Initiativpris

Se de indstillede til Kristeligt Dagblads Initiativpris 2014

Fodboldkamp med morgencaféen GRACE, hvor hjemløse kan komme og få hjælp til jobsøgning og lægetjek. Klik på pilen for at se billeder fra flere af de indsendte initiativer. - Foto: gracekbh.dk

Hvem skal have Kristeligt Dagblads Initiativpris 2014? Her er nogle af læsernes bud

Kristeligt Dagblad og kristendom.dk sætter i august-september fokus på nye aktiviteter i Danmarks kirker med konkurrencen om Initiavprisen 2014.

Alle kan indstille initiativer – det gør man her – og denne artikel opdateres løbende med indkomne bud.

Indstillede initiativer

A day of Praise
Den 27. september løber en ny kristen musikfestival på af stablen i Hillerød med både danske og udenlandske kunstnere. Festivallen har fået navnet ”A day of Praise” og kommer til at byde på både velkendte og nye navne fra den kirkelige moderne musikscene fra både ind- og udland. ”Vi prøver at ramme bredt, så der er lidt for enhver smag med bands fra Storbritannien, Sverige og Danmark”. Der vil derfor være mulighed for at høre Nordsjællandske nor:lyd og andre lokale bands som Sofie Alexandersson (SV), Steph Macleod (UK), Royal Foundlings (UK) og Ian Green (UK). 

Få gudstjenesten hos bageren
Hos Den Lille Bager i den østjyske by Løsning står der er en kurv, hvor der ligger omkring 10 brændte cd’er, som er optagelser af søndagens gudstjeneste fra Løsning Kirke. Det er frivillige i kirken, der optager gudstjenesten, brænder den ned på cd'er og den efterfølgende morgen sætter dem frem hos bageren, hvor de kan hentes gratis. Kurven er som regel tom næste mandag, hvor der bliver lagt et kuld nye cd'er med søndagens gudstjeneste. 

Familiesorggruppe
Familiesorggruppen i Nordjylland er unik! Birgitte og Poul Nygaard gør et stort uegennyttigt arbejde for alle, især børn og unge og deres pårørende. Man føler sig i gode hænder, de er professionelle, uden at det bliver systemisk omsorg, hvilket kan være en svær balance. De er to autentiske hjerter, der banker for at give livshjælp, når døden banker eller brutalt braser ind i børns liv. De er medvandrere i familiernes liv, til de kan og vil "slippe taget selv." Til at skabe de gode rammer, har de tre andre professionelle hjælpere, som har det samme bankende hjerte for at række ud til de vingeskudte børn og unge. Gid, der var flere af denne slags sorggrupper, der inkluderer hele familien.

Læs mere om sorggruppen i Nordjylland her 

Sognefestival i Gauerslund Sogn
I 2014 er sognefestivalens tema Tro - HÅB - Kærlighed med særlig vægt på HÅB. Festivalens idé er, at mange forskellige, kirkelige, og folkelige foreninger byder ind på temaet med koncerter, foredrag, kunstforeninger udstillinger og børneklubber. Det samlede program kan ses i en folder, både på sognets hjemmeside og en særlig hjemmeside for sognefestivalen 

Læs mere om festivalen her 

Klippens Kørselsteam
Kørselsteamet er et socialt evangelisk arbejde, der henvender sig til hjemløse og misbrugere i hele Københavns Kommune. Projektet blev startet op af Kontaktcenter Klippen i januar 2013. Lige siden har projektet udviklet sig, og idag kører tre forskellige teams ud til 7-8 forskellige kendte hænge-ud steder rundt i København. Der uddeles gratis frisksmurte sandwich, kaffe, the og varm kakao med flødeskum. Hver uge hilser vi på 150-200 udsatte mennesker, rådgiver om behandling, involverer os i menneskers liv og skaber tillidsfulde relationer med brugerne. 

Læs mere om teamet her 

Sorggrupper i folkekirken
Når man har mistet, kan være en støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme som en selv. Det kan være mennesker, vi kender, eller det kan være i en sorggruppe.

Ved nogle kirker er der mulighed for at komme i en sorggruppe. Her kan man møde andre, som har mistet. Sorggrupper i folkekirken er ikke et terapi- eller behandlingstillbud, men en mulighed for at finde støtte i den svære tid, som følger efter tabet af en nærtstående slægtning eller ven.
Sorggruppearbejdet i folkekirken bliver i disse år styrket markant. Det er et godt tiltag, som kommer mange mennesker til gode og viser, hvordan folkekirken kan udføre et vigtigt arbejde efter dødsfald, som alle mennesker vil blive konfronteret med før eller siden.

Læs mere om sorggrupper i folkekirken her

Familienetværket - Kirkeibyen
Familienetværket består af mere end 50 udsatte familier i Kolding. De mødes hver anden onsdag, hvor de oplever at være en del af en større familie igennem familienetværket. Igennem arbejdet ser vi brudte familier opleve Guds kærlighed, helbredelse, opmuntring og genfinde en mening med livet. Flere tager imod Kristus i deres hjerter. Vi ser familier, der før følte, de blev tabt i systemet og ikke vidste, hvor de kunne søge hen. Vi oplever, at der er unge såvel som gamle i Kirkeibyen, der er villige til at åbne deres hjem og investerer i projektet.

Læs mere om netværket her 

Strøby Kirke
En lille ting i det store, men en stor ting i vores sogn. Strøby Kirke samt frivillige står for mange arrangement hvert år, men en populær er fastelavn i en fuldstændig fyldt kirke og lidt til. Fyldt med udklædte børn, konfirmander og forældre. Bagefter fastelavnsboller og varm kakao. Rigtig flot arrangement, som samler hele sognets børnefamilier og giver dem en pragtfuld søndag. Tak. Efter gudstjenesten skal der slås katten af tønden foran præstegården, spises fastelavnsboller og kåres bedste udklædte. 

Læs mere om kirken her 

FDF K9 Nørrebro
I Anna kirke på Nørrebro har ti unge overtaget en gammel FDF kreds og er nu igang med at lave FDF for Nørrebros unge. De bruger alle flere timer om ugen på arbejdet med de unge, og det hele sker i tæt samarbejde med kirken, der bakker 100% op om de unges intiativ og gå-på-mod. 

