Analyse

"Dyderne er tilbage i dansk politik"

Hos socialdemokraterne er det en mere sekulær udgave af dyderne end de ord, der nogle gange bruges i den borgerlige lejr, hvor dyderne ofte omtales med en kristen referenceramme, mener generalsekretær Mikael Wandt Laursen. Foto: Benjamin Uhrenholdt.

Liberale og konservative ser ud til at være enige om, at individualismen er gået for vidt, og at mennesket har brug for at vende tilbage til dyderne. Dyder som næstekærlighed er dermed på vej tilbage i dansk politik, vurderer generalsekretær Mikael Wandt Laursen.

Meget er blevet skrevet om krisen i den borgerlige lejr efter Løkkes udmelding om ønsket om en SV-regering. Men konturerne af et nyt fælles projekt i den borgerlige lejr tegner sig på værdiområdet. Der virker til at være enighed på tværs af de liberale og de konservative, om at individualismen er gået for langt, og at menneskets velvære indebærer en erkendelse af, at der er værdier eller dyder, som er større end os selv.

Engang blev dyder som mådehold, ydmyghed og barmhjertighed set som afgørende for sammenhængskraften i samfundet. Med blandt andet kapitalismens fremmarch blev tingene dog vendt på hovedet. Mådehold var ikke længere positivt. I stedet var det grådighed, der skulle drive mennesket og samfundet fremad mod nye højder.

Grådighedens bagside

Det lykkedes på flere måder, men bagsiden af mønten er begyndt at vise sig. Klimakrisen tvinger os til at genoverveje vores måde at leve livet på, og individualismens sejrsmarch efterlader os med en bitter eftersmag af ensomhed, rodløshed og forvirring. Når der ikke længere er nogen bånd, der binder os, så falder vi åbenbart sammen, fremfor som Pinnochio at kunne rejse os i ”frihed”.

Det er en erkendelse, der breder sig, også i dansk politik. Det mest markante vendepunkt på den borgerlige fløj kommer fra Liberal Alliance med Alex Vanopslagh i spidsen. I et interview i Kristeligt Dagblad den 13. august 2019 siger den nykårede formand:

”Jeg oplever en normløshed, som gør mig nervøs. En tendens til at erodere familien, skolen eller lokalsamfundet som forpligtende fællesskaber, hvor vi stiller krav til hinanden.”

Lidt senere i artiklen fortsætter han med ordene:

”Det er dyder som ærlighed, loyalitet, arbejdsomhed, mådehold og næstekærlighed, partiet skal være bedre til tale op.”

De ord kunne være kommet ud af munden på flere fremtrædende DF’ere, konservative og Venstrefolk. Godt nok vil DF’erne ikke tro på, at LA’s liberale fundament kunne levere varen, og de liberalt sindede vil nok betakke sig for konservatismens snærende bånd, men det ændrer ikke ved, at der er en sammenfaldende analyse af samfundets problem, og hvilken retning vi må tage.

Også hos socialdemokratiet er der en tilbagevenden til de gamle dyder. De såkaldte arbejderister i partiet hylder den klassiske socialdemokratisme, hvor fællesskab, arbejdsomhed og til dels mådehold står i centrum. Også her spores der en træthed over en individualisme, der af nogen tages til ekstremerne.

Men det er en mere sekulær udgave af dyderne end de ord, der nogle gange bruges i den borgerlige lejr, hvor dyderne ofte omtales med en kristen referenceramme. Og så er der heller ikke det samme fodslag om retningen i rød blok, som spores hos blå blok.

Det kan måske give de borgerlige en fælles bane at spille på, overfor socialdemokratiet, lidt på samme måde, som udlændingepolitikken var det i mange år.

Dydernes genkomst kan få stor betydning

Modbølgen, mod at alt er flydende og til forhandling, er i gang. Det gælder i den vestlige verden, og det gælder i Danmark. Det peger på, at dydernes genkomst kan få så stor betydning, at det kan blive det nye fælles projekt på tværs af liberale og konservative. Hvis altså ikke socialdemokratiet som regeringsparti får taget teten først og dermed fjernet muligheden for, at de borgerlige kan bruge det som en kant til rød blok.

Under alle omstændigheder er det en fordel for kirkerne, at det flydende værdiunivers ser ud til at få en ende. En tilbagevenden til dyderne vil lægge sig mere naturligt op ad en kristen forkyndelse. Kunsten bliver så i næste omgang, at dyderne ikke bliver en spændetrøje, men en hjælp til at orientere sig.

Mikael Wandt Laursen er generalsekretær i FrikirkeNet. Han skriver analysen ved kristendom.dk.