LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Hvad er teologi?

"Adams Skabelse", et billede af Michelangelo fra det Sixtinske kapel. Mennesket har altid stillet spørgsmålet "hvor kommer jeg fra?", og i den kristne tradition er mennesket skabt af Gud, Adam som den første, og står i særligt forhold til skaberen af alle ting, fordi mennesket er skabt i Guds eget billede som kronen på skaberværket. Teologien beskæftiger sig med hvordan man i kristendommen forstår Gud, det kristne verdensbillede og menneskesyn.

Både teologi og religionsvidenskab er fag på universiteterne i Aarhus og København. Men hvordan skiller teologi sig fra religionsvidenskab, og er teologi egentlig en videnskab?

Hvordan kan teologi være videnskab på niveau med biologi, litteraturvidenskab og jura? Det spørgsmål dukker jævnligt op i debatter om universitetets faglige udbud. Svaret er ikke ligetil, men handler om både fagligt indhold og metode.

"Teologi" er et sammensat ord af det græske "theos" (Gud) og "logos" (ord/lære), og kan oversættes "lære om Gud". Teologi drives inden for både islam, jødedom og kristendom, men i Vesten henviser ‘teologi’ til den teologi, der beskæftiger sig med kristendommen. Det er rimeligt at spørge, om det kan være en videnskab at beskæftige sig med ”viden” om en metafysisk størrelse som "Gud".

Hvad angår forståelsen af Gud, så er det et spørgsmål om, hvad man i kristendommen og dens forskellige grene 'tror' om Gud. Den tro kan man beskæftige sig med videnskabeligt, og det er den tro, der danner grobund for teologien.

På teologi beskæftiger man sig med den kristne gudsforståelse og det kristne menneskesyn og verdensbillede. Man arbejder med den kristne tradition, historie og kirkelige dogmatik (lære) samt med en bred forståelse af etik og religionsfilosofi. Man ser på kristendommens rolle i kulturen samt dens relation til andre religioner og hvordan den udmønter sig i kirkelig og diakonal praksis. De eksegetiske fag undersøger, hvordan man kan forstå de overleverede tekster i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Fagene på teologi giver en samlet forståelse for kristendommen, og hvordan den kan tænkes aktuel i dag. 
 
Læs også: Teologiske strømninger

Teologi benytter derfor metoder fra andre fag, blandt andet lingvistiske fag, historie, filosofi, sociologi og religionsvidenskab. Fagligt skal teologi leve op til samme standard for det akademiske arbejde. Alt efter, hvad teologen vil undersøge, kan han eller hun benytte forskellige indgange. Ligesom inden for andre samfundsvidenskabelige og humanistiske fag kan man anvende forskellige teorier og metoder i studierne.

Det dybere kendskab kan give en teolog de bedste forudsætninger for at sige noget kvalificeret om kristendommen og dens gudsforståelse, menneskesyn og verdensbillede. Religionsvidenskab giver et større kendskab til andre religioner, som er nødvendigt for en komparativ sammenligning.

Omvendt vil en studerende eller forsker på religionsvidenskab have forudsætninger for at sige noget om forskelle og ligheder mellem kristendom og andre religioner. 

Tro og teologi hænger derfor ikke uløseligt sammen. Kristentro er ikke en forudsætning for at være en dygtig teolog. Når det er sagt, er der naturligvis mange teologistuderende, der har et personligt forhold til kristendommen ligesom musikforskere som regel selv spiller et instrument.