Mig og luther

"Luther ville spørge: Forkynder de sandt om frelsen og lever derefter?"

Kirken skal ikke ny-tænkes fra bunden, men den skal opretholdes ved sand forkyndelse, meget vægt på undervisning og flittig bøn, mener teologiprofessor og dr.theol. Kurt E. Larsen. Foto: arkiv

Hvis Luther besøgte nutidens folkekirke, ville han nok finde, at der blev talt lige rigeligt om Gud som skaber og for lidt om Kristus som frelser, mener professor på Menighedsfakultetet og dr.theol. Kurt E. Larsen

Hvad ville Luther sige, hvis han besøgte nutidens folkekirke? Og hvad kan vi lære af Luther i dag? I anledning af 500-året for Reformationen har kristendom.dk stillet forskellige teologer og kirkefolk fem spørgsmål om Luther. Her er det professor og dr.theol. Kurt E. Larsen, der svarer på spørgsmålene.

- Hvad betyder det for dig at være luthersk?

Det betyder, at jeg er kristen med nogle særlige vægtlægninger, som vi har fra Luther. Den første er ”frelse af nåde ved tro” – altså ikke ved mine gerninger, følelser eller egenskaber. Den anden er ”skriften alene” – Bibelen skal altså være kilden til og dommer over åndelige spørgsmål, ikke mennesketanker eller kirkelige traditioner.

Jeg anerkender naturligvis, at man kan være kristen uden at være luthersk, men jeg finder, at Luther har set mere klart på disse punkter end så mange andre.

- Er der nogle af Luthers tanker, du har svært ved at forlige dig med?

Luther skrev så mange ting, og nogle af hans ord om jøderne ønsker jeg, at han aldrig havde skrevet. Som alle andre på hans tid handlede hans tanker om et enhedssamfund, uden tolerance for anderledestænkende. Der står vi et andet sted i dag.

- Hvad kan vi lære af Luther i dag?

Vægtlægningen på nåde-princippet og Bibelen. Vi kan desuden lære, at man godt kan beholde de kirkelige traditioner, bare de ikke strider mod skriften. Luther var en del af den eksisterende katolske kirke og ville fylde denne med liv og sandhed indefra. Kirken skal ikke ny-tænkes fra bunden, men den skal opretholdes ved sand forkyndelse, meget vægt på undervisning og flittig bøn.

- Hvad ville Luther mene om folkekirken anno 2017?

Luther ville spørge: Forkynder de sandt om frelsen ved tro på Kristus, og lever de deres liv derefter? Luther ville nok finde, at der blev talt lige rigeligt om Gud som skaber og for lidt om Kristus som frelser. Desuden ville han spørge: Hvorfor hører man så sjældent en undervisning om de ti bud med formaning til at leve efter dem?

- Har du et yndlingscitat af Luther?

Fra rigsdagen i Worms 1521:

"Med mindre jeg bliver overbevist ved skriftens vidnesbyrd eller ved klare grunde, så er jeg overbevist ved de af mig anførte skrifter og min samvittighed er fanget i Guds ord…”

Kurt E. Larsen er dr.theol. og professor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet