Klassiker

De 10 bud

Moses med De 10 bud på stentavlerne Foto: Arkivfoto

De 10 bud blev givet til det jødiske folk over 1000 år før, Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Find alle 10 bud her

Her De 10 bud i kristendommen refereret fra 2. Mosebog 20 og 5. Mosebog 5. Ifølge Det Gamle Testamente fik Moses budene givet af Gud på Sinaibjerget.

De 10 bud

1. Du må ikke have andre guder end mig

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

3. Du skal holde hviledagen hellig

4. Du skal ære din far og din mor

5. Du må ikke slå ihjel

6. Du må ikke bryde ægteskabet

7. Du må ikke stjæle

8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste

9. Du må ikke begære din næstes hus

10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til