Initiativprisen 2017

Se de indstillede til Kristeligt Dagblads Initiativpris 2017

Kender du et inspirerende kirkeligt initiativ? Så send dit bud til initiativ@kristendom.dk. Foto: Colourbox

Kristeligt Dagblad sætter i august og september fokus på kirkelige initiativer. Her er de foreløbige tilmeldte initiativer. Teksterne fra de tilmeldte arrangementer er forkortet af redaktionen.

1. Nadvergudstjeneste for ældre demensramte, Rødby
Nadvergudstjenesterne i Kirsebærhaven gør en forskel for byens svækkede medborgere. Med andagter i mindre fastlagte rammer har arrangørerne sørget for, at 20-25 ældre demensramte fra plejecenteret kan deltage i en gudstjeneste. De ældre synger med på salmerne og er aktive ved fremsigelse af trosbekendelsen, Fadervor og velsignelsen. Det er lykkedes arrangørerne at få doneret 24 alterbægre, indkøbt et kors og lavet hjemmekniplede alterduge til gudstjenesterne. Det er medlem af Rødby-Ringsebølle Menighedsråd Mie Nordendorf, formand for aktivitetsudvalget Inger Bentsen og sognets faste vikarierende præst Jesper Bacher, der står bag initiativet.

2. Demensgudstjenester, Odense
I Ansgar Kirke i Odense har arrangørerne de sidste to år opbygget et særligt tilbud til de kommunale plejecentre om afholdelse af seks årlige gudstjenester, der er særligt tilrettelagt for demensramte. Gudstjenesterne har en genkendelig form og fokuserer på deltagernes høre-, lugte og synssans. Kirkerummet er altid pyntet med årstidens blomster. Ved ankomsten får deltagerne noget konkret i hånden - for eksempel en pose med lavendelduft, et blødt trækors eller et smukt påskeæg. Der prædikes kort, fortællende og ofte i samtale med deltagerne. Mellem 40-60 ældre fra plejecentrene deltager hver gang sammen det engagerede personale fra plejecentrenes aktivitetsudvalg.

3. Befri Gudstjenesten, Aarhus
“Befri Gudstjenesten” i Aarhus Domkirke var en stor satsning, som nåede langt ud over de kirkelige inderkredse og skabte debat i medierne. Luther stillede spørgsmålet om, hvorvidt gudstjenesten var blevet en barriere mellem Gud og folk. Samme spørgsmål blev stillet i Aarhus i foråret. For er det muligt at befri gudstjenesten for barrierer mellem Gud og folk? Arrangementet skulle være et interaktivt og tværæstetisk kunstevent, hvor ønsket var at genfortolke gudstjenesten gennem en kombination af dans, teater, musik, videoinstallation, mad, debat og refleksion.

4. Fyld Danmarks kirker, landsdækkende
Initiativet “Fyld Danmarks kirker - den sidste søndag i september” går i al sin enkelhed ud på at invitere andre mennesker med til en gudstjeneste. Det kan være ens nabo, familie eller venner. Der er mange, der ikke får taget til gudstjeneste i hverdagen, men hvis man bliver inviteret og ved, at man kan følges med nogen, er det en anden sag. Håbet med initiativet er, at flere oftere får lyst til at komme i kirkens rum. Det er niende år i træk, at enhver kirke og menighed, der ønsker det, kan være med til at fylde Danmarks kirker den sidste søndag i september. Mange kirker har taget initiativet til sig som en årlig begivenhed.

5. TRO - Økologisk Festival, Sæby
Fra den 1. september 2017 til den 3. september 2017 er 10 folkekirkelige sogne fra Lejre og Frederikssund provsti for sjette gang gået sammen om at arrangere “TRO - Økologisk Festival” på en mark nord for landsbyen Sæby på Hornsherred. Det er en festival med telte, flere scener, caféer og et gennemsnitligt besøgstal på et par tusinde gæster hen over festivalens tre dage. Festivalen byder på gudstjenester, andagter, børneteater, koncerter, kunstinstallationer, gospel, vandretur, udstillinger og debat. Fokusset er på den lokale kirke og det liv, der udspringer herfra - dels ved at bringe kirken tættere på borgerne, og dels ved at markere sig som en del af lokalsamfundet.

6. KK44 Festival, Silkeborg
“KK44 festival” er en uge, der sætter tro, kirke og kultur på dagsordenen i Silkeborg Kommune hvert år i uge 44. Festivalen bliver til i fællesskab mellem kirkerne i provstiet og en lang række frivillige kræfter. Den når langt ud over gruppen af gængse kirkevante, således at de fleste borgere i provstiet kender til festivalen. Festivalen formidler kristendom, kirke og tro år efter år uden at gentage sig selv.

7. Bibelcampingen for mennesker med særlige behov, Haderup
Kristelig Handicapforening har arrangeret en bibelcamping, hvor der vil være fokus på visuel forkyndelse/bibelfortælling og bøn, så alle kan være med. Derudover vil bibelcampingen også indeholde masser af lovsang, vidnesbyrd, dele liv, workshop, leg og spil. Om eftermiddagen vil der også være fælles kaffebord. Arrangørerne ønsker en rummelighed og et godt fællesskab sammen med det kristne budskab i centrum.

8. Ferie for alle, Aabenraa
Ferie for alle er et diakonalt projekt i Aabenraa Sogn, hvor 100 deltagere tager på gratis ferie fem dage på en dansk efterskole, der er lejet til formålet. Målgruppen er familier, der af forskellige årsager har behov for at få hjælp til deres børns ferie. Cirka en femtedel af deltagerne er frivillige fra kirken.

9. Tanketid om at bære og blive båret, Aalborg
Som en del af Aalborgs festival vil der i Vor Frue Kirke blive afholdt et initiativ den 1. september 2017, hvor temaet er “At bære og at blive båret”. Der vil være ord, musik, sang og en afslutning med fadervor. En slags tanketid, kalder arrangørerne det. De håber på, at folk vil bruge garderoben, og for en tid lade sig bære af Kirkens Korshærs genbrugsmøbler. Så kan de tænke over nogle af de aspekter, der ligger i at bære og at blive båret, og hvor nødvendigt begge dele er.

10. Teaterstykket "I tro og tvivl,"Langeland
Åben Himmel-Foreningen til Kirkespillets Fornyelse ønsker at igangsætte et helt nyt lokalt langelandsk projekt; et teater i kirken. Dramaet, der skal opføres i november i Rudkøbing Kirke, er skrevet af dramatiker Ann Sofie Oxenvad og sætter Reformationens nutidige betydning på dagsordenen. Stykkets titel er “I Tro og Tvivl”. Indtil videre har 50 frivillige budt ind med forskellige kompetencer. Arrangørerne håber at få skabt en rigtig god historie på Langeland, så danskerne opfatter øen som et samfund fuld af kreative og initiativrige mennesker. Dramatikeren og instruktøren er professionelle, mens de resterende deltagere i projektet er lokale frivillige. Organisation og ledelse varetages af Åben Himmels bestyrelse.

11. Den internationale hymnologiske konference, Løgumkloster
De hymnologiske konferencer afholdes hvert andet år i et nyt land. Danmark var sidst vært for en IAH-konference i 1955. Dengang mødtes kun en håndfuld salmeforskere i forbindelse med forberedelsen af et tysk kirkemusik-leksikon. Konferencerne består af et akademisk program, hvor forskere og deltagere præsenterer deres akademiske arbejder eller publikationer. Programmet rummer tillige morgensang arrangeret af deltagere fra forskellige kirkesamfund samt to altergangsgudstjenester; en luthersk og en katolsk. En konference af denne art knytter kontakter mellem salmeinteresserede, både videnskabsfolk, praktikere og kirkemusikere.

12. Pilgrimsvandringer, Glostrup
Initiativet til Pilgrimsvandringer på Vestegnen udsprang af et visionsseminar for menighedsrådsmedlemmer og præster i Glostrup provsti for nogle år tilbage. Mange sogne lavede selv enkelte vandringer, men arrangørerne fandt, at vandringerne godt kunne kombineres, så de kunne udveksle erfaringer og udbrede tilbuddet til flere. Det er nu fjerde sæson, der har været vandringer i sognet og nabosognene, hvor der deltager et sted mellem 15-35 mennesker. Vandringerne afsluttes ganske ofte med en fællesspisning og har et lokalt præg, fordi de kan tage udgangspunkt i en gudstjeneste, afsluttes med en gudstjeneste eller kan indeholde andagter undervejs.

