Man kan se frugterne af arbejdet ...

Kristeligt Dagblads initiativpris: Dommernes rosende ord til dette års vinder. -

Dommerne havde rosende ord til økologisk kirkearbejde, kunstgalleri og demensgudstjenester

Det er meget lettere at forhandle på et mandat, lød det fra en højgravid miljøminister Ida Auken, da hun og resten af dommerpanelet efter en time ikke var blevet enige om, hvem der skulle vinde Kristeligt Dagblads Initiativpris. Rundt om bordet i redaktionens mødelokale sad også erhvervsmand Asger Aamund, sogne- og indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh, ph.d. Marie Hedegaard Thomsen, generalsekretær i Det Danske Bibelselskab Morten Thomsen Højsgaard og Jonas Thiesen, som repræsenterede sidste års vindere af prisen.

De syv finalister blev tilsidst indsnævret til tre: Night Light Café, der er en natcafé for prostituerede, integrationsprojektet Friends og De Unge Disciple, som samler unge i årene efter konfirmation.

Men Galleri Emmaus for religiøs kunst var stadig Morten Thomsen Højsgaards klare favorit, og han fortsatte med at argumentere for den, selv da feltet var indskrænket.

Jeg synes, Galleri Emmaus er et spændende og sympatisk initiativ. Det er båret af personligt initiativ og virketrang fra Grethe Olsen, lød det.

Også demensgudstjenester i Voldhøj Kirke fik rosende ord fra dommerne. Blandt andre fra Asger Aamund.

Demensgudstjenester er også virkeligt godt. Det er en meget udsat gruppe, og det er en rigtig god idé, at kirken tager fat i dem, sagde han.

Marie Hedegaard Thomsen pegede på den økologiske kirkefestival, fordi det for hende var et fremragende eksempel på, at samarbejde på tværs af sognegrænser er vejen frem. Samtidig udtrykte hun sympati for tegnsprogsbibelen, fordi døve også er en overset gruppe, der har svært ved at deltage i kirkelige aktiviteter.

Blandt de sidste tre kandidater havde især Massoud Fouroozandeh udset sig De Unge Disciple fra Tømmerup Kirke som den oplagte vinder, mens andre satte spørgsmålstegn ved initiativets originalitet.

Jeg har stødt på to lignende initiativer i Hillerød. Så jeg synes, den falder lidt på kriteriet om at være nytænkende, lød det fra Jonas Thiesen, mens Massoud Fouroozandeh fastholdt sin støtte til projektet.

Det er initiativ og ikke innovation, vi skal belønne. Man kan se frugterne af arbejdet hos De Unge Disciple, sagde han.

Langsomt tippede balancen, ikke mindst hos miljøminister Ida Auken.

Tænk, at jeg som SFer sidder og bliver flyttet af Asger Aamund. Min stemme begynder så småt at flytte sig over på Friends. Det her projekt kan skaleres og anvendes over hele landet, hvor der er utrolig mange frivillige, det ikke altid er let at finde meningsfulde opgaver til, sagde hun

Også Marie Hedegaard Thomsen begyndte at argumentere for projektet:

Friends har noget over sig, fordi det både er svage og stærke kvinder, som skal bruge et netværk. Det projekt er virkelig værd at sætte fokus på, sagde Marie Hedegaard Thomsen.

Dommerpanelet fremhævede muligheden for at kopiere Friends-projektet i modsætning til Night Light Café. Men Jonas Thiesen holdt fast.

Det gode ved Night Light Café er, at det er menighedsfunderet med Kristus i centrum, sagde han.

Friends-projektet vandt tilsidst med størst dommeropbakning. Derudover fik projektet på Kristeligt Dagblads hjemmeside næstflest stemmer efter Galleri Emmaus.

Vindere blandt læserne