de haft brug for ved de to årlige koncerter, som blå boks har haft i sognegården i Tilst.

"Både de unge musikere og ildsjælen bag dem musikpædagog og kirkesanger, Connie Olesen, fortjener at vinde initiativprisen" skriver tilmelderen af initiativet.

Jagtgudstjeneste i Them Kirke

En gudstjeneste som bliver til i et samarbejde med jagtforening og kirke, og som samtidig er en del af KK44 festival (festival for kristendom og kultur i Silkeborg Kommune i uge 44). Kirken er pyntet så flot med gran og visne blade - jagthornblæsere viser deres kunnen - og kirken er fuld. Efterfølgende er der gule ærter i et forsamlingshus i nærheden. Et flot eksempel på samarbejde mellem kirke og foreningsliv samt hjælp fra mange frivillige hænder. 

Kirkens sociale arbejde i Silkeborg

Kirkernes Sociale Arbejde er et netværk af otte kirker og menigheder i Silkeborg, der sammen med Blå Kors tilbyder omsorg og hjælp til udsatte borgere og flygtninge. Projektet er ca. 2½ år gammelt. Der er 100 frivillige, som har hjulpet 150 familier. Unikt diakonalt samarbejde og fællesskab mellem kirker.

Salmesang for demensramte

Et nyt initiativ i Billund Kirke henvender sig til demensramte på byens plejehjem under ledelse af organist Christine Toft Kristensen. Der er to helt overordnede principper, der bærer arbejdet med demensramte - ro og nærvær, samtidig med, at sangen som spontant udtryk genkalder tradition, stimulerer hukommelse og koncentration samt appellerer til følelser. Sangen og musikken med den genkendelige salme i centrum stimulerer sanserne og tænder lys i den demensramtes øjne. Et nyt og fantastisk initiativ.

Flygtningecafé i Toftlund

"Vi henter flygtninge fra vores asylcenter og holder café én gang om ugen. Vi drikker kaffe med brød, synger danske sange, danser, øver rim og remser. I godt vejr har vi været ude at spille vikingespil. I dårligt vejr har vi planlagt forskellige lege og spil indendørs." skriver tilmelderen af initiativet.

Fællessang i Toftlund

"Sangforslagene er mest fra ældre borgere, samt forslag fra vores sognepræst og kirkesanger. Repertoiret har indtil videre været John Mogensen, Grand Prix-sange, Jeppe Aakjær, "What a wonderful World" og meget andet. Undervejs drikker vi formiddagskaffe. Præsten slutter til sidst af med en bøn. Musikledsagelse er vores organist, og når det kan lade sig gøre, en violinist fra Sønderjyllands Symfoniorkester (som er gift med undertegnede Betty Fievé)." skriver tilmelderen af initiativet.

Klubben for enlige mænd

"Klubben for enlige mænd" er for 60-årige mænd og opefter. Det er ikke en sorggruppe, men et forsøg på at samle til fællesskab om foredrag, små ture, virksomhedsbesøg eller at lave praktiske opgaver sammen. Der sluttes altid af med en frokost. Ideen er udtænkt af kirketjener og kirkegårdsleder i Toftlund, Jes Jessen.

Gospelgudstjeneste i Faurholt Kirke

"Vi er et lille landsogn nord for Ikast, som i samarbejde med den lokale borgerforening fandt en professionel dirigent og pianist, og 23 sangglade personer mødte op til kor. Det er blevet en kæmpe succes med en fyldt kirke til gospelgudstjeneste. Vi begynder nu på 3. sæson med godt 25 tilmeldte og har planlagt en jule-gospelkoncert med koret i kirken." skriver tilmelderen af initiativet.

Foredrag om kristendom og islam

"En anderledes debataften med Naser Khader og Massoud Fouroozandeh på Ørsted Pavillonen i Rudkøbingt, hvor 175 mennesker kom. Emnet er kontroversielt og det ville være nemt at lade det ligge. Fyns Politi og PET's tilstedeværelse vidnede om emnets alvor og konsekvenserne for mange, når man tillader sig at kritisere islam. Vores pastorat synes, det er vigtigt, at man/kirken tør tage livtag med de mere ubehagelige sider af religionen islam.Vi lever i en kristen kultur, hvor vi har frihed til at stille spørgsmålstegn ved alt. Og det gjorde vi. Trods det alvorlige emne formåede de to debattører at krydre debatten med en flot form for humor. Naser og Massoud takkede begge for en spændende og anderledes debataften." skriver tilmelderen af initiativet.