13. Gimsing Sognehøjskole, Struer
Gimsing Sognehøjskole er en sognehøjskole med 10 foredrag om foråret, 10 om efteråret med forskellige overskrifter, dog er den ene række altid litteratur. Og den anden menneskelivet, om tro, etik og eksistens. Der er hvert andet år en udenlandsrejse og hvert andet år en mindre tur. De arrangerer også koncerter og teaterture

14. Konfirmandtræf, Odense
“Fyens Stifts Konfirmandtræf” har eksisteret siden 2010, hvor det startede som et lille event med et par hundrede konfirmander, der var tilmeldt en enkelt dags arrangement i Odense Domkirke. Siden da er det vokset år for år, så træffet nu kører over tre dage og kommer rundt til fire steder i Odense C. Der deltager omkring 1300 konfirmander i alt. Hele konfirmandtræffet planlægges og skrives af en arbejdsgruppe bestående af fire præster. Til den praktiske udførelse trækker arrangørerne også på en del frivillige fra menighedsråd rundt omkring samt flere lokale kolleger.

15. Campingvogn til børnene, Ølby
I Ølby-Asp-Fousing sogne er der tre smukke middelalderkirker. Én af svaghederne ved middelalderbygningerne er, at der ikke er lokaler i umiddelbar tilknytning til kirkerummet. Det gør det vanskeligt at underholde børnene under gudstjenesterne. For 15 år siden besluttede det daværende menighedsråd at afprøve præstens idé om at indkøbe en mobil børnekirke i form af en campingvogn. Vognen kan flyttes rundt mellem de tre kirker, alt efter hvor højmessen foregår. Det har gennem årene været en stor succes. Det styrker fornemmelsen af ”ejerskab” overfor det, der sker i kirken. Det, at der er tilbud om børnekirke, har gjort det lettere for sognets børnefamilier at være en del af gudstjenesten.

16. Børnekor - Kor på Kanten, Lemvig
I Lemvig Provsti er det en kendsgerning, at sogne slås sammen. Derfor er det svært at holde gang i de børne- og ungdomskor, der tidligere har været i en del af sognene. Blandt organisterne i provstiet opstod idéen om at lave fælles korarbejde på tværs af sognene. Arbejdet med børnekoret blev skudt i gang i det tidlige forår 2014. Der mødte en pæn lille flok op, og vi besluttede, at der var tilstrækkeligt grundlag for en etablering af et børnekor på tre skoler i området. Børnene bliver erfarne udi folkekirkens liturgi og gudstjenestens traditioner. Nu er korbørnene allerede rutinerede kirkegængere, der kender kor-svarenes forskellige variationer, alt efter hvilken kirke de er på besøg i.

17. Rebellens kor, Skrøbelev
Initiativet til Rebellens Kor på institutionen Hjørnet i Skrøbelev blev taget på et kollegialt møde med præsterne på Langeland i foråret 2016. De havde en tid forinden haft besøg af Fangekoret fra Vridsløselille. Opgaven blev at se, om de kunne gøre noget lignende for de mennesker i nærområdet, dervar ramt på psyken af den ene eller anden årsag. De tog kontakt til Ole Sørensen (Rebellen fra Langeland), som straks var med på idéen. Koret startede op i september 2016 med stor succes. Hurtigt blev kormedlemmerne tændte på at tage ud og synge i kirkerne, selvom de i udgangspunktet havde været afvisende over for den idé. I årets evaluering lyder det, at koret er noget af det bedste, der er sket for institutionen.

18. Gospelteens, Aabenraa
Gospelteens i Aabenraa Sogn er et topprofessionelt kor med ca. 50 teenagere. Koret er ledet af Torben Callesen og er også kristent fællesskab i teentrack (efter øvelserne). De deltager i lovsang med Nicolaifællesskabet i sognet, til koncerter for alle skolebørn i hele kommunen og meget mere.

19. Børnetjenesten i Messiaskirken, Charlottenlund
Børnetjenesten er et lærerigt, kreativt og kulturformidlende tilbud til de ældste børn i dagtilbud (5-6 år), deres forældre og deres pædagoger. Børnetjenesten indbyder børnene tilat blive opmærksom på og reflektere over de store ting i livet, som fællesskab, venskab, fred, sorg, liv, død og kærlighed.
Børnetjenesten er tænkt som et kulturmøde med folkekirken, hvilket betyder, at der ikke er forkyndende elementer i projektet. Børnetjenesten stemmer overensmed dagtilbudslovens bestemmelser om de pædagogiske læreplaner og de lokale læreplaner i sognets dagtilbud og andre lovgivningsmæssige bestemmelser, som rammesætter dagtilbuddenes virke.

20. Dåbskluden, Thorsager-Bregnet-Feldballe pastorat
De hjemmestrikkede dåbsklude ligger på døbefonten i kirken og bruges til at tørre vandet af den døbte. Det er Ann Maj Lorenzen, sogne- og hospicepræst i Thorsager-Bregnet-Feldballe, der står bag initiativet, hvor frivillige sammen strikker dåbsklude til sognets børn. Initiativet bringer glæde til familierne, der får en håndstrikket klud med hjem på dåbsdagen som en gave fra menigheden. Kluden fungerer som et minde om selve dåbsdagen og som en påmindelse om det løfte, der er givet i dåben. For de frivillige mænd og kvinder er der en stor glæde forbundet med at mødes i sognegården for at strikke sammen. Der er på et halvt år omkring 350 kirker landet over, der har indført dåbskludestrikkeaftener.

21. Musik, sang og bevægelse for børn, Faaborg
Alle børn i den kommunale dagpleje i folkekirken i Faaborg- og Midtfyens provsti får mulighed for at opleve kvalificeret sang og musik i et for dem usædvanligt miljø; kirkerummet. Det drejer sig pt. cirka 480 børn, som alle skal være med i et sang- og musikforløb på otte uger i den lokale kirke. Undervisningen varetages af undervisere fra musikskolen, der i samarbejde med dagplejere og den lokale præst planlægger forløbene. Ved afslutningen af hvert forløb inviteres børn, søskende, forældre, bedsteforældre, dagplejere og pædagoger til myldregudstjeneste.

22. Barselshøjskole, Husum
På højskolen kan barslende mødre og fædre i bedste højskoleånd mødes om tilværelsens små og store sammenhænge. Temaerne er forskellige fra dag til dag og kan eksempelvis handle om fysisk bevægelse og afspænding af kroppen eller være et oplæg fra en børneneuropsykolog. Det er et projekt, der giver plads, rammer og rum til samtaler. Initiativet startede i Husum Kirke for et par år siden. Senere slog kirken sig sammen med nabosognet og blev til “Barselshøjskolen Brønshøj–Husum”. Nu er flere sogne interesserede og i gang med at få initiativet op at køre.

23. Babysalmesang med Elin Hjuler, Ribe
Sognepræst Elin Hjuler i Sct. Catharinæ i Ribe afholder både salmesang for dagplejemødre og unge mødre med 1-3-årige børn. Hun formår altid at komme rundt om alle i lokalet i løbet af halvanden time. Her lærer deltagerne vuggesange og salmer, som de kan bruge hjemme.
Når børnene bliver ældre og kommer i kirken, giver børnene i høj grad udtryk for, at det er DERES kirke. Dermed er stafetten gået videre til en ny generation, som tager kirkerummet til sig.

24. YouTube-videoer med kirkehønen Carlo, Vallensbæk
Den tid, hvor de unge gik i kirke af pligt eller vane, er for længst forbi. I dag vil de engageres og involveres. De vil gerne være medskabere i deres egen historie. Derfor fandt sognepræst i Vallensbæk og Helligtrekongers kirke Ane Sofie Lindegaard på at filme sine egne og dukken Carlos oplevelser med og opfattelser af livets store spørgsmål og lægge dem op på videotjenesten YouTube. Præsten finder mennesker i deres hverdag, interviewer dem i samarbejde med hånddukken og får på den måde formidlet nye vinkler på svære emner som for eksempel døden, så også børn og unge kan forholde sig til dem.

25. Sognepræst Erik Ladegaard konfirmandarbejde, Holstebro
Konfirmandundervisningen har siden den nye skolereform været udsat for store udfordringer. Mange præster har måttet lave helt nye tiltag i et forsøg på at give konfirmanderne undervisning, oplevelser og en tid, som betød, at de oplevede konfirmandstuen som nærværende, aktuel og givende.
I den forbindelse arrangerede sognepræst Erik Ladegaard sine konfirmander på en 5-dages tur til Israel. Første gang i vinterferien i 2017. 60 konfirmander deltog sammen med fem ledere.

