Kirkeklokker skal slå et slag for klimaet

De 350 klokkeslag falder umiddelbart efter en skabelsesgudstjeneste i Københavns Domkirke, hvor kirkelige overhoveder fra hele verden ventes at deltage. - Foto: Leif Tuxen

Klimatopmøde afføder nyt initiativ i folkekirken

Når repræsentanter fra hele verden til december mødes til FN's klimatopmøde i København, venter der dem en kimen af kirkeklokker over hele byen.

Midt under topmødet, søndag den 13. december klokken 15, opfordrer det folkekirkelige initiativ Grøn Kirke nemlig ifølge Kristeligt Pressebureau til, at alle de københavnske kirker samtidig slår 350 slag med kirkeklokkerne.

Ideen stammer fra gamle dage, hvor kirkeklokkerne blev brugt som en del af beredskabet, hvis der var krig, brand eller andre katastrofer. Og klimasituationen er netop en ny katastrofe, en trussel opstået mod Guds skaberværk, mener sognepræst Martin Ishøy fra Grøn Kirke, der arbejder på at sætte klimaet på dagsordenen i kirken.

Baggrunden for de 350 klokkeslag er, at 350 ppm (parts pr. million) regnes for det maksimale indhold af drivhusgasser i atmosfæren, hvis ikke klimaet skal løbe løbsk. I dag er det tal 387 ppm, og et af målene med klimatopmødet er at nå til enighed om en reduktion af udledningen af drivhusgasser såsom CO2, så tallet igen kan komme under 350 ppm.

"Derfor har tallet 350 en oplagt symbolsk betydning som antallet af klokkeslag i den kirkelige markering," skriver Martin Ishøy på hjemmesiden gronkirke.dk.

Klokkeslagene falder umiddelbart efter en skabelsesgudstjeneste i Københavns Domkirke, hvor kirkelige overhoveder – som tidligere omtalt i Kristeligt Dagblad – fra hele verden ventes at deltage.

Grøn Kirke opfordrer dog til, at kirker over hele landet vil benytte lejligheden til at holde tilsvarende skabelsesgudstjenester på samme tid.