Ignatius af Loyolas vejledning i bibelmeditation

Ignatius af Loyola. Foto: Arkiv

Her kan du få gode idéer til at meditere over det, du læser i Bibelen, inspireret af grundlæggeren af jesuiterordenen Ignatius af Loyola

* Bliv stille
Sæt dig til ro i et par minutter. Bed en kort bøn om Helligåndens nærvær og vejledning.

* Læs bibelteksten
Læs bibelteksten langsomt et par gange, så du får fat i hovedindholdet og kan huske det.

* Gå ind i teksten
Læg teksten fra dig, og lad ordene vokse frem inde i dig selv. Brug alle de sanser, som teksten lægger op til: Se, hør, føl, lugt, smag - forestil dig, at du var med, da det skete, blev sagt eller skrevet. Er der handling eller dialog i teksten, følg da personerne. Hvor befinder du dig selv, hvem identificerer du dig med i teksten?

* Samtal med Gud
Bliv i stilheden og lad nu meditationen lede dig til en indre samtale mellem dig og Gud. Hvem er jeg? Hvad er mine behov netop nu? Hvad siger Gud til mig om mit liv?

* Hold fast
Hold fast ved det, der på en særlig måde er blevet levende for dig eller er kommet op til overfladen under din meditation. Det vil ofte være udtryk for noget, der er vigtigt for dig at være opmærksom på netop nu.

* Skriv
Brug gerne nogle minutter efter meditationen til at notere de tanker, du har fået, og hvad der særligt har berørt dig.