Jesu lignelser

Årets julekalender: 24 lignelser

Årets julekalender gør dig klogere på Jesu lignelser. Glæd dig til at åbne en ny låge hver dag indtil den 24. december. Klik på billedet nederst i artiklen for at åbne dagens låge.

Julekalenderen på kristendom.dk vil hver dag frem til juleaften folde én af Jesu lignelser ud for læserne. Bliv klogere på baggrunden for de pædagogiske og maleriske lignelser, som vi kender, men kan have svært ved at forstå

Klik på billedet nederst i artiklen for at åbne dagens låge.

I Det Nye Testamente møder vi mange steder en Jesus, der fortæller historier, de såkaldte lignelser, hvor han fortæller sine tilhørere om Guds rige og beskriver, hvordan man skal leve og opføre sig, hvis man gerne vil gøre sig håb om at blive en del af dette Guds Rige.

Lignelserne er fulde af billeder og personer og begivenheder, som var hverdag for den tids mennesker – og som derfor også var gode som pædagogiske værktøjer, hvis man som Jesus ville have folk af alle slags til at forstå sit budskab.

Nogle af lignelserne findes kun i et enkelt evangelium, mens andre optræder flere steder – dog i lidt forskellige versioner. De er sikkert også blevet forstået forskelligt af tilhørerne allerede dengang. Den dag i dag giver lignelserne jo også anledning til diskussion om, hvad de egentlig betyder - og hvad vi kan bruge dem til.

Ideen med at fortælle lignelser var dog ikke noget, Jesus fandt på. Tværtimod er det at fortælle lignelser en gammel tradition både blandt hinduer, buddhister og jøder – og Jesus var som bekendt jøde. Ja, der findes lignelser i Det Gamle Testamente, som Jesus også må formodes at have kendt til.

Så i de år, hvor Jesus vandrede rundt og fortalte lignelser, har han fulgt en ældgammel tradition, som hans tilhørere har kendt til – og som han har vidst, at de kunne forstå – i hvert fald på det overfladiske plan. For på det dybere plan kunne såvel tilhørerne som Jesu egne disciple være både i tvivl og uenige, præcis som vi kan være det i dag, når vi hører en lignelse.

Alligevel har Jesus har været både pædagogisk, psykologisk og retorisk på hjemmebane, når han fortalte lignelser. Også fordi hans lignelser er så fulde af indhold, at de selv her næsten 2000 år senere, giver næring til en hel verdensreligion. Det er en langtidsholdbarhed, som ikke mange historier ikke kan konkurrere imod.

Nogle af de første kristne mente dog, at lignelserne var allegorier, altså fortællinger, som havde et skjult budskab bag den oprindelige morale – et budskab, som kun få kunne forstå.

Dette tilbageviser al moderne forskning. Jesu lignelser er pædagogiske værktøjer, som – udlagt rigtigt - kan bruges til at forstå, hvad det handler om, når Jesus taler om tilgivelse, næstekærlighed, Guds rige og de andre budskaber, han prædikede.

Og fra i morgen serverer kristendom.dk én ny lignelse hver dag til og med juleaften - nogle lignelser er udlagt af en teolog og andre af et menneske, der på den ene eller anden måde kan relatere sig til lignelsens indhold. God advent.

Jesus Writing on the sand with his finger Foto: Carlos Santa Maria - Fotolia