Bibelmeditation: Fornem underet i Nain

"Når du lever dig ind i Jesu opvækkelse af enkens søn i Nain, gør du helt naturligt brug af dine egne livserfaringer og kommer således til at opleve Jesu opvækkelse af enkens søn i Nain gennem dine egne erfaringer med liv og død," skriver åndelig vejleder Per Mollerup. Billedet viser opvækkelsen som maler Paolo Veronese (1528-1588) forestillede sig den.

Oplev, hvordan Jesus er dig nær med denne meditation over beretningen om opvækkelsen af enkens søn i Nain

Denne artikel er en bibelmeditation over Lukas-evangeliet kapitel 7, 11-17, der fortæller om, hvordan Jesus opvækker en enkes søn.
 
Hensigten med denne meditation er, at du gennem at leve dig ind i Jesu opvækkelse af enkens søn i Nain lærer Jesus bedre at kende og kommer i en dybere kontakt med ham, han er dig nær som den opstandne.

Når du lever dig ind i Jesu opvækkelse af enkens søn i Nain, gør du helt naturligt brug af dine egne livserfaringer og kommer således til at opleve Jesu opvækkelse af enkens søn i Nain gennem dine egne erfaringer med liv og død. Du vil også gennem Jesus komme i dybere kontakt med Gud Fader.

Jeg vil i meditationsinspirationen henlede din opmærksomhed på væsentlige sider af Jesu opvækkelse af enkens søn i Nain, men ikke skrive noget om, hvordan du skal opleve det, kun pege på nogle muligheder. Helligånden vil selv lede dig til at opleve det på netop den personlige måde, som er relevant for dig.

LÆS OGSÅHvad er kristen meditation?

Lev dig ind i teksten
Du skal kun bruge de enkelte punkter i meditationsinspirationen, hvis de hjælper dig til at leve dig ind i Jesu opvækkelse af enkens søn i Nain. Hvis du bliver fanget ind i historien, så følg din indre tilskyndelse og glem alt om, hvad der står i meditationsvejledningen.

Når jeg skriver 'se,' kunne der lige så godt stå 'høre' eller 'fornemme,' det er forskelligt, hvordan vores indlevelsesevne fungerer. Det er værdifuldt, at du samtidig med din indlevelse i Jesu opvækkelse af enkens søn i Nain også er opmærksom på dine egne følelser og på, om du måske oplever dig selv som en del af historien eller som tilskuer, og på.

Inden du begynder din meditation, så sæt dig godt tilrette og indled med en kort bøn, hvor du fortæller Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig gennem denne meditation. Læs beretningen om Jesu opvækkelse af enkens søn i Nain langsomt og eftertænksomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.

Bibelteksten: Opvækkelsen af enkens søn i Nain
Lukas kapitel 7, vers 11-17: "Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende.

Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: 'Græd ikke!' Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: 'Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!' 

Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: 'En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.' Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen." 

Forestil dig moderen og Jesus
Indled med at se situationen for dig. Nain er en tæt sammenbygget lille jødisk by omgivet af beskyttende bymure. Om dagen er der hele tiden mennesker på vej ind og ud af byporten.

Jesus er på vej ind i byen, da liget af en ung mand bliver båret ud af byen fulgt af hans mor. Hun er nu alene tilbage uden mand eller sønner til at forsørge hende, hendes eneste overlevelsesmulighed er tiggeri eller prostitution.

Jesus ser hende og får medlidenhed med hende og siger trøstende: Græd ikke! Hvordan har hun mon oplevet Jesus? Tror hun, at Jesus kan hjælpe hende? Måske har du selv været i en situation, hvor det så helt håbløst ud, så du husker, hvordan det oplevedes, når andre forsøgte at trøste dig?

Bærerne standser, måske for at vente på, at moderen og Jesus får talt færdigt, men Jesus vender sig til den døde og siger: Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!

Kan du fornemme, hvordan moderen har oplevet det? Har hun troet, at Jesus kan gøre hendes søn levende, eller har hun følt, at Jesus gjorde grin med hendes ulykke eller...?

LÆS OGSÅKan jeg tvivle på mirakler og tro på Gud? 

Hvordan oplever du underet?
Da sker underet, den døde sætter sig op og begynder at tale. Hvordan har moderen mon oplevet det? Hvordan oplever du det? Oplever du det udefra som tilskuer, eller føler du dig suget ind i begivenheden som om du selv er til stede?

Evangelisten Lukas har opfattet beretningen bogstaveligt og formentlig set den både som et vidnesbyrd om, at Jesus altid er i stand til at hjælpe, og som et forvarsel om Jesu egen opstandelse. Hvordan oplever du den?

Afslut din meditation med en samtale med Jesus om de tanker og følelser, der er kommet op i dig i løbet af meditationen, og lad den gerne munde ud i et stille kærlighedsfyldt samvær med Jesus, hvor du søger fastholde din opmærksomhed på ham.

Per Mollerup er åndelig vejleder og tidligere sognepræst.