Fadervor

Fadervor findes i Matthæusevangeliet. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

Fadervor findes i Matthæusevangeliet 6,9-13. Bønnen bliver bedt i kristne kirker og hjem verden over

Fadervor er bønnen, Jesus lærte sine følgere at bede. Det gjorde han i Bjergprædikenen, som man kan læse i Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13.

Sådan lyder bønnen: 

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren
i evighed!
Amen.

TemaFadervor