Sankt Ansgar Fællesskabet
De mest herlig og storslåede gudstjenester i folkekirken.

Læs mere om fællesskabet her 

Genbrugsbutikken Mø og Fløs
Genbrugsbutikken Mø og Fløs er et helt nyt koncept for genbrug. Det er en butik for unge og drevet af unge. Den er placeret i Aarhus centrum, tæt på det pulserende liv, som tiltrækker mange af byens unge studerende, og har til huse i et af byens ældste huse. Den inddrager socialt belastede unge, blandt andet i værkstedet, der laver upcykling af genbrugseffekter, og er dermed i sig selv et diakonalt stykke arbejde. Butikken har endvidere til formål at give overskud til Christianskirkens og Kirkens Korshærs diakonale arbejde i Aarhus.

Tine K. Skau
Tine K . Skau har gennem de seneste 15 år leveret kulturrelevant, nyskabende bibelhistorie og kristendomsrelateret opera og musikteater. Hun har samtænkt kirkens iboende scenografi med kristen historiefortælling og kulturtung musik for børn og voksne i alle aldre. Hun har et talent for at udfordre publikum på en eventyrlig og fængende måde, uanset om hun sætter Noahs ark eller Påskepassionen ind i en nyskabende musikalsk sammenhæng.

Læs mere om Tine K. Skau her 

Giv en hånd til Grindsted
Vi ønsker at glæde Grindsted by og som kirke være noget for vore medmennesker. Vi lægger ikke skjul på, at vi elsker Gud, men vi holder også af vores by og ønsker at give noget uden forbehold som en gave. Samtidig tror vi, at vi ikke er de eneste i byen, som gerne vil hjælpe andre medborgere, som måske ikke har familie, netværk, fysisk eller psykisk energi på grund af sygdom eller andre ting. De mennesker har måske kun lige overskud til de mest nødvendige ting i hverdagen. I sådan en situation er der ofte kun overskud til det mest nødvendige. Netop lige sådan en situation tror jeg, mange kan genkende på et eller andet tidspunkt i deres liv. Hvis du har oplevet en lignende periode i dit liv, og der var en hjælpende hånd, som hjalp med af få ryddet op i garagen eller få ordnet haven, så var det en meget velkommen gestus. I Vestermarkskirken ønsker vi at række ud med en hjælpende hånd, men vi tror også, at der er mange andre som gerne vil hjælpe i Grindsted eller bidrage med en ekstra hånd en hel lørdag. 

Læs mere om den hjælpende hånd her 

Fra kapel til diakonikirke
Det er en genial idé at omdanne et smukt kapel til en diakonikirke, hvor respekt og rummelighed er nøgleordene. Det ligger midt i Vejle by på en gammel, smuk kirkegård, så de udsatte, der "fryser", kan gå ind sammen med den ensomme sørgende, som besøger et gravsted. Alle er velkomne med det behov, de har for omsorg, støtte og samtale. I et folkekøkken, et samtalerum, til andagt med lystænding, små "skæve" koncerter og udstillinger og debatmøder om diakonale emner. Diakoni er kirkens måde at række hånden ud til det enkelte menneske på. En nylig ansat diakonipræst er dygtig tovholder på projektet sammen med frivillige fra provstiet. Det vil blive til glæde og give plads for mange forskellige mennesker!

Fastelavn for byen
Fårevejle Frimenighed, under Dansk Oase, har eksisteret i 12 år. Vi har de sidste to år lejet os ind i en meget centralt liggende nedlukket bank. Vi ligger lige i byens hjerte, mellem Dagli'Brugsen, bageren og tankstationen. Sidste fastelavn tog vi intiativ til at invitere byens handlende med på ideen om et udendørs gratis arrangement for alle byens børn og unge. I samarbejde med Dagli'Brugsen blev der holdt møde med de handlende, som var ovenud begejstrede over, at kirken ville stå for alt det praktiske. De sponsorerede overdådigt med fastelavnsboller, sodavand og slik. Slutteligt gik alle ind i kirken og sang almindelige fastelavnssange, og præmier blev uddelt.

Læs mere om initiativet her 

Sommerhøjskole ved KFUM og KFUK
Sommerhøjskole for 50+ afholdes for tiende gang i 2015 på Rydhave Slots Ungdomsskole med cirka 90 deltagere, altid med 25% overtegning. Kurset holdes altid på forskellige efterskoler i Midt-og Vestjylland. Ideen opstod i 2003 på initiativ af Inger Nygaard, som har været med i alle årene sammen med et udvalg på ti. 

Læs mere her 

Healing Rooms København
En åben forbønsklinik, hvor der en gang om ugen er åbent for forbøn, så alle, der har et behov, kan komme og få et ord fra Gud eller møde folk, der gerne vil bede for dem.

Læs mere om Healing Rooms her 

Par-3
Par-3 er for jer, der lige har fået, eller venter, jeres første barn. Par-3 har fokus på parforholdet, og det som kommer ind i ægteskabet sammen med den lille ny. At blive forældre til et lille nyt menneske er noget helt særligt. Verden udvider sig på en ukendt og underfuld måde, og helt nye sider i livet åbner sig. Samtidig kan det ikke undgås, at det at blive forældre påvirker ægteskabet på forskellig måde. Med Par-3 vil vi gerne kunne hjælpe med at sænke stressniveauet i familien ved at tage emner op, som der erfaringsmæssigt kan ligge uforløste forventninger og potentielle konflikter i. Det handler om at være så godt forberedt som muligt. Par-3 er bygget op med en kursusdag samt to efterfølgende gruppesamlinger i små grupper og med et erfarent par som guide og ordstyrer. Par-3 er en del af Indre Missions Familiearbejde. 

