Jomfru maria i folkekirken

Jomfru Maria blev beundret – og gemt væk

Jomfru Maria kan bruges som forbillede iflg. Luther – men ikke på grund af hendes ydmyghed, men fordi at hun i kraft af at hun vælges til at føde Jesus, bliver et bevis på Guds store nåde. Her jomfru Maria på et maleri af Pedro Atanasio Bocanegra fra det 17. århundrede. Foto: Renta Sedmkov - Fotolia

Der er store forskelle på den katolske og den protestantiske opfattelse af jomfru Maria, men hvorfor forsvandt hun fra den protestantiske kirke? Og hvad mente Luther om Maria?

Efter reformationen forsvandt jomfru Maria fra kristendommen i Danmark, eller i hvert fald fra gudstjenesterne. For mange af samtidens mennesker, som var opvokset i den katolske tro, glemte ikke hverken Ave Maria og rosenkransen, men dyrkede det i smug. Men i den nye protestantiske kirke var hun væk som med et trylleslag, og som årene gik, og nye generationer kom til, blev jomfru Maria også glemt i den danske befolkning.
 
Men hvorfor forsvandt jomfru Maria fra den protestantiske kirke? Og hvad mente Luther om hende?

Ph.d. cand. theol. Bente Lybecker, der er forfatter til bogen ”Maria og helligånden”, siger:

“Luther var meget glad for Maria som forbillede på den, der har tillid til Gud (den, der tror). Hvis Kierkegaard kaldte Abraham for troens far, var Maria for Luther nærmest troens mor, selv om han vist ikke siger dette direkte noget sted.
 
Luther beundrede Maria for hendes ubetingede tillid til Gud i hendes meget svære situation. Han kalder hende for Vorherres villige værtinde. Maria var en fattig, ung pige, og på trods af det, så Gud hende i hendes ubetydelighed og brugte hende i sin frelsesplan. Derfor viser Marias udvalgthed os noget væsentligt både om Maria og om Gud iflg. Luther.”

Iflg. Bente Lybecker kan man altså sige at:
 
1. Gud så Maria, som intet var og intet havde, og brugte hende til det største af alt. Det viser Guds godhed.
 
2. At Maria samtidig i sin eksemplariske åbenhed svarede Gud “Det ske mig efter dit ord” og kaldte sig selv for Herrens tjenerinde, viser noget om hendes eksempel på lydhørhed, lydighed, tro og efterfølgelse.
 
For lige her er den katolske og den lutherske kirke ret enige om Marias rolle – hun er den kvinde, der udses og gør som Gud ønsker og føder Jesus, og derfor er hun et eksempel på lydhørhed, lydighed, tro og efterfølgelse. Forskellen ligger i, at hun i den protestantiske kirke udelukkende opfattes som menneske, mens hun er både Gud og menneske i den katolske kirke. Marias rolle bliver altså perspektiveret på en anden måde hos Luther og i den protestantiske kirke end i den katolske kirke, hvor hun både er Guds Moder og ophøjes til himlen med både sjæl og legeme og bliver den første helgen.
 
Bente Lybecker forklarer:

”Ifølge Luther er Maria kirkens forbillede. I Confessio Augustana, § 21 (om helgendyrkelse) skriver reformatorerne, at der i kirken kan ske en “offentlig ihukommelse af de hellige, for at vi skal efterligne deres tro og gode gerninger”. Det er sådan, som forbillede, at Maria bruges af Luther. Et af de smukkeste skrifter, der er skrevet om Maria, er også Luthers udlægning af Marias lovsang, hvor hun prises for sin betingelsesløse tillid til Gud under alle forhold.”

Så ja, jomfru Maria kan bruges som forbillede iflg. Luther – men ikke på grund af hendes ydmyghed, men fordi at hun i kraft af at hun vælges til at føde Jesus, bliver et bevis på Guds store nåde.
 
Bente Lybecker siger:

”Luthers samtids Mariasyn bærer præg af, at Maria prises for sine dyder (især ydmyghed). Man mener, at Gud udvælger Maria på grund af hendes særlige ydmyghed. Hvor samtiden lægger vægt på Marias ydmyghed, lægger Luther altså vægt på hendes ringhed og Guds store nåde ved at se hende og udvælge hende på trods af dette. For middelalderens teologer er Maria værdig til at være Jesu mor. For Luther er hun ‘uværdig’, lidt groft sagt.”
 
Så der er store forskelle på den katolske og den protestantiske opfattelse af jomfru Maria, der også forklarer, hvorfor der ikke er plads til hende på samme måde i den protestantiske kirke.

”I den katolske kirke har Maria en vigtig funktion som forbeder for kirken, som kirkens beskytter og som formidler af nåden mellem Kristus og kirken. Disse funktioner – og andre - forsvinder i den lutherske kirke. Der er ikke plads til Marias kristologiske funktioner i en Kristocentrisk kirke, men Luther holder fast i Marias ekklesiologiske rolle – i Maria som billede på kirken (en rolle, som Maria har haft lige siden oldkirken). Hun undfanger Kristus, sådan som kirken skal undfange Kristus i sit hjerte gennem troen,” slutter Bente Lybecker.