Visedigteren Bellmans epistler var brændevinsdryppende samfundssatire

”Særligt stor var Bellmans interesse for dem, som faldt fra tinderne," fortæller musikeren Thord Lindé, der af mange er udråbt som vor tids bedste Bellman-fortolker. Carl Michael Bellmann (1740-95) er især kendt for visesamlingen ”Fredmans epistler”.

Nyd vinen og kvinderne, inden døden kommer, var holdningen hos visedigteren Carl Michael Bellman. Hans visesamling ”Fredmans Epistler” fornærmede kirken i 1700-tallets Stockholm. Viserne kan opleves i Stockholm

Visedigteren Carl Michael Bellmans (1740-95) betydning for musiklivet ikke kun i Sverige, men i hele Norden kan ikke overvurderes.

Bellman levede hele sit liv i Stockholm, hvor han i de små gader i Gamla Stan så og skrev viser om, hvordan arbejdsløse, fattige, prostituerede og forbrydere – men også de såkaldte bedre borgere drak umådelige mængder alkohol for at holde et liv ud, der for de flestes vedkommende var både hårdt og kort.

Fra top til bund i 1700-tallets Stockholm
”Særligt stor var Bellmans interesse dog for dem, som faldt fra tinderne," fortæller musikeren og skuespilleren Thord Lindé, der af mange er udråbt som vor tids bedste Bellman-fortolker - og som gennem flere år med både guitar og sang har gestaltet Bellmans mest berømte figur Fredman.

"For ingen tog turen fra rigdom og et liv som agtværdig borger til en fordrukken sut, der bogstaveligt talt døde i rendestenen bedre end Jean Fredman, der startede som urmager for selve den svenske konge, men som endte sine dage i skidtet i laser og pjalter,” siger musikeren.
 
Om Fredman og hans venner – som for eksempel Movitz og Fredmans store kærlighed Ulla Wiinblad, der ofte tog penge for sin gunst - skrev Bellman ”Fredmans epistler”, der er en samling af 82 viser, som repræsenterer en moral, som datidens kirke var meget lidt glad for, da den mildt sagt opfordrer til et såkaldt usædeligt levned.

Og navnet epistler er også valgt helt bevidst fra Bellmans side. For Bellman, der i sine unge år var meget moralsk og skrev religiøse tekster om at holde sig på dydens smalle sti og følge de ti bud og kirkens forskrifter, endte med at vende det hele på hovedet og i stedet hylde en treenighed bestående af Bacchus (vinens gud), Freja (den kødelige og sanselige kærlighed – primært forstået som prostituerede) og så Dødens Gud Charon.

Bacchi-ordenen
Ja, Bellman – der også selv drak en del - indstiftede endda en orden, nemlig Bacchi-orden, som var for enhver, der forstod, at livet handlede om konstant at være så fuld, at man glemte sin egen eksistens. Brændevinen skulle derfor prises som en Gud, og ædrueligheden undgås. For at blive slået til ridder af Bacchi-ordenen skulle man også være blevet set mindst to gange læggende fuld og nærmest bevidstløs i rendestenen. Urmageren Jean Fredman blev selvsagt ophøjet til helgen i denne Bacchi-orden.

For ifølge Thord Lindé mente Bellman nemlig ikke, at der var noget finere – og tættere på frelsen – end at søge livets mening i vinen - og i favntaget hos et andet menneske. Dér kunne mennesket glemme sig selv og nyde alt det gode, som livet har at byde på, inden døden kommer. Og det gjorde den hurtigt i 1700-tallets Stockholm, så det gjaldt om at gribe dagen i stedet for at leve det dydige liv, som kirken agiterede for, men som Bellman ikke kunne bruge til noget.
 
Sproget i Fredmans epistler henviser til Bibelen
Det var dobbeltmoralsk og falsk, var holdningen hos Bellman, der så en større ægthed hos den brogede flok af prostituerede og drikkebrødre, som hang rundt på Gamla Stans mange kroer, selvom han dog ikke var blind for den smerte og den tomhed, der også lå i det på overfladen så muntre leben.
 
”Når man ser sproget i ”Fredmans Epistler”, kan man også se, at det allerede var gammeldags dengang. Men meningen fra Bellmans side var netop også at lede tanken hen på Det Gamle og Det Nye Testamente og de tekster dér. Det er også derfor, at der i epistlerne – altså viserne om Fredman og hans venner - bruges navne, som minder om bibelske personer, som for eksempel Gubben Noack, der jo er afledt af Noah. Samt at det er derfor, at det hedder epistler, for at det skal hentyde til Paulus´s breve."

”Fredmans epistler” - hvoraf for eksempel no. 5 er skrevet til øl-efeserne - handler så blot om, at Sankte Fredman opfordrer til at drikke og dyrke sex med hvem man nu har lyst – og de var dermed en direkte fornærmelse af den protestantiske kirke, som var meget magtfuld dengang, og som prædikede afholdenhed, både seksuelt og i forhold til alkohol,” siger Thord Lindé.
 
Musikvalvet Baggen
Stockholms Gamla Stan er i dag på mange måder anderledes end på Bellmans tid – og så alligevel. For man skal ikke gå ret langt væk fra den turistede Västerlånggatan, før man kommer til små gader og gyder, hvor fantasien let kan forestille sig Fredman og hans venner på endnu en tur i Bacchus´s rige.
 
Og går man hen til spillestedet Musikvalvet Baggen i Svartmanagatan i Gamla Stan en aften, hvor Thord Lindé optræder som Fredman med flere af Bellmans viser fra ”Fredmans Espistler”, så kan man – efter man er kommet ned af den stejle trappe til kælderen - let føle sig hensat til Bellmans tid, når Thord Lindé spiller og synger om aftner og nætter i Gamla Stan, hvor det handlede om at skåle og drikke ud – og nyde livet.

Og det er én ting, at Thord Lindé både kan spille og synge - og at mimikken også er med i én grad, så han simpelthen bliver til Fredman.
 
Men kælderen, der startede som vinkælder i Gustav Vasas tid i 1500-tallet, og som i 1970´erne var diskotek, er ført tilbage i gammel stil. Så det er let at forestille sig, hvordan det var dengang på Bellmans tid, hvor kælderen faktisk husede en af disse kroer, som både Bellman og Fredman har besøgt og hyldet Bacchus i. Og ja, der er mørkt og lidt fugtigt. Men gå derned alligevel. Historien driver ned af væggene sammen med noget af Nordens allerbedste visemusik - og allerførste religionssatire.

Carl Michael Bellmann (1740-95) skrev ”Fredmans epistler”, der er en samling af 82 viser, som repræsenterer en moral, som datidens kirke var meget lidt glad for, da den mildt sagt opfordrer til et såkaldt usædeligt levned.