Unge kristne i dialog om Gud

Vi er en gruppe unge der brænder for at forene kristne i dialog om Gud. Med projektet får vi delt vidnesbyrd på tværs af landet. Det er daglige fortællinger med udgangspunkt i folks egen hverdag.

Det gør vi ved at invitere kristne til at synliggøre Gud i hverdagen, og få fokus på ham. Hver uge deler en ny person sine hverdags-vidnesbyrd og tanker om livet som kristen. Det sker fra det sociale medie Instagram på profilen: @vidnesbyrd.

Projektet #vidnesbyrd på Instagram der startede i maj 2015 har allerede tiltrukket flere hundrede kristne. I sær de 15-25-årige er interesseret i at følge projektet og dele deres vidnesbyrd.

Hele kirken synger i Jels

I Jels kirke holder vi aftenarrangement.
 
Først i kirken hvor præsten fortæller om salmer og sange (afstemt efter årstiden), hvorefter disse synges. En fin folder med sangene deles ud . Disse må tages med hjem.
Derefter i sognehuset til kaffe og hyggeligt samvær med ønskesang, ledsaget af musik på klaver af organisten.

Åben kirke i Kildevældskirken

Den første tirsdag i måneden mellem 13 og 16 åbner kirken dørene for besøgende, hvor der er mulighed for at sidde stille i kirken i fred og ro, tænde et lys eller blot gå rundt i vor smukke Kildevældskirke

Red maden og støt et børnehjem i Indien

"John Cramer fra Irma i Kastrup sætter hver morgen frasorterede madvarer fem, som Kirsten fra Avedøre Kirke eller Maria fra St. Annæ Kirke henter og giver videre mod en donation, som betaler uddannelsen af 5 sygeplejersker, der har gået på børnehjemmet. Leder af børnehjemmet er Joshy Mathews, bror til Benny Mathew, som var præst i Skt Annæ kirke. RED MADEN har siden dec. 2011 samlet 257.951 kr. ind." skriver indstilleren.

Cykeltur fra kirke til kirke i Allerød

Kirkerne i Allerød åbner den 12. september dørene for dem, der ikke er bange for at få nogle kilometer i pedalerne. Der er arrangeret cykeltur for hele familien til Allerøds fem kirker, hvor de deltagende har mulighed for at få sved på panden og høre om kirkernes historie på rundvisninger. Cykelturen er ca. 24 km lang.

Gudstjenester i Bellahøj Kirke

Bellahøj kirke udvikler aktivt gudstjenester for nutidens søgende menneske, hvis ressourcer tages alvorligt med medinddragelse og medindflydelse. Bellahøjmesse søndage med rytmisk musik, nye tekster og liturgi. Bellahøjmesse lørdag kl. 17 en gang om måneden. Aftengudstjeneste som værkstedsgudstjeneste hvor menigheden ud fra et tema arbejder i grupper, udvikler og gennemfører gudstjenesten. Rigtig mange gennemfører den klassiske højmesse og gudstjeneste, Bellahøj kirke vover at udvikle på baggrund af traditionerne.

På den musikalske legestue i Egtved Kirke får dagplejebørn mulighed for at udforske musikkens verden med rasleæg og trommer. Foto: Privatfoto
Her ses Folkekirkens Ungdomskor til landsstævne i Aalborg i 2012. Mere end 650 børn og unge fra 40 forskellige kor deltog i landsstævnet, hvor de har blandt andet sang i et par af Aalborgs kirker. Foto: Henning Bagger
Her er der kirkekaffe i Svenstrup Kirke på Als. Her ses blandt andet den daværende sognepræst Peter Ruge. Billedet er fra 2006.
Kunsttræet ved Mørkhøj Kirke er inspireret af sangen: Du som har tændt millioner af stjerner.