26. Elna og Johannes Borg, Lunderskov
Elna og Johannes Borg står ikke anført som et tilbud i Skanderup Sogn, men de tilbyder alligevel deres hjælp til de trængende. De går foran i arbejdet med at få flygtninge integreret, løser praktiske opgaver for folk (ordner cykler og luger haver) og er meget aktive frivillige i flere organisationer. De sørger for, at gudstjenester bliver optaget på lyd, så dårligt gående, der ikke kan komme i kirke, alligevel kan høre prædikenen og være med i fællesskabet. De er en væsentlig del af kirkens diakonale indsats i sognet, hvilket kirken aldrig må glemme, hvis den ikke skal lukke sig om sig selv.

27. Workshoppen "Tag ordet,"København
“Tag ordet” er et pilotprojekt og samarbejde mellem Natkirken i Vor Frue Kirke i København og forfatter Adda Djørup. Workshoppen tager udgangspunkt i fælleslæsning af en bibelsk tekst og prædikenen som litterær genre. Hver elev får til opgave at skrive en prædiken over den læste bibeltekst. Formålet er at lade eleverne opleve sig selv som en fortolkende/formidlende autoritet af en religiøs tekst og dermed befordre en refleksion over den religiøse tekst og prædikenen som genre, disses funktion i samfundet og for den enkelte samt de institutionelle rammer omkring dem.
Det er en kreativ øvelse, hvor forkyndelse ikke er forudsat.

28. Skriftens Stemmer, landsdækkende
For at hylde den store variation i tolkningerne af Bibelen har fire organisationer – Bibelselskabet, Dansk Missionsråd, Kirkefondet og Danmission – trukket på deres store internationale netværk og inviteret gæster fra Afrika, Asien og Mellemøsten til Danmark for at lære mere om, hvordan Bibelen læses i forskellige kulturelle sammenhænge. De internationale præster vil rejse rundt i landet i løbet af efteråret, hvor de sammen med danske menigheder og Skriftens Stemmer vil læse Bibelen og derigennem give et indblik i, hvordan kulturel sammenhæng og levevilkår influerer forståelsen og udlægningen af Bibelens tekster.

29. Frihed i Tro og Tale, Haderslev
“Frihed i Tro og Tale” er et integrations- og religionsfrihedsprojekt., der er inspireret af blandt andet DinTroMinTro og de tilbagevendende debatter i medierne om forfølgelse og chikane af kristne på landets asylcentre. Initiativet bestod i, at arrangørerne sammen med undervisere på Røde Kors Skolen ville udvikle en enkel illustration af, hvad religionsfrihed er. Med i projektet er sogne og asylpræsterne Eva Wiwe Løbner og Birgitte Rosager Møldrup, imam Kassem Rashid og Røde Kors-lærer Marianne Quist.

30. Filosofiske Saloner, Vesterbro
Rødvin, baguette, brie og en lidt nørdet filosofisk samtale. Med inspiration i 1920’ernes Paris afholdes i Vesterbro Sogn “Filosofiske Saloner”. Deltagerne inviteres ind i et eksistensfilosofisk rum fyldt med oplæg og samtale, der tager udgangspunkt i eksistentiel tænkning. Det er sognepræst i Sct. Matthæus kirke på Vesterbro Birgitte Kragh Engholm, der har taget initiativ til arrangementerne. Kulissen er gamle klunkemøbler, dunkel velourlampebelysning og fransk baggrundsmusik.

31. Forfatterkurser på Bibelselskabet, København
Over to weekender i foråret 2017 fik danske forfattere mulighed for at gå i kødet på Bibelen. Bibelselskabet udbød i samarbejde med Dansk Forfatterforening og Grundtvig-Akademiet en introduktion til Bibelen som litterært værk: Det er Bibelen som tekst, der er i fokus på kurset for forfatterne. Bibelen er også fortælling, litteratur og poesi. Der er nok at tage fat i, også i forhold til nogle af de grundmenneskelige temaer, der gennemspilles i Bibelen. Det er stof, som stor litteratur er gjort af.

32. Reformationsmaraton, Assens
Assens Provsti gennemførte et Reformationsmaraton, der strakte sig over to år, med besøg i provstiets 28 kirker, hvor de 28 artikler i Confessio Augustana er blevet gennemgået og suppleret med historiske oplysninger om, hvilke arkitektoniske forandringer kirkerne har gennemgået i forbindelse med Reformationen. Projektet sluttede den 24. juni 2017, hvor der var arrangeret musikalske indslag i gadebilledet og Reformationsteater i kirken med en musikalsk tidsrejse fra 1500-tallet til i dag med urpremiere på en nykomponeret melodi til Holger Lissners Reformationssalme. Dagen sluttede med grillpølser og Lutherøl.

33. Kongehyldningsspillet, Viborg
I over 600 år lod kongerne sig krone i Viborg. Denne sommer opførte byens teaterfolk et skuespil om de historiske begivenheder. Kongehyldningsspillet er skrevet af den lokale historieinteresserede forfatter Henning Pedersen, der i stykket formidler alle udfordringerne omkring Reformationen og Viborgs vigtige rolle i historien. Stykket beretter om Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg, afladsbreve, om at prædike på dansk, den upopulære bisp Jørgen Friis, bygningen af Hald og fangekælderen, nedrivningen af Viborgs kirker og de danske kongers liv kombineret med Obamacare og skattegæld. Over 1000 mennesker har fået formidlet historien i Viborg.

34. Lutherløbet, Frederiksberg
Studenterpræsterne og folkekirken på Frederiksberg indbød byens borgere til en anderledes bevægelig fejring af Luther-jubilæet. 110 løbere begav sig ud på behagelige fem kilometer gennem Frederiksbergs solbeskinnede gader og forbi Lindevang kirke, den katolske Sct. Mariae kirke samt Flintholm kirke. Ved Lindevang kirke sørgede præsterne for milde ingefærshots og overalt på ruten var der med farvekridt skrevet navne og ord, der mindede løbere og tilskuere om den historiske begivenhed.

35. Luthermiddage, Odense
Luthermiddagene indgår som en såkaldt ”signaturbegivenhed” i Fyens Stifts fejring af Reformationsjubilæet. Medlem af arbejdsudvalget for Reformationsfejringen Inger Lund kontaktede restauranten ”Oluf Bagers Gaard”, som nu afholder Luthermiddage den sidste tirsdag i hver måned. Menuen er sammensat ud fra råvarer, der var almindelige på Luthers tid. Undervejs underholdes gæsterne med lutspil, ligesom der til hvert aftenarrangement er indbudt en taler, der holder en såkaldt ”bordtale” med inspiration fra Luther. Der er plads til 40 gæster hver gang, og det har været nødvendigt at lave ekstra arrangementer på grund af den store interesse.

36. Spiseklubben for mænd, Aabenraa
Omkring 20 mænd mødes til fællesspisning hver anden onsdag aften. Maden tilberedes af frivillige fra spejderorganisationen Sct. Georgs Gilderne. Initiativet er henvendt til de mænd, der finder det mindre spændende at stå i køkkenet og lave mad til sig selv og til dem, der har brug for at spise aftensmad i hyggeligt samvær med andre. Det er på ingen måde nødvendigt at kende noget til Sct. Georgs Gilderne for at være med. For spiseklubben er netop oprettet for at skabe et hyggeligt fællesskab.

37. Verdensmiddag, Brande
En gang om året inviterer Brande Menighedsråd til en kæmpe fest i Brande sognegård, hvor gammel-danskere og nye danskere mødes og spiser, griner, synger, danser og taler sammen. Verdensmiddagen krydser ikke kun kulturelle grænser, men også religiøse, da deltagerne i festen består af både kristne, hinduer og muslimer. De fleste er kommet til Danmark som flygtninge, mens andre arbejder på nogle af de store virksomheder i Brande. Buffeten består hovedsageligt af dansk, afghansk og tamilsk mad og bliver forberedt hjemmefra af nogle af deltagerne. Udover musikalske indslag er der altid et element af livsfortælling, fordi det er med til at skabe forståelse bag mennesket. Når aftenen slutter, går stort set alle med over i kirken til fælles aftensang.

38. Kastanjekaffe, Aabenraa
Frivillige laver kaffe efter alle højmesser i Aabenraa Sogn, hvis der ikke er kirkefrokost. Kaffen serveres under kastanjetræet sommer såvel som vinter og skaber en meget konstruktiv atmosfære af fællesskab efter gudstjenesten.

