LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Klassisk synspunkt

"Kristi himmelfartsdag trækker en streg i sandet"

På Kristi himmelfartsdag bliver Gud mere end eventyrlig, når han bliver sandheden for os i vores liv - om end usynlig, skriver Vibeke Tuxen Foto: Mette Frandsen

På denne dag forsikrer Jesus os om, at han nu vil være med os overalt som den allestedsnærværende, skriver sognepræst Vibeke Tuxen

Der er noget eventyragtigt over beskrivelsen af Kristi Himmelfart. Jesus står der sammen med sine nærmeste disciple og har lige overladt dem Guds riges programerklæring med befaling om at gå ud og handle på den. Da bliver han løftet op for øjnene af dem, og en sky tager ham bort fra deres øjne. (Apostlenes Gerninger, kap. 1, vers 9-11).

Ja, sådan kan det åbenbart også gøres, tænker jeg, og går hurtigt videre for at forstå betydningen af Kristi Himmelfart. Begivenheden, der ofte får et lidt humoristisk skær og måske derfor ikke bliver taget rigtig alvorligt.

Den almindelige kirkegænger kan opleve det som om helligdagen er taget ud af brug, når Kristi Himmelfart år efter år bruges i forbindelse med konfirmation.

Men hvad går vi glip af, hvis vi ikke lytter til evangeliet i denne tekst?

På Kristi Himmelfartsdag bliver Kristus nærværende for os
På Kristi Himmelfartsdag vender den opstandne Kristus tilbage til Gud for herefter at være nærværende hos os alle. Jesu gerning på jorden er slut, og han har taget plads ved Faderens højre hånd, hvorfra han engang skal vende tilbage.

Vi kan ikke længere se ham synligt, men vi kan tro hans ord og lade os vejlede af hans ånd, som han sender i sit sted. Fremover er det kirkens og missionens tid. Jeg tænker, at Kristi himmelfartsdag trækker en streg i sandet også i vores liv.

På denne dag forsikrer Jesus os om, at han nu vil være med os overalt som den allestedsnærværende. Han ser og hører os, beder for os og kæmper sammen med os. Både når vi er store, men ikke mindst, når vi inde i os selv er små, udsatte og sårbare.

Jesus sidder ikke og slapper af efter endt gerning, men er vores forkæmper i himmel og på jord.

Kristus lever
I kirken tror vi på, at den opstandne Kristus lever. Han er hverken død eller er blevet væk. Han er hos Gud og virker i os gennem sin ånd, der er stærkere end al synd og alt mørke.

Den opstandne Kristus lever stadig. Det er budskabet til alle os, der har svært ved at tro og må indrømme vanskelighederne ved at tro på en Gud, der gør sig usynlig.

På Kristi Himmelfartsdag erfarer vi sandheden
Guds nærvær opleves ikke altid som om Gud er, hvor jeg er.
Han render mig ikke på dørene. Sidder han alligevel i sin himmelske lyksalighed, mens jorden må gå sin gang og sin undergang i møde uden ham? Hvor er han?

Han siger om sig selv, at han er i sit ord, og at hans ånd gør ordet levende, så det kan blive til liv for os, når vi åbner os for det.

Det er vigtigt, at vi lader os udfordre af budskabet til Kristi himmelfartsdag.

Hvad er den kristne tro uden en levende Gud, der er allestedsnærværende for at give os del i syndernes forladelse og livet med ham både nu og i al fremtid?

Her bliver Gud mere end eventyrlig, når han bliver sandheden for os i vores liv - om end usynlig.