Læs mere om Par-3 her 

Caféværksted i Frederiksværk
Hver mandag eftermiddag fra klokken 13.00 til 17.00 mødes to damer, Kirsten Jakobsen og Karin Frank, med symaskiner under armen i kirkens lokaler for at hjælpe byens borgere med gode råd og omsorg for både tøj og sjælen. Efterhånden kom flere ting til: skak, hjælp til regnskaber, madlavning og sjæleomsorg.... altid med en kop kaffe i hånden og noget "sund" sødt på bordet. En kanon stemning, nærvær med handlekraft!

Gå i kirke tre gange – og fortæl præsten din mening
Den monologe prædiken er ikke den bedste måde at komme i dialog med hele sognet på, mener præst Sara Yun Mikaelsson, Ugerløse. Derfor er der oprettet et gudstjenestepanel i hendes sogn, som i de kommende måneder har sagt ja til at komme i kirke tre gange på tre måneder. Efterfølgende inviteres panelet til en middag med præsten og en samtale om godt og dårligt ved prædikenen og gudstjenesten generelt. 

Åndelig Medvandring
Et treårigt landsdækkende økumenisk initiativ med basisår anno 2014-2015 og planlagt videreførelse 2015-2017. Projekt Åndelig Medvandring er navnet på et økumenisk initiativ, hvis mål er at hjælpe åndeligt interesserede mennesker med at tilegne sig en åndelig praksis midt i deres daglige liv. Det fulde navn er Træning i Medvandring og Åndelig Praksis. Omdrejningspunktet for dette er praksisgrupper med tilknyttet medvandring og individuel vejledning. Sideløbende er der et træningsforløb for gruppeledere og medledere med fokus på henholdsvis åndelig medvandring og kollegial supervision. Paraplyorganisation for initiativet er foreningen www.areopagos.dk. Hertil kommer en lang række aktører og støtter i form af kirkelige organisationer, forlag, menigheder, præster og åndelige vejledere. Projektet anbefales på grund af et højt sigte, erfaring og kvalitet i undervisningen, et landsdækkende og bredt sigte (fra søgende til medarbejderstab og indbygget fortsat kvalifikation), samarbejde mellem mange kirkelige retninger og forskellige organisatoriske niveauer.

Læs mere om initiativet her 

Elsk Aalborg Ugen
En uge hvert år er Elsk Aalborg Uge. Her vil frivillige aalborgensere gå på gaden og engagere sig i at elske Aalborg gennem synlige events i midtbyen og praktisk hjælp til enkeltpersoner. Drømmen er at se Elsk Aalborg visionen højt på dagsordenen i vores by, så vores by bliver forvandlet af venlighed, gæstfrihed og hjælpsomhed. 

Læs mere om den særlige uge her 

Bogantologien "Et liv i andres hænder"
Bogen er ikke et kirkeligt initiativ i traditionel forstand. Men den er affødt af redaktørens indignation og bekymring over den asociale, liberalistiske og ukristelige retning, som vores samfund har taget i de seneste år med især denne regerings mange reformer med negative konsekvenser for syge mennesker og mennesker med handicap. Det er altid et kristeligt anliggende at tage hånd om de svageste i ethvert samfund, og i den forstand er initiativet også kristeligt, selvom kirken ikke har patent på social ansvarlighed. Bogen har et konkret socialt formål, idet det er ønsket at få politikere og parthavere i møderne med de syge til at forholde sig til problemerne og tage ansvaret på sig. Viden om og italesættelse af forholdene er en god begyndelse for at opfordre magthavere til at tage ansvar og alle andre til at tage del i samfundsudviklingen. 

Læs mere om bogen her 

Kirke Care
Kirke Care er som et tværkirkeligt, diakonalt initiativ kirkens respons på behov for tryghedsskabende nærvær i byernes natteliv. Kirke Care starter i Hillerød men udvikles som pilotprojekt med mulighed for spredning til andre byer. Blandt andet har der været opstartsmøde i Aarhus. Kirke Care samarbejder tæt med lokale myndigheder (herunder kommune og politi), forretningsdrivende, foreninger og andre frivillige (herunder Natteravnene). Kirke Care vil samarbejde med alle (religiøse og ikke-religiøse), som ønsker at fremme tryghed, fred og fællesskab i byen. Dette partnerskab på tværs gør det også muligt for Kirke Care at deltage i brobygning – herunder at henvise udsatte og sårbare i nattelivet til institutioner og organisationer, som kan imødekomme deres behov. Kirke Care vil være til stede med teams af frivillige (3-4 personer) i by-miljøet 

Læs mere om Kirke Care her 

Din kirke din kultur – stort projekt for børnehave og udeskole
Den 2. september var pædagoger og lærere i fuld gang med at måle kirkens omkreds, tårnets højde og regne præsten ud. Din kirke, din kulturs første lærer- og pædagogkursus, løb nemlig af stablen. I et samarbejde mellem Myrthue, Rams og Pædagogisk udvikling i Esbjerg kommune er der lavet et netbaseret undervisningsforløb, der dækker hele Ribe stift. Opgaver til alle skolefag og pædagogiske læreplaner, baggrundsmateriale, fortællinger skal på den måde gøre projekter i børnehaven og udeundervisningen god, spændende og let at gå til ved et klik på printeren. Projektet har været undervejs i tre år og skal kvalificere undervisningen for børn fra børnehave til sjette klasse. Bag projektet står Henriette Sejr Løgstrup, Pædagogik og Undervisning, Esbjerg Kommune, Torben Bramming, Camilla Friis, RAMS, Dorit Iversen, Jens Futtrup, MYRTHUE - Natur, Kultur, Læring, Esbjerg Kommune.

Kulturcenter Vendsyssel
Min menighed, "Kirken i Kulturcenter Vendsyssel" - tidligere Østervrå Baptistmenighed, der næsten er færdige med at Bygge Kulturcenter Vendsyssel, har tænkt ud af boksen i forhold til det at være kirke i lokalsamfundet. Kulturcenteret er nemlig, ifølge fondsbeskrivelsen, lige dele kultur, fritidsaktivitet og kirke. Det skal være plads til alle i Centeret - Centeret er en ombygget tidligere fabrik og køkkenudsalg. Det er det SLET ikke mere. Tre års arbejde og masser af frivillige timer har vores lille menighed lagt i at danne dette center. Lokalsamfundet - den lille landsby Sæsing - har taget godt imod allerede og har været til åbent hus og fællesspisning i Centeret.

