Analyse

Mediekonsulent: Folkekirken skal ikke kommunikere som Bilka

Folkekirken er så småt ved at vågne op og er begyndt at gøre opmærksom på, hvad den kan tilbyde, mener præst og mediekonsulent Christian Roar Pedersen. Foto: Christian Roar Pedersen

Folkekirken skal i sin kommunikation balancere mellem et massivt traditionstab i befolkningen og faren for at blive blot endnu en kommerciel spiller, mener præst og mediekonsulent Christian Roar Pedersen

For nylig faldt jeg i en genbrugsbutik over bogen “En ærlig kønsmoral” skrevet i 1953 af J. Fabricius-Møller, dr. med. og overkirurg ved Aarhus Amtssygehus. Overraskende er det, set med nutidens briller, at lægen bruger en del af bogen på at udlægge Bibelen og kristendommens syn på sex. Fabricius-Møller går sågar ind i en spekulation af, hvad der er ægte Jesus-ord, og forskellige teologer bliver citeret.

Der er sket meget med det danske samfund siden. I dag vil en læge ikke føle det nødvendigt at forholde sig til kristendommen i en bog om sex. Sekularisering er en realitet, og kirken har en helt anden rolle i samfundet. Folk læser psykologen Svend Brinkmann og ikke præsten Johannes Møllehave for at få vejledning til, hvordan de skal leve deres liv.

Arvesølvet skal forklares

Det traditionstab, der følger af sekulariseringen, begynder nu at få afgørende betydning for folkekirkens kommunikation. Det som indadtil ses som kerneydelser (for eksempel dåb, gudstjeneste og sjælesorg) skal forklares for den brede befolkning.

En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Jysk Analyse for Aalborg Stift viste for eksempel at kun en tredjedel af danskerne mener, at de kan få besøg af en præst, hvis de er syge, ensomme eller bare har behov for en samtale. Faktum er, at denne ydelse, sjælesorg, findes i 100 procent af sognene.

Folkekirken står med andre ord over for en helt basal kommunikationsopgave, hvor den bliver nødt til at forklare arvesølvet for den helt almindelige dansker.

Folkekirken er ved at vågne op

For lidt over et år siden startede folkekirkens biskopper projektet Sjælesorg på Nettet, hvor man online kan chatte med en præst. Det første år er der gennemført 2.600 samtaler. Behovet har dog været væsentlig større med i alt 10.000 henvendelser. Dette viser, at danskerne gerne vil tale med præsten. Men i et sekulært samfund ved de bare ikke, at muligheden er der, før de bliver gjort opmærksom på den.

Folkekirken er dog så småt ved at vågne op og er begyndt at gøre opmærksom på, hvad den kan tilbyde. Der bliver i disse år ansat flere og flere mediefolk på landsplan, i stifterne og i provstierne. Kirken søger at påvirke befolkningens vidensniveau. Der kører kampagner på sociale medier for at forklare, hvad påske, diakoni og kirkeligt fællesskab er. Der bliver udgivet livsstilsmagasiner. På forskellig måde bliver der sat fokus på dåben, blandt andet ved at ringe på hos dem, der lige har fået et barn.

Folkekirken skal finde sin egen kommunikationsform

Da Sjælesorg på Nettet hyrede en ung youtuber for at nå de unge, kunne præsterne ved tasterne med det samme aflæse resultatet og skulle pludselig besvare spørgsmål om kærestesorger. Kommunikation virker. Men den rummer også en fare. For folkekirkens unikke væsen er netop, at den ikke er som alt andet. Den er en modkultur til konkurrencesamfundet. Hvis kirken efterligner virksomhedernes kommunikation, bliver den set som en virksomhed på linje med Bilka.

Folkekirken skal balancere mellem på den ene side et massivt traditionstab i befolkningen med stor uvidenhed om selv det mest basale, og på den anden side faren for at blive blot endnu en kommerciel spiller, hvormed den vil miste sin anseelse i samfundet.

En løsning kunne være at styrke den lokale kommunikation i sognene, så det ikke er den store koncern folkekirken, der kommunikerer, men i stedet den lokale præst og menighedsråd. Sognet har dog sjældent ressourcer eller viden til at løfte opgaven, og alt for ofte ser man, at sognene gør som de plejer og udgiver et kirkeblad som kun dem over 60 år læser, men ikke bruger for eksempel de annoncemuligheder som sociale medier giver.

Christian Roar Pedersen er sognepræst og mediekonsulent i Aalborg Stift. Han skriver analysen ved kristendom.dk.