39. Nicolaifællesskabet, Aabenraa
Nicolaifællesskabet i Aabenraa Sogn er et kristent forkyndende initiativ for hele familien, hvor der er fælles lovsang en halv time og derefter program for børn, juniorer, teenagere og voksne i 45 minutter. Til slut er der gruppesamvær for de voksne, mens børnefamilierne typisk tager hjem og putter børn. Hver gang møder mellem 100 og 150 deltagere op, hvoraf en stor del har været kirkefremmede for bare få år siden.

40. Kvindegruppen Noras Ark, Herning
Herning kirkes nye gruppe “Noras Ark” henvender sig til kvinder i alle aldre. Det er et sted, hvor kvinder på forskellige alderstrin og med forskellige livserfaringer, kan mødes. Hver gang bliver der udvalgt en bibelhistorie, sang og musik samt små, lærerige aktiviteter til børnene. Det hele foregår i kirkehuset, og der er fællesspisning bagefter.

41. Kommunikationskursus for par, Haderslev
Hertug Hans Kirkehus’ kommunikationskursus er for ægtepar og kærestepar, der ønsker at arbejde målrettet med de udfordringer, parforholdet giver. Der er et oplæg, som er efterfulgt af filmsekvenser og samtaleøvelser, hvor man kun vil komme til at tale sammen med sin egen partner.

42. Cykelværksted med samtalerum, Allerød
Allerød Missionshus har under ledelse af Stella Meldgaard gjort en indsats for asylansøgere og flygtninge ved at etablere et cykelværksted, der skaber rum for samtaler og fællesskab. Initiativet "Fix a Bike" tilbyder alle flygtninge og nydanskere hjælp til reparation af deres cykel. Der står både frivillige, som har forstand på at reparere cykler, klar til at hjælpe. Hvis man selv har mod på at prøve at lappe dækket, kan man også låne værktøjet gratis.

43. Familienetværk i udsat boligområde, Aarhus
Citykirken i Århus er naboer til Bispehaven, der for nyligt har været omtalt i forbindelse med bandekonflikten. Med onsdagskonceptet “Familienetværket”, som startede op i januar 2017 med Citykirken og Blå Kors, er det lykkes de omkring 60 kirkemedlemmer at række ud til Bispehaven. Der er gratis aktiviteter for børn og voksne, herunder gældsrådgivning, aftensmad, hyggelige fællesskaber, leg, samtaleforløb, opmuntring og tårer. Aften slutter af med andagt for dem, der har lyst. Familierne bliver ofte hængende halvanden time, efter de egentlig er færdige. På seks måneder er der etableret kontakt med 50 udsatte familier.

44. Familiehjælp, Randers
Kirkernes Familiehjælp er et socialt arbejde i samarbejde mellem Randers Kommune og en række kirker i Randers. Kirken praktiserer næstekærlighed helt konkret, så det ikke bliver ved ord, men udføres i gerning og udfører et diakonalt arbejde, der hjælper mennesker, som falder gennem huller i det sociale sikkerhedsnet. Synergien mellem kirken og Randers Kommune skaber samfundsgavnlige resultater. Hvad én kirke ikke kan løfte alene, kan man udføre ved at indgå et samarbejde med hinanden på tværs af kirkeskel. Det økumeniske samarbejde betaler sig.

45. Familiecafé, Søborg
Familiecaféen er et tilbud for familier med børn i Søborg kirke. Den har eksisteret i lidt over to år, og det begyndte med, at nogle mødre henvendte sig til menighedsrådet og spurgte, om de måtte bruge sognegården til fællesspisning, ligesom de tidligere havde gjort det i Nørrebrohallen. Det blev godkendt af menighedsrådet, og pludselig havde kirken kontakt med over 60-100 børn og voksne, der kommer næsten hver onsdag. En gang om måneden ligger den månedlige familiegudstjeneste i forlængelse af familiecaféen, og familiegudstjeneste-menigheden er blevet styrket betragteligt.

46. Korsfeen, Varde
Idéen med Korsfeen er at skabe et mødested for alle i sognene i den gamle Blåbjerg Kommune. Mødestedet er således både for børn, unge, voksne og gamle. Korsfeen er dertil et frirum, hvor man kan drikke en kop kaffe, hygge, spille pool eller billard, kort eller andre spil. Man kan også låne en PC. Der er mulighed for at få en fortrolig snak med én af hjælperne i caféen. Hjælperne kan evt. være behjælpelige med at henvise til andre - eksempelvis præsten. Tre-fire gange årligt afholdes større arrangementer, hvor der kommer gæster udefra. Der har været både Påskecafé og Høstcafé, som har taget sig ud som to fortælle- og sang-eftermiddage med kaffe/te, brød og kage undervejs. Menighedsrådene i Outrup og Lunde sogne i Varde Kommune står bag projektet. Caféen har adskillige frivillige hjælpere.

47. mindU – tro, tanker og trivsel, landsdækkende
MindU er et initiativ under Foreningen Det Sociale Netværk. Det har til formål at fremme mental og social trivsel hos unge i konfirmationsalderen gennem en gratis workshop, der fungerer som et supplement til konfirmandundervisningen. Fokus er på de følelser, tanker og den sårbarhed, der følger med at være ung, og workshoppen giver de unge viden om psykisk sårbarhed samt styrker deres selvoplevede evne til at hjælpe sig selv og hinanden med at tackle mental mistrivsel. Med mindU skabes et nyt rum for at tale om mental sundhed uden for klasseværelset – på nye præmisser og med tid til fordybelse.

48. Sømandsmissionen, Aarhus
At være ansat på et krydstogtskib er ualmindeligt hårdt arbejde. Sømandsmissionen har ikke mulighed for at lave om på vilkårene for besætningerne. Men når deres skibe lægger til i Aarhus Havn, kan de gøre noget for dem. Sømandsmissionen tilbyder besætningen gratis wifi, så de kan komme i kontakt med deres kære derhjemme, samt gratis kaffe og kage. De har også ansatte og frivillige, der står til rådighed med samtaler, praktisk hjælp og gratis bibler. I Aarhus har de flere dage haft op mod 100 gæster, og mange udtrykker stor taknemmelighed for deres kirkelige og kristelige omsorg.

49. Næssundfærgen ved Karby, Mors
Næssundfærgen ved Karby på Mors, som var blevet nedlagt af kommunen, kom op at sejle igen på grund af 100 procent lokale ildsjæle. Der bliver afholdt aftensgudstjeneste på færgen.

50. Loyalitetskampagne, Østjylland
Ny kampagne skal få østjyder til at blive i folkekirken. Arrangørerne vil vise, at folkekirken har et unikt fællesskab med plads til både tro og tvivl. Normalt er det butikskæder og virksomheder, der laver reklame- og loyalitetskampagner for at få solgt flere varer og få kunderne til at blive lidt længere. Men nu lancerer Folkekirken i Østjylland også en sådan loyalitetskampagne. Den går i luften fra den 21. august – og formålet er klart: At få flere unge og voksne østjyder til at forblive i folkekirken – også selvom de måske ikke ser sig selv som særligt troende eller religiøse. Målgruppen for kampagnen er de ca. 270.000 østjyder mellem 25 og 55 år, der går sjældent eller aldrig i kirke – uanset om de er medlem af folkekirken eller ej.

51. Musikalsk legestue med dagplejemødre og børn, Hjembæk
To gange om måneden åbner sognehuset i Hjembæk-Svinninge sogn dørene for i alt syv dagplejemødre, som hver passer fem børn. Så kan de små lege sammen, og vi har så givet dem cirka en times musikalsk legestue med vores kirke-og kulturmedarbejder, Elsebeth D. Kruse hver gang. Mange af børnene kender hende allerede fra babysalmesang. Når hun lave et "pling" på sin xylophon, er de derfor helt klar. Elsebeths handskedukke Pelle må børnene synge frem, som det første. I vinterhalvåret kan det godt tage et par sange, før Pelle titter sit hoved ud. Det er Karin Bruun Borck, kirkeværge i Hjembæk på niende år, der står bag ideen.

52. Skjoldhøj Kirke, Brabrand
Der afholdes en række særlige børnegudstjenester: dåbstræf for 5-årige, BUSK (børn, unge, sogn og kirke) gudstjeneste og andre gudstjenester med fokus på børn og unge. 3. søndag i hver måned, er der børnekirke i forbindelse med gudstjenesten. Der arrangeres stillegudstjenester, særlige påskegudstjenester med efterfølgende spisning og musikgudstjenester. Ved hver gudstjeneste er der kirkekaffe, som menighedsrådsmedlemmerne på skift er ansvarlig for.