Læs mere om centeret her 

Samvirkende Menighedsplejers indsats over for sårbare familier
Ved arrangementer som babysalmesang og spagettigudstjenester kommer præster og kirke- og kulturmedarbejdere ofte i kontakt med sårbare/udsatte familier - og oplever, at disse familier har et behov som kirkens ugentlige tilbud ikke dækker. Hvad gør man så? Samvirkende Menighedsplejer har i år som noget nyt ansat en konsulent, der specifikt skal hjælpe kirker med at hjælpe sårbare familier - og derudover oprettet kurser, som skal klæde kirker og sogne på til at komme sognenes udsatte familier i møde. Det handler for eksempel om at etablere foredragsaftener og om at etablere en reservebedsteforældreordning. Der er mange forskellige muligheder - og mange kirker, der har taget imod dette kursus, som de bygger videre på hjemme i sognet.

Læs mere om indsatsen her 

Kirsten & Kirkemusen
Kirsten & Kirkemusen er en musik- og dramaforestilling for de mindste i skolen (0.-4. kl.). Det handler om de for kristendommen seks vigtigste inventardele i kirkerne i Danmark: døbefonten, knæfaldt og alteret, prædikestolen, korset og kirkeskibet (rummet). Og det handler om, hvorfor de er vigtige. Det er en medrivende forestilling på omkring 35 minutter med et undervisningsmateriale tilknyttet, som lærerne og eleverne kan arbejde videre med i skolen. 

Læs mere om forestillingen her 

Lydspor fra Bibelen
Lydspor fra Bibelen er et anderledes og nybrydende projekt, som når ud til yngre mennesker, der normalt ikke interesserer sig for Bibelen eller kristendommen. Og det når dem ikke bare overfladisk - det får dem til at synge med! Bibelselskabet har i anledning af selskabets 200 års jubilæum i år bedt 12 kendte danske kunstnere om at fortolke 12 centrale bibelske passager. Det er der kommet 12 fantastiske pop/rock/folk/hip-hop sange ud af. Sange, der bringer de bibelske tekster up to date, fortolker dem ind i vores samtid og gør dem relevante (igen). Sange som også har vundet plads i æteren og i utallige interview og artikler i medierne. Bibelselskabet har også udviklet et undervisningsmateriale til sangene, som ligger gratis til rådighed på deres hjemmeside. Overskuddet fra Lydspor fra Bibelen går desuden til et godt formål - hiv/aids-ramte børn i Swaziland gennem projektet "The Good Samaritan".

Læs mere om lydsporene her

Minimusical
Vi har i Vestervang Kirke nytænkt konceptet med minikonfirmander, som vi ikke kunne få op at stå. Vi har derfor opsat en minimusical for elever i 2., 3. og 4.klasser og undervist i kristendom, sang og teater på en gang. Kirkens dygtige organist har skrevet musikken, og i år skriver vores dygtige korleder sangene - og de fleste, der var med sidste år, hvor vi satte en musical op for første gang, har meldt sig igen i år. Med tre musicals kan denne gruppe nås tre gange og være tilknyttet kirken længere tid end almindelige minikonfirmander. 

GospelAid
Drøm stort! Den 14. juni smider vi janteloven væk og tillader os at drømme stort. Om en verden uden sult og fattigdom. Om en verden hvor børn får lov at være børn. Gospelmusikken bærer budskabet om frihed, håb og glæde i sig, og sammen kan vi gøre en forskel, der kan mærkes ude i den store verden. Det er det, GospelAid handler om; at gøre drømme til virkelighed. Vi HAR en drøm! Men vi vil ikke nøjes med at drømme! Vi vil ikke se passivt til. Vi vil arbejde for, at drømmen bliver til virkelighed. Gospelmusikken blev født i slaveri. Undertrykkelse, ydmygelse og frygt var en del af hverdagen for de mennesker, som skabte sangene. Her blev gospelmusikkens DNA dannet. Budskabet om frihed, håb og glæde blev vævet ind i sangene. Et budskab, som for slaverne, ikke var andet end… en drøm.

Læs mere om GospelAid her 

Babysnak i Herfølge
Babysnak er et fantastisk frirum for mødre og babyer. I sognegården mødes vi (mødre, babyer og kirkens børne- og ungemedarbejder) og spiser boller og snakker lystigt, og de, der har lyst, kan også lave alverdens kreative ting. Babyene snakker med hinanden, leger, sover eller laver for eksempel håndaftryk med mor. 

Læs mere om babysnakken her 

Guds Rige
Guds Rige (GR) er et ny-stiftet parti, der ønsker at sætte fokus på, at monarki er den oprindelige og bedste statsform. 

Læs mere om partiet her 

Højskolen ved Havnen
Hver sommer afholder menighederne ved Christianshavns kirker (Vor Frelsers og Christians Kirken) tre dages højskole fra 9:30 til 15:30 begyndende med højmessen søndag, derefter foredrag og festmiddag i Stanleys Gård, et herskabeligt menighedshus med udsigt over kanalerne. Og her holdes de fleste foredrag og frokostspisning. Det er altid aktuelle foredrag ved kendte talere, om emner af kristen interesse. Og altid med musikalske indslag som i år om Martin Luther som musiker og komponist. 

Østergade til middag
Bykirken i Odense passeres hver dag af hundreder af misbrugere, hjemløse og prostituerede. Den livlige trafik skyldes, at nærmeste nabo er Kirkens Korshærs nyopførte dag- og natvarmestue. Længere nede ad gaden ligger Reden, og længere oppe ad gaden kommunens rusmiddelcenter, Hjørnely. Bykirken har længe ønsket at være en del af en positiv hverdag for disse mennesker, og derfor har man igangsat initiativet "Østergade til middag", hvor man hver fredag aften holder åbent hus og byder på et måltid varm mad. Et tiltag, som kan være med til at give mennesker et lille pusterum i en til tider hektisk og anstrengende hverdag. 

