Synspunkt

Mogensen: Migrant-valgmenighed er et spændende eksperiment

"Den teologiske mangfoldighed i folkekirken er stor, men den bliver endnu større, når kristne migranter fra andre dele af verden danner valgmenigheder, og det er en interessant udfordring," skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen om anerkendelsen af migrantvalgmenigheden Church of Love, hvor Massoud Fouroo-zandeh (foto) er præst.

Kan ordningen for valgmenigheder også knytte migrantmenigheder til folkekirken? spørger interreligiøs konsulent Mogens Mogensen

Da Fyens Stift i september 2011 i samarbejde med Lego-fonden igangsatte det treårige projekt ”Folkekirkens Migrantarbejde”, var et af de fire mål ”At bane vejen teologisk og juridisk for, at migrantmenigheder kan få mulighed for at få en tilknytning til folkekirken, herunder muligheden for at danne valgmenigheder”.

I går meddelte Fyens Stift i en pressemeddelelse, at ”Kirkeministeriet nu har anerkendt valgmenigheden Church of Love med pastor Massoud Fouroozandeh som præst. Anerkendelsen har virkning fra 15. oktober 2014. Valgmenigheden bliver tilknyttet Sankt Hans Sogn i Odense.”

Der er grund til at ønske Fyens Stift til lykke med, at den del af migrantprojektet nu er realiseret. Det er prisværdigt, at stift (og ministerium) – trods den voldsomme offentlige polemik omkring sagen – har holdt hovedet koldt og ført sagen til ende. Og der er ligeledes grund til at ønske Church of Love held og lykke med, at de nu er blevet en menighed inden for folkekirkens rammer. 

Det er glædeligt, at kristne migranter har lyst til som valgmenighed at blive en del folkekirken, med alt hvad det indebærer af tilpasning til ordninger, som kan opleves vanskeligt forståelige. For som biskoppen ydtrykker det: ”Jeg tror, at vi vil kunne berige hinanden.”

Valgmenighedsordningen har vist sig duelig til at skabe rum for grundtvigske menigheder og i de senere år også karismatiske og missionske menigheder. Nu skal det så vise sig, om den ordning, der fra begyndelsen var tænkt som en ordning, der skulle give folkekirkelige menigheder en større grad af frihed inden for folkekirken, også kan bruges til at knytte migrantmenigheder, som af gode grunde ikke har folkekirkelig baggrund, til folkekirken.

Udfordringen for folkekirken mht. at rumme migrantmenigheder som valgmenigheder er til at tage at føle på. Helt konkret skal biskoppen føre tilsyn med en menighed, der holder gudstjeneste på et andet sprog end dansk. Dertil kommer, at en migrantmenighed har en anden kulturel baggrund med dertilhørende forskellige opfattelser af organisation og ledelse.

Den teologiske mangfoldighed i folkekirken (inkl. valgmenighederne) er stor, men den bliver endnu større, når kristne migranter fra andre dele af verden danner valgmenigheder, og det er naturligvis en spændende udfordring for folkekirken.

At blive en del af folkekirken indebærer naturligvis også store udfordringer for en migrantmenighed. Fx skal en valgmenighedspræst if. Lov om Valgmenigheder ”skriftligt erklære samvittighedsfuldt at ville efterkomme de regler, der gælder for folkekirken, og de regler, der særligt gælder for valgmenigheder” (par 16), og føre ”kirkebog over de kirkelige handlinger, han foretager, efter de regler, der gælder for førelse af folkekirkens ministerialbøger” (par. 19).

Den store mangfoldighed i folkekirken bliver naturligvis også en udfordring for valgmenigheder med migrantbaggrund, da de må leve med, at der i folkekirken er tolkninger af evangeliet og arbejdsformer, som de måske ikke mener, hører hjemme i en kirke.

Valgmenighedsordningen bygger på, at medlemmerne selv kan og vil aflønne deres præst. Det er i sig selv et sundt system, i og med at medlemmerne gennem deres økonomiske bidrag viser deres engagement i valgmenigheden.

Integrationen af migrantmenigheder i folkekirken gennem valgmenighedsordningen bygger på den forudsætning, at også migrantkristne er i stand til at finansiere en valgmenighed. Om den forudsætning holder, vil tiden vise.

Etableringen af den første migrant-valgmenighed er et spændende eksperiment, som der er grund til at følge nøje for at drage nytte af de erfaringer, som indhøstes her. 

Mogens Mogensen er interreligiøs konsulent og skriver for religion.dk samt på sin egen blog mogenssmogensen.wordpress.com