Kristne på økumenisk kirkevandring i København

Igen i år samles kristne kirker i Danmark i København til en vandring mellem kirkerum. Her ses foto fra sidste års økumenisk kirkevandring fra St. Alban's Church. Foto: Mads Nissen/ info@madsnissen.com/ www.madsnissen.com

På tirsdag vil kristne fra mange kristne kirker gå økumenisk kirkevandring

For 61´ende gang forventes mindst 700 kristne fra mange kristne retninger at gå igennem Københavns gader, når det igen på tirsdag d. 20. januar er tid til den årlige økumeniske kirkevandring arrangeret af Alban- og Sergijsamfundet.
Leder af den økumeniske kirkevandring, tidligere provst Palle Thordal siger: 

”Den seneste tids begivenheder i Paris og den deraf følgende fokus på religion, sameksistens og tolerance i Europa har ikke direkte noget med den økumeniske kirkevandring at gøre.

Det der sker i Europa – og i Danmark i den forbindelse - handler om forskellige religioner og storpolitik og er noget helt andet, selvom man på en måde godt kan sige, at den økumeniske kirkevandring igennem årtier har været et symbol på, at man godt kan være uenige - også om teologiske kernebegreber, men alligevel være i stand til at leve og sågar vandre sammen i fred og foredragelighed.”

Traditionen tro deltager der nemlig både protestanter, katolikker, anglikanere, metodister, ortodokse og flere kristne endnu i den økumeniske kirkevandring, hvor man delt i to hold af pladshensyn vandrer efter et kors i de københavnske gader.

 ”For alle os, der går den aften, er jo sammen om at være kristne. Og netop det at vi har troen på Kristus tilfælles gør meget i disse tider, hvor kristne oplever forfølgelse mange steder i verden, hvor kirker bliver brændt, og kristne bliver forfulgt eller måske ligefrem dræbt.

Noget, der har fået os kristne til at fokusere mere på det, der samler os end det, der skiller os. Bevidstheden om hvad det vil sige at være kristen og at vi skal passe på hinanden og vores tro er simpelthen stigende. Og det ser man netop komme smukt og stærkt til udtryk i den økumeniske kirkevandring, hvor vi går sammen både katolikker, anglikanske, protestantiske, metodister, ortodokse og desuden er sammen i fælles tilbedelse af vor Herre Jesus Kristus - og glæder os over at leve i et land, hvor vi frit kan dyrke vores kristne tro, uanset hvad kirke vi gør det i,” fortsætter Palle Thordal.
 
Den økumeniske kirkevandring er formet som én lang gudstjeneste. Den indledes kl. 18.30 i Sankt Pauls Kirke i Nyboder, som er en af de folkekirker, der alligevel ikke lukkede.

Derfra går turen til metodistkirken Jerusalemskirken, den russisk-ortodokse kirke Skt. Aleksandr Nevskij, den romersk-katolske domkirke Sct. Ansgar og den anglikanske St. Alban´s Church, inden der sluttes af i den svenske Gustafskyrkan (svensk evangelisk-luthersk), hvor præst Ole Birch fra metodistkirken vil prædike over bedeugens tema: Jesus sagde til hende: ”Giv mig noget at drikke”, Joh. 4,7.