Fødselsdagskompagniet
Frivillige ildsjæle fra Apostolsk Kirke i Aalborg vil hjælpe Aalborgs udsatte familier. Lene Østergaard og Line Løth Hansen har dannet Fødselsdagskompagniet på det kristne livs- og menneskesyn. Foreningen arrangerer fødselsdage for børn, hvis familier ikke har råd til fest og ballade. Initiativtagerne håber, flere vil følge trop og række en hjælpende hånd til børnene i deres omgivelser. 

Læs mere om Fødselsdagskompagniet her 

GESTUS - kirkens sociale arbejde i Herlev
GESTUS tilbyder hjælp til løsning af små opgaver: for eksempel kørsel til læge eller frisør, at skifte en pære, indstille TV-kanaler, klippe en hæk, male en væg, samle motionscykel, ordne et løst tæppe, gå en tur, danskundervisning af indvandrerkvinder og så videre. Hjælperne er cirka 40 frivillige fra Herlevs tre folkekirker inklusiv dem, der beder for projektet. Ideen kan let overføres til andre kirker.

Læs mere om arbejdet her  

Katekumenatet - samtalegruppe om tro i Odense Domkirke
I aften skal jeg til introduktionaften om samtalegruppe om tro i Odense Domkirke. Jeg har aldrig før vidst, at dette var muligt, og efter jeg er blevet mere interesseret i tro og kristendom, er det en oplagt chance for at møde ligesindede. Jeg kan godt føle mig forvirret og blottet for viden om kristendommen, selvom jeg både er døbt og konfirmeret, og en samtalegruppe om tro, som denne, vil give mig indblik, viden og et dejligt fællesskab.

Læs mere om samtalegruppen her  

Medarbejderdag i Ringsted
50 deltagere fra menighedsråd, medarbejder- og frivilligstab samlet en lørdag i otte og en halv time til kirkekor-koncert, status fra rådet ud fra sognets vision, debatkortspillet "Vores gudstjeneste" (lånt af Haderslev Stift), krolf på kirkens græs samt forberedelse i fem grupper af aftenens festmåltid - afsluttende med aftenandagt. Der kom flere ansigter på kirken, og vi ved nu, at flere trækker på samme hammel. 

Læs mere om dagen her

Åben kirke i Holbæk
Hver tirsdag hele året har Kløvermarkskirken åben fra 14 til 17. To ildsjæle begyndte med en vision om, at kirken skulle være åben for alle. I dag er der mellem 30 og 40 hver tirsdag, nogle for bare at møde et menneske at tale med, andre folk fra sprogskolen og fra VUC får hjælp med lektier, her kommer flygtninge for at lære dansk, og der gives hjælp til mange ting, og så knyttes der venskab her. 

Læs mere om den åbne kirke her 

Center for kristen spiritualitet
Dalum klosters fine gamle bygninger danner rammen om Center for kristen spiritualitets åbning den 5. marts klokken 17. Seks fynske sognepræster, en emeritus samt en musiker har taget initiativ til centeret. Centeret skal tilbyde forskellige former for kristen praksis og refleksion over praksis, foredrag, gudstjenester med mere. Centeret vil være økumenisk, det vil sige åbent for alle kristne kirkesamfund. ”Vores ønske har været at finde et sted, hvor vi kunne tilbyde undervisning i meditation, bøn og lignende, ikke bare til vore egne sognebørn med til en bredere kreds,” siger Anne Birgitte Reiter, sognepræst ved Odense Domkirke, som er en af initiativtagerne. 

Kirken på Landet
Det kræver nytænkning at være kirke i landområderne, der må forvente at opleve fortsat fraflytning i de kommende år, siger kirkeminister Marianne Jelved. Kirken på Landet er et samarbejde mellem Grundtvigsk Forum, TPC og Lolland-Falster Stift.

Tværkulturel gårdfest i Bethlehemskirken på Nørrebro
Alle beboere i gården, hvor kirken hører hjemme, alle børn og forældre i børnehaven, der deler lokaler med kirken og alle, der kommer i kirken, har hver sommer de sidste tre år været inviteret til gårdfest. Her kommer Pippi på besøg (børnehavelederen er en meget tro udgave), børnene besøger boder, som kirkens ungdomsgruppe sammen med de store unger i gården er ansvarlige for. Imens spiser de voksne kage, drikker kaffe og får en sludder med naboen eller kirkens præster. Nogle skal lige ind at se deres folkekirke, som de aldrig har set før og nogle af ungerne vil gerne op og se kirkens klokker. Om aftenen står den på grill - en er helliget hallal og en anden kan man grille pølser på. Aftenen afsluttes med isbod, hvor de store piger fra gården deler ud sammen med kirkens sognemedhjælper. En dag og aften hvor der er fokus på fællesskab og på at åbne kirken op for sognet - det mangfoldige Nørrebro.

Se mere om Bethlehemskirken her 

Børnekirke i Karlslunde Strandkirke 
Børnekirke er ganske enkelt "Gudstjeneste for børn - lavet af børn". Det foregår i kirkens kuppelsal i en dejlig times tid, og der er adgang forbudt for voksne. De voksne er nemlig inde i kirkerummet til deres egen gudstjeneste imens. Der er dukketeater, sang, historier om Gud, leg og sandwich på programmet. 

Se mere om børnekirken her

Legestuen i Gistrup Kirke
Hver anden mandag mødes en voksende gruppe børn og voksne i kirkerummet i Gistrup Kirke til sang, leg og fortælling i kirkerummet. Denne samling varer ca. 25 min. Herefter er der tid til leg og madpakker. Kirken gi'r en kop kaffe. Alle er velkomne: Børn med forældre, bedsteforældre, barnepiger eller dagplejere. Legestuen er en fin måde at komme i kontakt med lokalmiljøet og gøre kirken kendt for børn og voksne i Gistrup. 

