Kristne højtider

Festen for Jesu Hellige Navn

I den katolske kirke markerer man den 3. januar som ”dagen for Jesu Hellige Navn”. En fremtrædende franciskanerprædikant, Bernadino af Siena (1380-1444) sluttede sine prædikener med at skrive det hellige monogram "IHS", de tre første bogstaver i Jesu navn på græsk: IHSOYS. På latin blev disse tre bogstaver noget frit og egentligt fejlagtigt oversat til: Jesus Hominum Salvator, dvs. ”Jesus, menneskenes frelser”. Foto: Carlos Santa Maria - Fotolia

I begyndelsen af januar fejrer man mange steder i den katolske kirke, at Jesus fik sit navn. Men hvorfor kalder man Jesu navn for helligt? Og hvorfra stammer traditionen med at fejre Kristi navn?

I Lukasevangeliet kap 1 fortælles, at englen Gabriel kommer til Maria og siger til hende: ”Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Englen siger også, at barnet ”skal kaldes helligt, Guds søn”.

Barnet blev omskåret på den ottende dag efter fødslen, sådan som det var jødisk lov. Her giver Mara ham så navnet Jesus, som englen havde sagt (Lukasevangeliet kap. 2,21).

Navnet Jesus er den græske form af det jødiske navn Josva. Navnet kan oversættes med ”Herren hjælper” eller ”Herren befrier”. Evangelierne fortæller da også, at disciplene udførte mirakler og uddrev onde ånder i Jesu navn. Og i Apostlenes Gerninger fortælles, at man døbte i Jesu navn. Altså navnet Jesus udtrykte det, som han stod for, hans autoritet, hans karaktér og hans guddommelighed. Sådan opfattede de første kristne det.
 
I den katolske kirke markerer man den 2. eller 3. januar som ”dagen for Jesu Hellige Navn”.

”Grunden til, at vi ærer Jesus Hellige Navn, er ikke, fordi vi mener, at der er en vis magt skjult i de bogstaver, der udgør det navn, men fordi det minder os om alle de velsignelser, vi modtager gennem vor Frelser”, hedder det for eksempel på den norske katolske kirkes hjemmeside.

At markere dagen for Jesu navn blev en del af kirken i løbet af middelalderen. Den store teolog og biskop Anselm af Canterbury (1033-1109) skrev en række bønner over Jesu navn.

LÆS OM ANSELM AF CANTERBURY HER

Flere middelalderlige mystikere som Henrik af Suso (1295-1366) skrev meditationer over navnet. Men det var først og fremmest franciskanerordenen, der ville indføre tilbedelsen af navnet Jesus. En fremtrædende franciskanerprædikant, Bernadino af Siena (1380-1444) rejste rundt i Norditalien, hvor han altid sluttede sine prædikener med at skrive det hellige monogram IHS på en tavle for tilhørerne – dvs. de tre første bogstaver i Jesu navn på græsk: IHSOYS.
 
På latin blev disse tre bogstaver noget frit og egentligt fejlagtigt oversat til: Jesus Hominum Salvator, dvs. ”Jesus, menneskenes frelser”.

Det blev til et monogram med de tre bogstaver og et kors, som så var omringet af solstråler. Imidlertid blev Bernadino anklaget af den konkurrerende tiggermunkeorden, dominikanerne, for kætteri, idet de hævede, at han tilbad selve symbolet eller monogrammet med de tre bogstaver. Han blev dog frikendt af selveste pave Martin V. Herefter blev det at holde andagt over Jesu hellige navn stadig mere og mere populært. IHS-symbolet var nu vidt udbredt og kunne tilmed findes som vandmærke på papir.

Den franske helgen Jeanne d`Arc (d. 1431) satte mærket ”Jhesus Maria” ind i sin fane.

Der var op gennem 1400-tallet og videre frem endnu ikke fastsat nogen dato for fejringen af Jesu navn. I England satte man den 7. januar som datoen – og andre steder i det katolske Europa brugte man den 15. januar som festdagen for navnet.

Men i 1721 bestemte den daværende pave Innocens XIII, at festen skulle fejres overalt i den katolske kirke på den anden søndag efter Helligtrekonger. Pave Pius X bestemte dernæst i 1913, at dagen skulle falde på en dag mellem 2. og 5. januar. Først i 2003 blev dagen fastlagt til den 3. januar efter en revision af kirkens kalender.

Men festen blev aldrig en fremtrædende festdag. 

I slutningen af middelalderen opstod ”Broderskabet for Det hellige Navn”. Dette broderskab er ret så udbredt i den katolske kirke i USA som The Holy Name Society. Men i øvrigt er det ikke mindst jesuitterordenen, der er optaget af at holde fast i bønnen til og meditationen over det hellige navn IHS. Det skyldes ordenens stifter, Ignatius af Loyola, som prædikede hengivenhed for navnet og brugte det i sit segl. IHS-symbolet findes da også på facaderne på jesuitterordenens kirker rundt i verden med hovedkirken Il Gesú i Rom som et tydeligt eksempel.

LÆS OM JESUITTERORDENEN HER 
 
Kilde: Den katolske kirke i Norge, hjemmesiden: www.katolsk.no/biografier/historisk/jan03