Oplevelser

Grundtvigs grav kan kun besøges to gange om året

Grundtvigs kiste med blomst på. Foto: Dorte J. Thorsen

I levende live var Grundtvig en fortaler for oplysning og åbenhed, men som død kan hans grav kun besøges to gange om året. Den ene er på nu på mandag den 8. september

Teologen, salmedigteren og højskolemanden N.F.S. Grundtvig levede et langt og rigt liv, hvor han kom vidt omkring i Danmark og idet danske samfund.

Men som død er Grundtvig ret isoleret, idet hans grav i krypten på Claras Kirkegård ved Køge kun kan besøges to gange om året, og dét endda kun efter forudgående telefonisk aftale med godskontoret på Gl. Kjøgegaard.

Den ene besøgsdato er den 15. maj - og den anden er nu på mandag den 8. september.Så besøgende til Grundtvig sidste hvilested – krypten på Clara Kirkegård – skal være meget opmærksomme på datoen.

Vejen til Grundtvigs grav
Det er også en fordel at vide, at det kræver lidt af fysikken at komme ud til Clara Kirkegård og Grundtvigs grav, der er en skovkirkegård, som ligger cirka 2 km fra Køges historiske bykerne og ude på Køge Ås midt i et stort fredet område med skove og marker, der tilhører godset Gl. Kjøgegaard. Turen ud til Grundtvigs grav foregår derfor til fods af små, slyngede skovstier, der stort set ikke er afmærkede, men som til gengæld går op og ned på åsen, der rejser sig som en højderyg i det ellers flade midtsjællandske landskab.

Heldigvis bruges det fredede område flittigt af Køges indbyggere som rekreativt område – og de fleste af dem ved, hvor Clara Kirkegård og Grundtvig er. Så med gode sko og lidt tålmodighed kan det sagtens lade sig gøre at finde den lille kirkegård og Grundtvigs grav, hvor man de to dage om året – d. 15. maj og d. 8. september - endda kan komme helt ned i krypten til hans kiste. For dér lægger Grundtvig sammen med blandt andet hans anden kone Marie Toft, der var søster til den daværende ejer af Gl. Kjøgegaard Hans Carlsen.

Grundtvigs familie samlet
Men også Grundtvigs tredje kone, komtesse Asta Krag-Juel-Vind-Frijs, har sit sidste hvilested på kirkegården, der kun rummer cirka 15 grave, hvoraf alle er i tæt familie med hinanden. Komtessen var nemlig niece til den Clara, der lagde navn til kirkegården, og som døde ung i 1852 – og som altså var kone til den daværende ejer af Gl. Kjøgegaard: Hans Carlsen, som havde et hårdt liv.

Udover at lægge hustruen i graven måtte han også begrave en datter og en søn, og da han selv døde, var der kun én datter tilbage, nemlig Emmy Carlsen. Hun giftede sig aldrig, så da hun døde i 1912, overgik Gl. Kjøgegaard til en stiftelse.

Grundtvig selv døde i 1872, og selve bisættelsen af den store mand fandt sted i Vor Frelsers Kirke i København, hvorfra kisten med tog blev ført til Køge og ud på åsen og den lille skovkirkegård, som han selv indviede i 1852, og hvor han nu lægger sammen med hans anden og tredje kone – og deres familie.