Se mere om Legestuen i Gistrup Kirke her

Morgencaféen GRACE for hjemløse 
GRACE er en café for Københavns hjemløse, med et specielt fokus på dem, som kommer til landet i håbet om et bedre liv. GRACE tilbyder: Et solidt morgenmåltid, danskundervisning, hjælp til skrivning af CV og til at finde arbejde. De har også lægetjek. Grace er et samarbejde mellem Blå Kors og Baptistkirken.

Se mere om GRACE her 

Konferencen GRO
GRO14 er en konference, hvor Aarhus Valgmenighed, Alpha Danmark og KirkePlanterNet (KPN) deler ud af egne erfaringer med at være kirke i mission og discipelskab. De skriver selv om baggrunden for konferencen: På tværs af kirkelige organisationer og kirkesamfund er vi i Danmark optagede af mission og indøvelse i kristen tro. GRO arbejder med at finde nye veje i et nyt kulturelt landskab i en stadig foranderlig kultur.

Se mere om GRO her 

Arbejdet ved Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stif
Folkekirkens Tværkulturelle center (FTC) tilbyder fællesskab på tværs af kultur og religion. Hver uge foregår der en række aktiviteter i "Det internationale Hus" bag Kvaglund Kirke i Esbjerg. På den måde ønsker kirken at skabe fællesskaber, hvor mange nationaliteter er repræsenteret. Vi arbejder bevidst i to "rum". Det neutrale rum, hvor det hele foregår på tværs af forskellige religioner, og det religiøse rum, hvor vi som kirke ønsker at fortælle om kirkens gode budskab. Vi ønsker, at være tydeligere omkring vores tilbud, så man selv vælger, hvilket "rum" man går ind i. FTC har netop nu tilbud om international mandeklub, international kvindeklub, sprogcafé og et fællesskab for internationale studerende.
Derudover tilbyder vi mulighed for at være med i kirken til gudstjenester og på andre måder være en del af det kristne fællesskab. Efterhånden ønsker vi også at synliggøre de andre tværkulturelle tilbud, som forskellige kristne grupper tilbyder andre steder i Esbjerg by og hele i hele Ribe stift. Og vi vil gerne hjælpe med opstart af nye aktiviteter i flere byer.

Se mere om Folkekirkens Tværkulturelle Center her

Kristendom Nedefra
Mange præster har sikkert hørt dåbs- eller konfirmandforældre efterlyse "kristendomskundskab for voksne" - 4 præster i Helsingør er gået sammen om et sådant tilbud, hvor man tager udgangspunkt i folks spørgsmål og diskuterer, hvad det egentlig er, kristendommen står for - ikke hvad dens modstandere påstår, kristendommen er. Det foregår på tværs af de tre sogne.

Læs mere om Kristendom Nedefra her 

Sognepræst Ulrich Vogel, Tingbjerg sogn
Tingbjerg sogn er i dag en rodfæstet diakonikirke med utroligt mange initiativer, specielt rettet mod de svageste i sognet. Diakoniens hus fortsætter hele tiden med nye initiativer, hvor flere og flere har glæde af at være med. Ulrich Vogel er en fantastisk iværksætter og har en særdeles god kontakt med alle grupper i menigheden. Indstillingen til initiativprisen skyldes glæden over det unikke i, at menighedens frivillige og de svage brugere har skabt en ligeværdighed på tværs af grupperne, således at det aldrig er tydeligt, hvem der er bruger, og hvem der er frivillig, og hvem der blot kommer for at være med i det enestående fællesskab. Fællesskabet ses bl.a. ved den gratis fredagsbrunch hver fredag med ca. 40 deltagere, hvor man kerer sig om hinanden og virkeliggør det kristne fællesskab. Samtidig arbejder Ulrich og flere ansatte om at få en lille gratis butik "Mad til alle" i gang. Ulrich Vogel har virkelig formået at skabe et åbent fællesskab med plads til alle. Jeg har dyb beundring for dette gode arbejde i et vanskeligt sogn som Tingbjerg.

Se mere om Tingbjerg Kirke her 

Syng Nyt
Syng Nyt arbejder på at gøre nye salmer kendte. Syng Nyt gør en flot indsats for at skabe fornyelse i salmeskatten i Danmark. Syng Nyt inviterer til en succesfuld dag med workshops og foredrag, Syng Nyt udgiver billigt materiale, som gør det nemt for menighederne at indføre nye salmer, idet salmerne både udgives elektronisk og på papir. Syng Nyt har egen hjemmeside, hvor man kan høre mange nye salmemelodier. Syng Nyt er et forum både for salmedigtere/komponister og for alle andre, som bare gerne vil synge salmer fra vores tid. Et forum, hvor alle kan blive inspirerede og bringe salmeglæden ind i menighederne. Skal vi formå at bevare en syngende Folkekirke, er det yderst vigtigt, at nye salmer gøres kendte - og her yder Syng Nyt en flot indsats. Primus motor i Syng Nyt er sognepræst Morten Skovsted.

Se mere om Syng Nyt her  

Marianne Klausen, kirke og kulturmedarbejder ved Aars Kirke
Marianne Klausen skal indstilles, fordi hun formår at formidle kontakt til mange af foreningerne i Aars. Hun har fået dem draget ind i kirkeligt regi og får kirken gjort synlig. Hun er også med til baby-salmesang, dåbstræf, minikonfirmander og børnekor. Marianne er meget kreativ, hun gør en stor indsats, har altid styr på tingene, og - det allerbedste - hun spreder så megen glæde i alt, hvad hun har med at gøre.
En særlig oplevelse kan illustrere hendes dygtighed:
Det var Hellig Tre Kongers-vandringen. Her dukkede de tre vise mænd, Caspar, Baltsar og Melkjer op, alle tre udklædte. Deltagerne fik en fakkel og salmen "Dejlig er den himmel blå”, og hele optoget gik med en lysende stjerne foran og de hellige tre konger syngende op gennem hovedgaden til kirken. Der var omkring hundrede deltagere. Ved kirken blev faklerne slukket, alle gik ind og til sidst bar de tre vise mænd gaver til Jesusbarnet i den opstillede julekrybbe.
Så blev et Helligtrekongers lys tændt og præsten læste evangeliet, talte og der blev sluttet med Fadervor og Velsignelsen. Herefter var der varm suppe til deltagerne, alle en god oplevelse rigere.

