- Uden Helligånden er der ingen tro

– Her, hvor alle rejser storm og krav med ønsker om at gå ad helvede til, prøver jeg at huske folk på, at man også skal bede for dem, der forfølger os, udtaler biskop Steen Skovsgaard. – Foto: Foto: Peter Kristensen

Kristi Himmelfart er forberedelsen til pinsen, siger biskop over Lolland-Falster Stift Steen Skovsgaard i et interview om de to højtider

Hvad betyder Kristi Himmelfart for dig?
- Kristi Himmelfart betyder, at Jesus ikke længere viser sig på den måde, han gjorde efter påsken. Han bliver anderledes nærværende. Det er en meget vigtig dag, hvor han ikke længere viser sig som den her legemlige skikkelse, disciplene havde svært ved at forholde sig til. Da han farer til himmels og sidder ved Faderens hånd, er det med et løfte om at være med os på en anderledes måde, end han var med sine disciple.

Hvordan fejrer du Kristi Himmelfart?

- Jeg fejrer helligdagen ved at holde gudstjeneste, men ofte har det også været en dag med konfirmationer. Desuden er dagen som regel en dejlig forårsdag, hvor jeg gerne går ud.

Hvad er helligdagens vigtigste budskab for dig?

- Det vigtigste budskab er, at disciplene ser Jesus stige op mod himlen, og samtidig får at vide, at han skal komme igen på samme måde. Det er vigtigt. Genkomsten ligger med andre ord som et gemt motiv i Kristi himmelfart.

Hvad tror du, danskere tænker om Kristi Himmelfartsdag?

- Jeg tror, at danskere godt ved, at dagen handler om at Jesus fór til himmels. Ja, det giver næsten sig selv. Men man er måske ikke så bevidst om betydningen af den, og mange undrer sig måske over, hvorfor vi overhovedet skal have den. Men det er vigtigt, at vi holder fast i helligdagens motiver.

Hvordan formidles Kristi Himmelfarts motiver bedst?

- Det handler om, at vi skal vidne om Jesus og gøre Guds gerning. Ligesom disciple må vi sætte vores lid til Herren og vente på, at Gud sender os til at forkynde evangeliet. Kristi Himmelfart er på den måde en forberedelse til pinsen.

Hvad betyder pinsen for dig?
- I pinsen fejrer vi Helligåndens komme til verden. I pinsen fejrer vi det livgivende, hvor Helligånden stiger ned til os. Man kan sammenligne det med saften i et træ. Det er saften, som siver op igennem barken, der sørger for, at træet vokser og gror. På samme måde er det med Helligånden. Uden Helligånden er der ingen tro og ingen levende kristendom.

- Et andet godt billede på Helligånden er kirkens orgel. Orglet består af mange forskellige piber, men de dur ikke hvis ikke der blæses luft igennem dem. Måske er det derfor, orglet er et gammelt kirkeinstrument. Det kan være et billede på den kristne menighed, som ikke kan leve og virke uden ånd. Orgelpiberne understreger også, at vi alle er forskellige. Alt andet ville også være kedeligt.

Hvordan fejrer du pinsen?
- Jeg fejrer pinsen med en gudstjeneste, og med at komme ud i naturen. Pinsen markerer mere end Kristi Himmelfart forår og rekreation.

Hvad er pinsens vigtigste budskab for dig?
- Pinsen vigtigste budskab er, at evangeliet er for alle. I pinsen bliver evangeliet spredt ud til alle folkeslag. I Bibelen ser vi, hvordan alle pludselig forstår hinanden og disciplene sendes ud.

- Et billede på det kunne være, at alt det, Gud har gjort op til pinsedag, er, at dæmme en masse vandløb sammen til en stor strøm, som samles i et dige. På pinsedag slås der hul i digtet, og vandet spredes over et stort areal. Indtil pinsedag har velsignelsen været indsnævret til Israels folk, men nu gælder den for alvor alle. 

Hvordan formidles pinsens budskab bedst ind i kirken i dag?

- Det er svært at tale om Ånden, og man må bruge billeder. Men ellers er det vigtigt at overlade det til Helligånden at blæse liv i de gamle ord. Selvom ydre tegn, dåben og nadveren, ikke ser ud af meget, er det ligesom med barken på træet. De er bærer af en strøm og en velsignelse.

- Pinsens budskab skal først og fremmest forkyndes i kirken og bæres ud. Det er pinsens motiv, at det skal uden for murerne. Det er en udfordring, og der er mange veje at bære det ud på.