53. Folkekirkens Musikpris, landsdækkende
Den 14. september kl. 20 uddeles Folkekirkens Musikpris for første gang. Mange pop- og rock-sange sætter ord på de store spørgsmål i livet. Spørgsmål, som er relevante for de fleste, og som giver livet og døden, troen og tvivlen og meningen med det hele et nutidigt udtryk. Derfor kan sangene også anvendes i kirkelig sammenhæng til både undervisning og forkyndelse, og som med- og modspil til de kristne budskaber.

Både unge, præster, lærere og ledere i kirkelige organisationer finder sangene. De tre nominerede sange er: “Revner” af Simon Kvamm, “Skønne spildte kræfter” af Peter Sommer og “Overleve” af Ukendt Kunstner. Tolkningen af dem vil efterfølgende indgå i et undervisningsmateriale, som bliver tilgængeliggjort for alle på www.folkekirken.dk. Folkekirkens Musikpris skal dermed også søge at knytte tættere bånd mellem Folkekirken, dens brugere og den rytmiske musik.

54. Biografklub for børn i sognegården, Hjørring
Biografklub er et nyt tiltag for børn i Sct. Catharinæ Kirke.Biograf-klubben foregår i Sognegården, Torvet 4, som ligger lige overfor kirken.Til biograf-klub starter de tilmeldte med at tale kort sammen om et givent tema samt at bede Fadervor. Herefter ser de en film sammen, som handler om dagens tema, mens de får popcorn og saftevand.

55. Sorggruppe for de mindste, Hjembæk-Svinninge sogn
Der oprettes en sorggruppe for børn og unge til januar. Medlem af rådet, psykoterapeut Inger J. Andersen og præst i Butterup Tuse, Pia H. Lorentzen vil drive gruppen i sognehuset. Sognehuset er nemt at komme til, og der vil være planlagt spiseaftener med terapeuter, hvor man kan snakke med hinanden og lave mad sammen.

56. Altervin for alle, Hjembæk-Svinninge sogn
Ved altergang kan man vælge mellem et bæger af metal og et glas. Tager man et bæger, får man altervin med alkohol. Tager man et glas, får man druesaft uden alkohol. Denne mulighed gør, at mange børn kan tage del i nadveren.

57. Hånd og hjerte
Hånd og Hjerte er et selvstændigt, ikke-forkyndende diakonalt hjælpearbejde på frivillig basis med tilknytning til den folkekirkelige bevægelse Indre Mission i Skive. Udvalget i Hånd og Hjerte har i samarbejde med Skive Kommune i 2014 påbegyndt et arbejde, hvor kommunen kan foreslå klienter med problemer. Hånd og hjerte tilbyder praktisk hjælp i hjemmet som madlavning, lektiehjælp, hjælp til IT eller indkøb. Det kan også dreje sig om psykisk sårbare og børnefamilier, der er kørt fast af forskellige årsager. Folk, der har modtaget hjælp, har vist glæde og taknemmelighed. Nogen har givet udtryk for, at de føler at have værdi. Udover de omtalte reaktioner fra folk, der har modtaget hjælp, har landsforeningen Sind udtrykt taknemmelighed for Hånd og Hjertes engagement. Kommunens frivillighedskonsulent og flere sundhedsplejersker har også udtrykt glæde for arbejdet.

58. Integrationsprojekt i Houlkær Kirke, Viborg
I april måned afholdt Houlkær Kirke for anden gang et velbesøgt og vellykket arrangement med formål at fremme integrationen af syriske flygninge. 25 syriske familier deltog sammen med danskere i forberedelsen af aftenen, hvor danskere og syrere spiste og hyggede sig sammen. De danske og syriske børn stod i fællesskab for underholdningen. Bl.a. skildrede de en syrisk families flugt fra krigen gennem et effektfuldt teaterstykke sat op af en syrisk kvinde, der var musiklærer i sit hjemland.

Initiativer som dette kan ikke alene bidrage til at give flygtningene relationer til danskere og tryghed i form af et kirkeligt fællesskab.

59. MandeMøde i Søndermarkskirken, Viborg
I Søndermarkskirken har man siden foråret gjort en ekstra indsats for at nå den målgruppe, som typisk har den ringeste tilknytning til folkekirken: De midaldrende mænd. Der findes i kirker i hele landet efterhånden masser af glimrende arrangementer af mangfoldige slags, men ofte glimrer mændene ved deres fravær. Allan Wiinberg har været initiativtageren til en række “MandeMøder”, der henvender sig specifikt til mænd. På hvert af møderne er der et emne med substans, som relaterer sig til det, at være mand, og der er samtidigt plads til hygge og uforpligtende mandesnak. Det styrker og beriger det folkekirkelige fællesskab, at alle befolkningsgrupper er repræsenteret, og at ingen føler sig ekskluderet. Samtidigt kan initiativer som dette bidrage til at give mange enlige og ensomme mænd et netværk.

60. Camino Haderslev Næs
Camino Haderslev Næs er et frivilligt initiativ, der har styrket turismeudviklingen og udbredelsen af kristendommen på en ny måde. Det er et initiativ, der styrker sammenholdet og samarbejdet kirkerne imellem og medvirker til, at markedsføre Sønderjyllands flotte kirker, samt bygge bro mellem folket og kirken på en nytænkende måde.

Camino Haderslev Næs er en vandrerute på 106 km. Ruten binder de to kirker i Haderslev Domsogn sammen med de syv landsbykirker på Haderslev Næs via en rute, der vælger den skønneste vej gennem egnens landskaber. Kirkerne er naturligvis åbne for de besøgende på turen. Gennem mark og skov, ad grusstier, landeveje og cykelstier og med kig til bakker og vand byder Camino Haderslev Næs på en afvekslende tur. Caminoen er et medskabende folkeligt projekt, der vokser frem i de lokalsamfund ruten passerer, og dermed også et tværsogneligt projekt.

61. Evigglad – Club cool på hjul
I Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler findes en rullende søndagsskole, som kaldes Evigglad. Evigglad kommer ud til steder i Danmark, hvor der ikke er en klub. Vognen kommer med bil og stilles op med hoppeborg og sjove legeredskaber, og så er der klub! Evigglad kan også være med til at lave et arrangement i forbindelse med klubstart, byfest, kirkedage eller åbent-hus arrangementer.

Varevognen har en 20 m2 mandskabsvogn på slæb. En konsulent pakker Evigglad med legetøj, spil, hoppeborg, dukketeater og meget mere, og hjælper gerne en klub i gang ved at komme efter aftale på faste ugedage i en periode.

62. Godly Play på plejehjem
Godly Play er en måde at fortælle bibelhistorie på, hvor der på en enkel og opmærksomhedsskabende måde gives rum for både fortællingen og for tilhørerens egen reaktion og refleksion. Den kreative og anerkendende tilgang til kristen formidling er i højsædet, da tilhøreren ikke blot er modtager, men også deltager i den samtale, som Godly Play skaber rum for.

Godly Play inviterer tilhøreren til respektfuldt at træde ind i historien, hvor der skabes forbindelse til personlige erfaringer. Godly Play tager den legende tilgang til livet og undervisningen alvorligt, så det samtidig både er kreativt og sjovt. Godly Play er velegnet til både 4-årige og til plejehjemsbeboere.

63. Hornelabyrinten, Holme
På kirkegården har gravererne anlagt en labyrint, som genfinder ideen med en kort pilgrimsvandring, der kan vandres uden forkundskaber og af alle. Kirkebygningens nærhed giver ro til at lade langsomheden komme over sig, mens Hornelabyrinten inviterer til at åbne sig for det, der gives.

64. Kirkemusikalsk nytænkning i 4 landsogne
Projektet opstod, da der ikke var nok organister til at dække alle gudstjenester. Da kirkerne heller ikke rådede over klaver, måtte man tænke anderledes. Derfor blev to jazzmusikere inviteret – en blæser og en guitarist – til at træde i stedet for en organist. Menigheden tog positiv imod initiativet, da musikken gav en anderledes oplevelse af salmerne. Det musikalske udtryk var for mange hverdagskendt, og musikken hjalp således til at lukke ordene op. Siden har man prøvet acapella-gudstjenester og Taizégudstjenester.

65. Medejerskab ved gudstjenesten, Løsning Kirke
Løsning kirke har udviklet en gudstjenesteform, som gør at menigheden tager medejerskab af gudstjenesten. Der er i omegnen af 15-20 bidragende mennesker ved hver gudstjeneste, som repræsenterer de tilstedeværende - for at give denne følelse af medejerskab.