Bibelen Live
Klaus Laursen har med Bibelen Live skabt et helt unikt og fornyende koncept, som er med til at sætte fokus på bogen, som er så betydningsfuld for kirken. Han lærer Bibelens tekster udenad og reciterer dem råt for usødet – det begyndte med Filiperbrevet og Markusevangeliet og er siden blevet til meget mere. Han har ingen organisationer eller foreninger i ryggen. Han er kun sig selv. Det fortjener en initiativpris!

Læs mere om Bibelen Live her 

Musikskolen i Saralystkirken
Musikskolen i Saralystkirken er en lille musikskole i Aarhus med tilbud som: musik og bevægelse, børnegospelkor, teen gospelkor, gospelkoret KOINONIA, solosang og soloklaver. Musikskolen startede i 2011 og er siden vokset og tæller omkring 120 medlemmer. Jeg har tilmeldt musikskolen, fordi den er en ny måde at se kirke på, hvor relationerne er i fokus. En måde at være aktiv i nærmiljøet og være kirke anno 2014.

Læs mere om musikskolen her

Diakonikirke i Vejle
Fra Kapel til diakonikirke. Vejles ihærdige og intiativrige diakonipræst, Maria Meinert, har fået ideen at omdanne en kapel til en levende og aktiv diakonikirke. Diakonipræst Maria Krogsøe Mienert vil være daglig tovholder og initiativtager til gudstjenester og aktiviteter i diakonikirken. Det er således primært hende, menigheden vil møde. Maria er allerede i gang med at etablere og organisere en kreds af frivillige ildsjæle, der ønsker at varetage opgaver og arbejde med aktiviteter i diakonikirken. Diakonikirkens menighed vil bestå af provstiets udsatte. De kirkelige behov vil blive imødeset med gudstjenester, kirkelige handlinger, andagter, men samtidig vil der være mulighed for at lave aktiviteter, projekter og arrangementer med udgangspunkt i diakonikirken. Derudover vil der være koncerter, kunstudstillinger/kunstprojekter og foredrag for at forsøge at bygge bro mellem de udsatte og provstiets øvrige borgere.

Se mere om diakonikirken på Facebook og læs pdf-folderen "Fra kapel til diakonikirke" her

Kirkespil i Mårslet Kirke: "Et halvfyldt rum"
Den 9.-14. november opføres i Mårslet Kirke et nyt kirkespil, "Et halvfyldt rum", med manuskript af sognepræst Hanne Davidsen. Manuskriptet er baseret på teolog Gerd Theissens bog "Det genfundne Paradis - Meditative tekster om troens fornuft". Ligesom ved tidligere kirkespil er der ved støtte fra fonde og sponsorer skabt økonomisk grundlag for at involvere professionelle kunstnere, blandt andet en instruktør, men forestillingen er i øvrigt baseret på frivillige medvirkende både på og bag scenen. Arbejdet med kirkespil i Mårslet rækker ud og involverer mange deltagere, de fleste fra byen og sognet. Forestillingen opføres i kirkerummet, hvor der er plads til ca. 100 tilskuere ved de seks opførelser. "Det genfundne Paradis" er oversat til dansk af Hanne Davidsen og Hanne B. Thøisen og udgivet på forlaget ALFA i 2012.

Se mere om "Et halvfyldt rum" her

Christfulness onlinekursus
Christfulness er at møde Kristus, sig selv og næsten på en nærværende og ikke-fordømmende måde. I det nye online-kursus integreres Christfulness med bøn i bevægelse til en daglig bønspraksis, hvor deltagerne ledes ind i Gudsnærvær og bøn gennem undervisning og vejledning. Christfulness er teologisk forankret og involverer den personlige erfaring af Guds forandrende nærvær i den enkelte og næsten.

Se mere om Christfulness her

Konfirmand-mentor i Korsør
Tænk dig at få lov til at være en del af konfirmationsundervisningen, her i din høje alder. Den mulighed har vi her i Korsør (Sankt Povls sogn), hvor præst Anna Helleberg Kluge har inviteret 6 gamle til at være mentorer. Hver 14. dag får vi lov til at deltage i undervisning. Vi er alle i bedsteforældrealderen, vi kommer jævnligt i kirken til højmesser, og de unge har nu nogle, de kan hilse på om søndagen. I vinter blev jeg vidne til en af pigernes usikkerhed, noget hun ikke talte med sine forældre om: ”De voksne siger, at jeg bare skal være mig selv, men hvordan kan jeg vide hvem jeg er.” Vi oplevede at blive nære venner og der var knus og kram, da konfirmationen var overstået. ”Ses vi igen?" – "Jo, kom du til gudstjeneste, der er jeg.” Nu starter et nyt hold, og det er med forventning vi ser frem til igen at være sammen, hvor vi på en måde mødes på lige fod, selv om der er generationer imellem os. Denne mentorordning fortjener at blive kendt rundt omkring, så mange flere kan få glæde af det. 

Julefest for kvinder og børn i Kirken i Kulturcentret
Projektet går ud på at lave en stor julefest for kvinder og børn fra nogle af Storkøbenhavns asylcentre. Vi ønsker ved festen at forkæle og opbygge kvinderne og vise dem sider af det at være en del af det danske samfund, ved at have frivillige dansk kvinder som værter på aftenen. Samtidig ønsker vi at give dem håb og glæde med sig tilbage på centrene. I år vil det være 3 år siden, at vi for første gang åbnede dørene op til et brag af en fest i Kirken i kulturcenteret, hvor der før har været tryllekunstner, mavedansere, gospelkor inde og forkæle kvinderne og børnene. Vi tror på at, hvis kvinden har det godt, smitter det af på hele familien. Derfor ønsker vi at fortælle kvinderne, at de er værdifulde, og det ønsker vi at vise i handling ved at holde fest for dem og deres børn. 

