Klassiker

10 råd om kristen meditation

Kristen meditation vinder frem i disse år. Her er nogle simple råd fra Verdenssamfundet for Kristen Meditation Danmark til, hvordan du kan meditere. - Foto: arkiv

Kristen meditation vinder frem. Få 10 gode råd til, hvordan du kan meditere her

1) Meditation er enkelt, men ikke simpelt. Det er ikke en teknik, man skal lære, men snarere en disciplin, som hjælper til at overskride ens ego.

2) Sid ned. Sid stille og oprejst og luk øjnene let. Vær afslappet, men opmærksom. Stil ikke krav til at der skal ske noget.

LÆS OGSÅ: Meditation er som vind i sjælens sejl

3) Det er godt at meditere to gange dagligt. Begynd med 20 minutter. Vær forberedt på, at det vil være svært at holde fokus på meditationsordet.

4) For den kristne er fokusset i meditationen Kristus. Det betyder, at meditationen er centret i bønnen om Kristi uophørlige nærvær.

5) Man kan bruge bønnen Maranata som mantra eller meditationsord. Det er aramæisk, som var sproget Jesus talte. Det betyder Kom Herre.

6) Gentag bønnen som fire stavelser af samme længde. Mantraet kan man betragte som et anker for sindet, som er notorisk distræt og undrende.

LÆS OGSÅ: Hovedstadens kvinder søger mod meditation for at finde ro i livet

7) Det vigtigste mål i kristen meditation er, at tillade Guds mystiske, stille nærvær inden i mennesket.

8) Hangen til perfektionisme er en udfordring for mange, som mediterer. Læg perfektionismen til side og vær trofast over for praksissen.

9) Lad være med at sammenligne dine erfaringer under meditationen med andres. Vi kan lære af andre, men det er ikke værdifuldt at sammenligne sig, for alle har en unik identitet i Guds rige.

10) Se meditationen som en del af livet. Frugterne af meditationen vil dukke op, når du er i gang med at leve livet.

Kilde:Broder Laurence Freeman og Verdenssamfundet for Kristen Meditation Danmark

LÆS OGSÅ: Alt i mig sagde ja