To ”kirkeværter” hilser én velkommen, og de samme kirkeværter er der også ved udgangen af gudstjenesten. Ved dåb føres familien ind under præludiet af en konfirmand, som går forrest med et processionskors. Ind- og udgangsbøn bedes af kirkesangeren, som beder en bøn, hun selv formulerer. De to første bibellæsninger sker ved en fra ”læserkorpset” i menigheden. Kirkebønnen sker fra alteret som en vekselbøn mellem præst og en ”forbønsgruppen” i menigheden. Under nadver synges der sange, som ledes fra flyglet ved organisten og nogle fra menigheden.

66. Morgensang, As
I det daværende Klakring menighedsråd for 11 år siden, bredte sig en til nabosognene As og Juelsminde, og en positiv indstilling fra kirkernes organister og sangere udmøntede sig i opstart af MORGENSANG, og siden har det kørt på skift i de tre kirker - hver tirsdag morgen kl. 9.00 i juni- juli og august samt tre tirsdage i december med en varighed på 30-45 minutter.

MORGENSANG planlægges og gennemføres af organister og kirkesangere i sognene, og det er blevet en succes med deltagelse af 50-90 kirkegængere samt mange danske og udenlandske turister.

Af og til medvirker sognebørn i oplæsning af dagens tekst og bønner. De øvrige indslag er 4-5 fællessalmer og måske et musisk indslag af organisterne samt af kirkesangerne; iblandet læsning af bibelrelaterede tekster.

67. Pilgrimsvandring: Mors Rundt
Pilgrimsvandringerne kombinerer glæden over naturen med troens nysgerrighed og virkeliggør disse tanker både på det fysiske og på det mentale plan. Pilgrimsvandringerne rundt om Mors er et arbejde med rige spirituelle traditioner i den kristne kirke. De mange retræter og meditative bønsgrupper tager de traditionelle bønsformer op. Når man går pilgrimsvandring, beder man med fødderne; både med krop og sjæl fordyber man sig i troen.

68. Åbningsreception i Stedet, Slagelse
Menighedsplejen i Slagelse har i mange år haft Café "Stedet", som fra 1. august 2017 har adressen: Herrestræde 26. Kaffestuen er åben for alle, der har lyst til at dumpe ind og nyde en kop kaffe og en ostemad til en pris, hvor alle kan være med. Her fortælles livshistorier, og man lære hinanden at kende, hvor man kan dele sorger og glæder. Strikke Caféen flyttede ind i "Stedet" tirsdag den 17. januar 2017 og er åben hver anden tirsdag i ulige uger kl. 18.30 til kl. 21.00. Her er der hygge, snak og fællesskab over kaffen eller en kop the med det medbragte strikketøj. Der var henved 100 personer til åbningsreceptionen på Herrestræde

69. Lokal Julekalender
Mejdal Kirke har lavet en julekalender som sendes i 24 afsnit gennem december måned. Man kan følge julekalenderen på hjemmesiden eller via Facebook. Der er tale om en lavbudget julekalender. Der filmes med en telefon og de medvirkende er ud over præsten og kirke- og kultur medarbejderen frivillige fra sognet. Formålet med julekalenderen er at nå lidt længere ud med evangeliet. Længere ud end murstenene omkring kirkerummet. Evangeliet er det samme, men det bliver talt på en ny måde, som især børnene (og dermed også forældrene) bedre kan høre. En del af Mejdal Kirkes vision er at være kirke for hele sognet, og her har julekalenderen vist sig som et vigtigt redskab dels ved at involvere mennesker fra sognet i forskellige opgaver omkring tilblivelsen af de enkelte afsnit og dels ved at lave kirke i øjenhøjde, så flere mennesker kan sige ”det er vores kirke”.

70. Emneuge om Luther
I uge 41 går Folkeskolen (både kommunale og private skoler) sammen med folkekirken i Faxe kommune om en hel emneuge om Luther. Børn fra 0. – 9. klasse vil fylde de lokale folkekirker, ligesom præster og kirkebetjeningen vil bistå lærerne på skolen. Materialet er udarbejdet af Folkekirkens Skoletjeneste. Sammen har folkeskole, skoletjeneste og folkekirke arbejdet med dette projekt siden 2014 for at få det op at stå her i reformationsåret.

71. Gudstjenester for voksne udviklingshæmmede.
Et par præster ønskede at holde en gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede - i første omgang for at se hvor stor interessen var. Udgangsreplikken fra flere af de deltagende var ”hvornår er næste gang?”, og siden blev det til to årlige gudstjenester - en til høst og en inden fasten for bosteder og beskyttede værksteder. De seneste år er der føjet jul og påskegudstjenster til.

Derudover har vi haft nogle temadage for de beskyttede værksteder med temaer de har valgt. Det har været død/sorg og tidens salmer. Vi har også været en tur på krematoriet med en lille gruppe. Et rigtig inspirerende og givende arbejde.

72. Frivililge ved plejehjemsgudstjeneste
Abildgårds Kirken i Frederikshavn har gudstjeneste i ældrecenter hver anden Torsdag. Der kommer altid frivillige og henter de kvindelige beboere til gudstjeneste. De ældre glæder sig hver eneste gang. Personalet bliver også mødt af varme fra de frivillige.

73. Kirkemusikerparret Peter og Betty Arendt, Haslev
Peter og Betty Arendthar taget i forbindelse med Reformationsjubilæet inviteret musikere fra lutherske kirker i Brasilien, Tanzania og Kina til at holde koncerter rundt omkring i kirker i det ganske land. Sidst Swahilimesse bl.a. I Roskilde domkirke 20.8.2017.

74. Jordløse – Haastrup Sognes Menighedsråd
Ved Haastrup Kirke etableres der Lutherlund, som er et samarbejde mellem skolen, Haastrup og Udviklingsråd, Savværket og Menighedsrådet. Arealet er et udyrket stykke jord syd for kirken. Med i projektet indgår en frilæggelse af Byens gamle bæk, der går gennem landsbyen. Det er meningen at Lutherlunden skal bruges af landsbyen og gæster til landsbyen til eftertænksomhed og til skolen til undervisning.

75. SommerCamp i Mariager
SommerCamp har fundet sted gennem flere årtier og samler hvert år op til 5.000 mennesker i alle aldre fra alle samfundslag i en hel uge. Kristen forkyndelse, topprofessionel musik og sang, lys og lyd.. Så alt i alt en “på bjerget-oplevelse”, hvor man rejser hjem med både sjæl, sind, tanker og krop fyldt op af Guds ord, kristent fællesskab, positive oplevelser. Arrangør er pinsekirkerne i Danmark.

76. Sorggudstjeneste, Helsinge kirke
I år 2017 besluttede Helsinge kirke at sætte fokus på, at sorg ikke er en tilstand som ”bare skal gå over”. Derfor blev der afholdt sorggudstjenester 4 gange årligt for at imødekomme, at det med sorg, det er noget kirken kan tale med om. Gudstjenesterne er også tænkt som et afsæt til dem som ønsker en samtale med en præst efterfølgende, og det har også vist sig at være tilfældet. Gudstjenesten varer en halv time, der bliver læst poesi, en bibel tekst og så læser præsterne navnene og måske en lille medfølgende tekst op som relaterer sig til den person, man har mistet. Alle får en rose med sig som symbol på Kristus og den kan man tage med hjem eller lægge på kirkegården efterfølgende.

77. At gøre dåben synlig, Tårs kirke
Tårs Sogn er et stort landsogn i Hjørring Søndre Provsti, og har her en rimelig høj dåbsprocent.

Menighedsråd og kirke har et udtalt ønske om på kirkegården at sætte dåben et synligt mærke. Stenhugger Steen Jensen fra Mors har lavet et forslag til dåbs-sten. Herpå står skrevet ord fra Svein Ellingsens dåbssalme: Dåbens lys er tændt, når livet slukkes. Denne salme: Fyldt af glæde over livets under er en af de salmer, som bruges meget i Tårs kirke efter ønske fra dåbsforældrene.

Tårs kirke står foran at finde økonomisk grundlag for at virkeliggøre projekt: At gøre dåben synlig. Økonomisk et projekt, der vil koste kr. 50.000. Heraf kan menighedsrådet af eget budget bidrage med halvdelen.Der tages efter enhver dåb billeder af dåbsbarnet med familie inde i kirken omkring døbefonten, og der tages også billeder udenfor. Her ville dåbsstenen sammen med kirken kunne danne en sigende baggrund, og ordene om dåbens betydning vil igen og igen stå synligt for den, der ser stenen.

