Kristne grundtekster

De 10 Bud

Moses med De 10 Bud på stentavlerne. Foto: Arkivfoto

De 10 Bud blev givet til det jødiske folk over 1000 år før, Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Find alle De 10 Bud her

Her er De 10 Bud i kristendommen. Ifølge Det Gamle Testamente fik Moses budene givet af Gud på Sinaibjerget. I Bibelen findes De 10 Bud i Anden Mosebog kapitel 20.

Folkekirken og mange andre lutherske kirker følger Martin Luthers redigering af De 10 Bud, som han blandt andet anvendte i ”Luthers lille Katekismus”. Følgende er en let sproglig bearbejdet version af Luthers udgave af buddene.

De 10 Bud

1. Du må ikke have andre guder end mig

2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn

3. Du skal holde hviledagen hellig

4. Du skal ære din far og din mor

5. Du må ikke slå ihjel

6. Du må ikke bryde ægteskabet

7. Du må ikke stjæle

8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste

9. Du må ikke begære din næstes hus

10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til

Læs også vores specialhistorie: Det handler de 10 bud om