Loppemarked i Islebjerg Kirke i Frederikssund
To gange om året, forår og efterår, afholdes der loppemarked i Islebjerg Kirke i Frederikssund. Loppemarkedet afholdes i samarbejde med De grønne spejdere i Frederikssund, der får overskuddet af salget.
Sognepræsten i kirken, Inger-Lise Pedersen, får ros med på vejen fra sognets beboere: "Hun er en utrolig dygtig præst. Hun læser meget og har megen livserfaring, hvilket fremgår tydeligt i hendes prædikener om søndagen. Hun er utrolig aktiv med mange ting, også med børn. Og nu også loppemarked. Hun er en vinder," fortæller én af kirkens flittige besøgere. 

Læs mere om loppemarkedet her  

Willy Kjærs bibelstudiegruppe for unge
Willy Kjær har igennem et langt liv brændt for at dele sin tro med alle, som måtte være nysgerrige. Han har dels tjent som forstander i Apostolsk Kirke i Danmark. Men i de senere år har han haft en utrolig aktiv bibelstudiegruppe med udgangspunkt i sine yngste sønners venner og bekendte. Willy Kjærs teenagekald fra Gud er så afsindigt klart og tydeligt og har varet ved ufortrødent igennem medgang og modgang lige indtil post-pensionsalderen. Sindssygt inspirerende! Enhver, der er i nærheden af den mand,må spørge sig selv: "Hvad med mig? Hvem sender Gud til mig, og hvor skal jeg tage fat?"

Julebyttemarked for unge i Johanneskirken 
Julebyttemarkedet giver de unge i Vejle mulighed for at få byttet sig til gratis julegaver. Inden har Ida og Rikke samlet tøj, ting og sager ind bl.a. på ungdomsuddannelserne. På dagen kan man nyde musikken/stemningen i kirkerummet; selv ha´ noget med og få nyt/brugt med hjem. En bæredygtig tankegang og til jul er det altid dejligt at give en gave til nogen, man holder af. Ved ungdomspræst Rikke Holm og projektmedarbejder Ida Krogh.

Kreativ Bibelundervisning for børn
Kreativbibelundervisning.dk er et sted for alle der arbejder med bibelundervisning for børn og som gerne vil bruge det kreative i deres undervisning. På siden findes der inspiration og forskellige materialekasser, som indeholder materialer, vejledning og undervisningsidé til et kreativt projekt, som kan bruges i undervisningen. Inspirerende og lige til at gå til.

Læs mere om Kreativ Bibelundervisning her  

Samtalecaféen " Hvad tror du på?"
Samtalecafeen bygger på den pædagogiske metode cooprative learning eller i den mere populære form: Samtalesaloner. Vi har sat 7 store spørgsmål til debat: Hvem er Gud? Hvem er Jesus? Hvem er Helligånden? Hvad længes vi efter og håber på? Hvad er et menneske? Hvad er kirkens opgave? Hvad er frelse? Emnerne drøftes ved samtaleborde og man kan frit vandre rundt fra bord til bord og deltage så længe man synes samtalen giver udbytte. Undervejs er der kaffe,kage m.m evt musikalske indslag, som på almindelige cafeer. Det hele går ud på ligeværdighed, lytte, bidrage,deltage ,fordybe sig. Ingen foredrag af teologer med de rigtige svar. Ingen tilmelding , man kommer bare. I Nakskov har vi lagt arrangementet udenfor kirkeligt regi, nemlig på uddannelsescentret Styregruppen for kirkelig undervisning Lolland Falster Stift.

Køge provsti fællesskab
Søndag den 16. november kl. 10 afholdes der fælles provstigudstjeneste for alle sogne i Køge kirke med efterfølgende spisning og foredrag af fotograf og foredragsholder (kendt fra ”Amerikanske Billeder”) Jacob Holdt i Køge Hallerne. Deltagelse er gratis og alle er velkommen! Vi beder om: - at alle sogne annoncerer arrangementet i kirkeblad, ved gudstjenester, ved opslag i våbenhus etc. hen over sommeren - at hvert sogn eller pastorat for sig tager imod tilmeldinger - tilmeldingsfristen er den 10. oktober - at deltagerne i forbindelse med tilmelding tilkendegiver, om de ønsker fælles transport (Efter tilmeldingsfristens udløb arrangerer planlægningsgruppen den fælles buskørsel) Deltagerne er naturligvis velkommen til at køre i egen bil (for egen regning), men skal være opmærksom på, at det næppe er muligt at finde parkeringsplads i umiddelbar nærhed af kirken. Med venlig hilsen planlægningsgruppen, 

Dans i Kirken Laboratoriet
Siden 2012 har der i Langenæskirken i Aarhus været afholdt en række gudstjenester, hvor dans har indgået som en del af gudstjenesten på lige fod med fx sang og musik. Både unge og gamle i menigheden har taget ualmindelig godt imod disse gudstjenester. Med Jenny Thaysen Kjær (kordegn ved Langenæskirken) som tovholder og med økonomisk støtte fra Aarhus Domprovsti er "Dans i Kirken Laboratoriet" nu blevet skabt for at udvikle og udbrede kendskabet til dans i kirken. Alle, der har lyst, kan være med, og til gudstjenesterne danser alle i menigheden med, selv folk med rollator. Det skaber evangelisk glæde!
www.langenaeskirken.dk/gudstjenester/dans-i-kirken

 

Her er vi med til loppemarked i Isbjerg Kirke. Klik på pilen for at se billeder fra flere af de indsendte initiativer. - Foto: islebjergkirke.dk
Lydteknikere og scenefolk diskuterer opsætningen til kirkespillet, "Et halvfyldt rum". Kilde: maarslet-drama.dk Klik på pilen for at se billeder fra flere af de indsendte initiativer.
Fest for dem, der bor i asylcentre i københavnsområdet, er et af de initiativer, der er blevet indstillet til Kristeligt Dagblads Initiativpris. Kirken i Kulturcentret i København står bag initiativet og har haft lignende arrangementer før. (Arkivfoto) Klik på pilen for at se billeder fra flere af de indsendte initiativer. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen.
Foto fra www.kreativbibelundervisning.dk, som er et af de indstillede forslag til Initiativprisen.dk Foto: www.kreativbibelundervisning.dk