78. De unge præster, Danmarks Radio
I udsendelsen følger man fire unge præster i deres op- og nedture på vej ind i den verden, præsteembedet giver dem.

79. Kirke Care Danmark
De frivillige ildsjæle som går på gaden i Hillerød, Århus, og snart Skibby og Skævinge har skabt et nyt initiativ i kirken på et tværkirkeligt plan. Det er et initiativ, som er med til at skabe tryghed, nærvær og omsorg så evangeliet bliver forkyndt i handling blandt de unge i nattelivet. Kirke Care Danmark i år er ved at få vinger til at bære initiativet endnu længere ud i Danmark.

80. Novellekonkurrence for unge mellem 15 og 25 år, der bori Kolding
I en novellekonkurrence, der meget aktuelt handler om dét, som unge i dag og Martin Luther for 500 år siden har fælles: følelsen af ikke at være god nok. Flere kan i dag opleve, at de er ensomme, føler sig usynlige og oversete. På Kolding Bibliotek blev der afholdt en workshop, hvor man fik praktiske råd om, hvordan man omsætte sine ideer til skønlitteratur.

To sognepræster, der kender de unge fra konfirmationsforberedelses, og bibliotekarene har taget kontakt med de unge og sørget for at udbrede opmærksomheden om fejringen af Reformationen ved at gøre det personligt vedkommende.

81. Demensgudstjeneste, Vadum
Disse gudstjenester er med til at åbne den demente verden op. Her er salmesangen, fadervor og sangen ”Dagen er ny” central, hvor den dementes navn synges. Folkekirken møder hermed en isoleret gruppe med en mulighed for at genopleve gode stunder fra vedkommendes liv.

82. Skole-kirke-konsulent Vibeke Tietge, Varde Provsti´s
I forbindelse med folkeskolereformen ønskede en gruppe mennesker i Varde Provsti, at der skulle oprettes en stilling som skole-kirke-konsulent i provstiet. Det skulle være en fungerende lærer, der er godt funderet i folkeskolen og kender til reformens elementer. Konsulentens opgave skulle være at bygge bro mellem skole og kirke i hele provstiet – folkeskoler såvel som friskoler. I foråret 2016 blev Vibeke Tietge ansat som skole-kirke-konsulent i Varde Provsti på halv tid. Vibeke Tietge har nu fungeret godt et år, og det er helt utroligt, hvad hun har formået. Det er lykkedes at få kontakt til alle skoler i provstiet, at formidle materialer, at udvikle nye spændende materialer i samarbejde med præster og lærere bl.a. et super ”up to date” materiale til undervisningsforløb i Esbjerg Evangeliet. Det er et materiale, der helt op til de helt nye krav til undervisningsmateriale i folkeskolen med brug af fx Kahoot, QR-koder m.m.

83. Kirkekaffens 10 års jubilæum, Hinnerup
Kirkekaffen bliver produceret i Nicaragua i El Coyolar området. Salget af kirkekaffe støtter fattige kaffebønder. Både ved at sælge deres produkter til fairtrade priser, men også ved at yde støtte til forskellige projekter som sundhedsklinik, børnebibliotek, skolebøger m.m.
Projektet var delt i 2 hovedfaser. Den første fase var en 15 dages "kafferejse" med kor m.fl. til Nicaragua, hvor menigheden besøgtefattige kaffebønder i El Coyolar i det nordlige Nicaragua. I anden fase fik man besøg i Hinnerup af bandet TABU fra Nicaragua i april 2017.

84. "Sjælesorg på nettet," Aalborg Stift
Biskop over Aalborg Henning Toft har været tovholder for "Sjælesorg på nettet." Ordningen har vist sig at være med succes idet, der er indkommet mange mails om forskellige problemstillinger fra mange mennesker. Med dette kan det sige, at der er et behov for sjælesorg også digitalt. Det at have den anonyme kontakt, kan for mange være nemmere, end at sidde overfor en præst, som der måske ikke har været nogen kontakt med tidligere i livet. Kirken handler om meget, men næstekærligheden er noget alle har behov for.

85. Fortælletelt, Vor Frue Kirke
Vor Frue Kirke i København indstiller det fortælletelt, som sognepræst Stine Munch har taget initiativ til og udviklet sammen med designer Charlotte S. Ohlsen med tilhørende fine bog, udgivet af Domkirken.

Det er udtryk for en fornyelse af den helt klassiske børnelærdom, hvor det handler om bibelhistorie, Gud og Jesus. Fortælleteltet er fantasifuldt og kreativt udtænkt og udformet, fyldt med alverdens billeder og figurer fra bibelhistorien, der ikke kun fremstår i et spændende farvestrålende univers, som børn og barnlige sjæle elsker, men som også omfavner dem med en hygge og tryghed, der hører med til at videregive børn vores egen barnetro, som kan give dem trøst, styrke og støtte resten af deres liv. Det er middelalderens kalkmalerier for børn, hvor man selv er midt inde i børnebogen og en del af fortællingen.

86. "Den gode skole," Aabenraa Provsti
Projektet "Den gode skole"i Aabenraa Kommune er et samarbejde mellem folkekirken og folkeskolen, som har til formål at etablere og udvikle kontakten og samarbejdet på alle områder, hvor folkeskolen og kirken har en fællesnævner. I denne bro ligger der stort potentiale, fordi folkeskolen og folkekirken indgår i en samarbejdsrelation, hvor bl.a. den brede dannelse og dannelsesopdrag vægtes, en opgave der også fremgår af folkeskolens formålsparagraf. Blandt Skole-Kirke tilbuddene findes arrangementer og materialer for både elever, lærere, forældre og bestyrelser.

87. Til middag hos
"Til middag hos" er en positiv måde at blive inkluderet i nye sammenhænge på. 2 par i Christianskirken, Aarhus N startede initiativet i 2016. Det består af deltagelse i 6 aftener med fællesskab, god mad og masser af stemning. Her mødes kirkegængere på hinandens hjemmebane, lærer nye at kende og hygger på den enkelte værts forslag.

88. Sindsromessen København
Sindsromessen København er en ny gudstjenesteform i Fredens-Nazaret Kirker på Østerbro i København, hvor 12-trinsåndeligheden mødes med det kristne evangelium om Jesus kristus.

Initiativtagerne til Sindsromessen København er sognepræst Frederik Berggren Smidt og et team af frivillige fra 12-trinsmiljøerne, ansatte og menighedsrådsmedlemmer.

89. WeFood, København
Hvert år smides 700.000 tons mad ud i Danmark, mens næsten 800 millioner mennesker sulter på verdensplan – en fordeling, Folkekirkens Nødhjælp forsøger at afhjælpe ved at mindske madspild. Overskudssupermarkedet Wefood sælger varer, som butikkerne ellers ville have smidt, fordi de er tæt på udløbsdatoen, er forkert mærket eller har beskadiget emballage. På blot de tre første måneder har de solgt mere end 25 tons overskudsmad.

Wefood drives af frivillige og alt overskud går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde for verdens fattigste.

90. Kirkesangbogen, Det Kgl. Vajsenhus
Dennyudgivne sangbog Kirkesangbogenindeholder 229 salmer og sange med mangfoldige tolkninger af kristent trosliv og eksistens. Kirkesangbogen indeholder nye samarbejder mellem sangskrivere, digtere og komponister har skabt spændende tekster og melodier. 40sogne landet over har testet materialet og på den måde sikret, at de udvalgte salmer og sange har stor brugsmæssig værdi og kvalitet.

91. Spejdernes Lejr 2017
Den årligt tilbagevendende Spejdernes Lejr samler spejdere fra ind- og udland til en uges træf i Sønderjylland. Det er et eksempel på tværkirkeligt samarbejde med masser af frivillighed, kontakt til kommuner, fonde og erhvervsliv om sunde værdier.

92. Bogen "Noget om den kristne tro," Baptistkirken
Noget om den kristne troer ikke en introduktion til Fadervor. Fadervor er rygraden i teksten, som med det udgangspunkt er en introduktion til kristendommen som sådan. Bogen er skrevet i etsprog, som den almindelige dansker kan forholde sig tilkristne kernebegreber som f.eks. treenigheden. Disse begreber bliver udfoldet med billeder på de begreber, der introduceres, for at undgå det abstrakte og teoretiske.

93. 1000 års tro, Danmarks Radio
Programserien 1000 års tro fra DR Historie & Tro, som med Cecilie Nielsen som vært præsenterede kristendommen for danskerne. Projektet blev ogsåudfoldetsig ud på radio, digitale og sociale medier samt som bog af Peter Lodberg.

94.Ildsjæle, Nørrelandskirken Holstebro
I de seneste 2 ½ år har mere end 100 asylansøgere kommet til gudstjenester i Nørrelandskirken i Holstebro. I menigheden har der været flere ildsjæle, som har budt dem velkommen og inviteret dem med i kirkens fællesskab på forskellig vis. Hver eneste onsdag og søndag kører der biler i pendulfart mellem asylcenter og kirke for at transportere asylansøgere. Gudstjenesterne tolkes fra dansk til engelsk og til farsi. Flere i menigheden har været gode til at invitere asylansøgerne hjem i private hjem og tager dem til sig.Der er bibelstudiegrupper i kirken hver eneste uge, og derudover er der flere grupper i private hjem i ugens løb. Der afholdes farvelfester, når nogen må rejse fra byen eller dåbsfester, når nogen bliver døbt.

95. Mad til alle, Tingbjerg kirke
Idéen er inspireret af ”Tafel” bevægelsen- som stammer fra USA og Tyskland. Ved Mad til Alle projektet bliver et sundt og dejlig gratis måltid tilbudttil alle - og især til dem, som måske i forvejen har et stramt budget, mangler kendskab til madspild, samt dårlig mulighed for selv at stå for kokkeriet, eller simpelthen vil nyde et måltid i dejligt fællesskab.

Formålet er at skabe trivsel og danne fællesskaber på tværs i Tingbjerg - og samtidigt minimere madspildet og sætte fokus på emnet.

96. Livsgrupper, Kirken i kulturcenteret
En form for diakoni,livsgruppen på5-10 mænd eller kvindermødes hver uge. Over en kop kaffe bliver der talt om livet, diskuteret et oplæg, delt tro og tvivl, glæder og sorger og givet plads til at Gud kan få lov til at tale til den enkelte.

97. Højskoleeftermiddag, Risskov kirke
I sognegården kan gæster komme til højskoleeftermiddag hver tirsdag vedog høre dagens foredrag. Arrangementet har bl.a. huset en lang række fortællere, der har fortalt om teologi, kærlighed og andre aktuelle emner.

98. Babysalmesang og børnerytmik, Sundby kirke
Babysalmesang og børnerytmik er en livsbekræftende måde at stimulere barnets udvikling på, og giver forældrene mulighed for at genopfriske nogle af de danske salmer, der bl.a. kan bruges til godnatsange, der hjemme. Babysalmesangen og børnerytmikken foregår i kirkerummet. Der synges salmer og børnesange, laves rim og remser og danses. Der bruges rekvisitter som rasleæg og vifter.

99. Store samtaler, Jerslev kirke
Præsten i Jerslev kirke, Ann Sofi Lægsgaard Andersen,har i nogle år haft et meningsfyldt tiltag i sognet: nemlig en kombination af samtaleløb og samtalebar. Hovedformålet er at holde pause fra smalltalken for en stund, og så give plads for de ”store guddommelige” samtaler, hvor særlige emner bliver talt igennem.Konceptet er udviklet med inspiration andre steder fra, og tilpasset/videreudviklet i Jerslev Kirke, så det er blevet et et meget jordnært og konkret koncept med enkle regler og metoder.

100. Bibelen på 45 minutter, Virum kirke
Folk efterspørger større viden om Bibelen i Virum, og det har sognepræst Kristian Tvilling og hans menighed forsøgt at gøre noget ved med teaterforestillingen ”Bibelen på 45 minutter.” På en let og underholdende måde kommer de igennem bøgernes bog på kun tre kvarter. Tilskuerne får et basalt kendskab til Bibelen som skrift og samtidig giver stykket et bud på en sammenhæng, hvori man selv kan tolke de enkelte skrifter.

Forestillingen er blevet til som et samarbejde mellem undertegnede, sognepræst Kristian Tvilling, og teaterselskabet Det Andet Scenarie. Forestillingen har premiere den 23. september i Virum Kirke, og herefter vil der være mulighed for at få forestillingen til andre kirker eller ud på skoler rundtomkring i landet.

101. Re:formation, Folkekirkens Skoletjenester
Det er reformationsår, og Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester har lavet et undervisningsprojekt om Martin Luther og Reformationen ved navn ”Re:formation – teser, tro og tvivl.” Det spændende lærematerialer indeholder bl.a. korte tegnefilm, rap af Per Vers og lokale kirkebesøg med fortællespil. 1500 5. og 6. klasser landet over er tilmeldt.

102. Drop-in-dåb, Kristkirken i København V
Kirkerne på Vesterbro i København vil gøre det nemmere at blive døbt. Drop-in-dåb, som løber af stablen den 8. september, er chancen for at komme ind fra gaden og blive døbt uden tilmelding – et helt nyt initiativ i folkekirken.

Dåben er inspireret af lignende tiltag i Norge, hvor kirker i Trondheim og Oslo har afsat en dag til begivenheden. Her beder man om fødselsattest, pas, to faddere eller vidner – og til gengæld giver kirken mulighed for dåbssamtale og fejring på dagen. På samme måde vil Kristkirken gennemføre dåbssamtale og dåb på samme dag. For nogle familier i konflikter bliver initiativer endda opfattet som sjælesorg, da det kan være svært at samle familien til en klassisk barnedåb.

103. Bogen ”50 plusser,” Fladså pastorat
For fire år siden blev fire sogne lagt sammen til et pastorat ved navn Fladså. Der ligger mange følelser i sognebørnenes tilknytning til egen kirke og præst, og for nogen var det et svært ”tvangsægteskab”.

Da begge pastoratets præster fylder 50 år, blev man enige om at udgive en bog for at synliggøre processen med sammenlægningen. De 50 plusser i bogen er dermed sognet bud på 50 gode fortællinger om det nye pastorat, Fladså.

104. Understøttende kristendomskundskab og minikonfirmand i ét, Odder kirke
Efter den nye skolereform blev implementeret, oplevede Odder kirkes personale, at børnene efter en længere skoledag var trætte og at minikonfirmandundervisningen stod i skarp konkurrence til andre fritidstilbud.

Derfor indgik de et samarbejde med børnene og læreren i kristendomskundskab om at undervise efter Undervisningsministeriets fælles mål for faget. Initiativet blev en succes, og i dag underviser kirken i syv klasser i skoletiden. Dette sikrer også et tættere samarbejde mellem kirken og børnenes forældre, da der arrangeres sjove aktiviteter i weekenden, som alle er velkomne til.

105. Klovnegudstjeneste, Skt. Nikolai kirke i Holbæk
Inspireret af engelske Joseph Grimaldi har Holbæk Clown Festival i samarbejde med to lokale præster gennemført en klovnegudstjeneste i Holbæk. Aftengudstjenestens formål var at sprede glæde og vise taknemmelighed for de talenter, Gud har skænket os. Der mødte mellem 30 og 40 klovne op fra flere europæiske lande, og gudstjenesten blev taget godt imod af menigheden.

106. Sigurd fortæller om Luther
Meget få mennesker har haft så stor indflydelse på den vestlige verdens tankegang som Martin Luther, der med sine nye tanker om kristendommen startede Reformationen. I anledning af 500-året for Martin Luthers opslåede 95 teser på porten til slotskirken i Wittenberg, har Sigurd Barrett lavet et helstøbt materiale, der med skrift og lyd formidlerreformationsjubilæet. Her formår han med sin kendte, billedrige og fabulerende fortællestil at formidle Luther og reformationen for de små. Bogen er levende illustreret af Stine Rosenberg. Samtidig er der udgivet en MP3-cd med både lydbog og syv sange om Luther. Alt sammen fremføres også ved koncerter over hele landet.

107.Kirken på kysten
På en fælles hjemmeside kan feriegæster finde alle gudstjenester, koncerter og kirkelige arrangementer. Langs den jyske vestkyst ligger der et væld af kirker, som kan være interessante at besøge - ikke kun for danskere, men også for feriegæster. Her får man det fulde overblik på både dansk og tysk.

108. Værktøjskasse til missionsarbejde
Det er Folkekirkens Mission, der har samlet forskellige idéer til, hvordan man kan række ud til asylansøgere og migranter. For eksempel kan man lære, hvordan man kan tage onlinekurser i religionsdialog, hente studiematerialer og læse erfaringer fra globalt missionsarbejde.