Ørkenfædrene levede i længsel efter Gud

- Vi står utvivlsomt over for en tid, der er fyldt med fristelser – til troløshed, til bekvem egoisme og til fortvivlelse. Her kan ørkenfædrene bidrage med nogle tanker og ideer, og de kan på en direkte, enkel og konkret måde inspirere os til en praksis, der kan hjælpe os til at forblive levende vidner om Kristus. Foto: Fra forsiden.

Henri Nouwens bog om fjerde og femte århundredes ørkenfædre og -mødre, der levede et asketisk liv i ørkenens ensomhed, er for nylig blevet oversat til dansk

I det fjerde og femte århundrede levede de såkaldte ørkenfædre og -mødre. De var kristne, der lod alt bag sig og gik ud i den egyptiske ørken. Dér levede de et asketisk liv i stilhed, ensomhed, tilbedelse og ikke mindst i længsel efter Gud

Bogen Hjertets enkle vej er udkommet på forlaget Boedal, og den handler om disse ørkenfædre og mødre. Det er en danskudgivelse af Henri J. M. Nouwens bestseller The Way of the Heart fra 1981.

Ørkenfædrene og -mødrenes radikalitet er både udfordrende og provokerende. Desuden kan de være svære at forstå. Mange har i deres møde med dem stillet undrende spørgsmål som: Var de ikke for ekstreme?, er deres spiritualitet overhovedet realistisk, den virker mere idealistisk? eller handlede de ikke imod Kristi ord om, at hans disciple skal leve i verden for at præge den?

Nouwen viser i bogen, hvordan ørkenfædrene og mødrene kan give os et vigtigt perspektiv på kirkens og de kristnes liv og tjeneste i dag.

- Vi står utvivlsomt over for en tid, der er fyldt med fristelser til troløshed, til bekvem egoisme og til fortvivlelse. Her kan ørkenfædrene bidrage med nogle tanker og ideer, og de kan på en direkte, enkel og konkret måde inspirere os til en praksis, der kan hjælpe os til at forblive levende vidner om Kristus, skriver han i bogen.

Flygt, vær stille og bed
Som hjælp til at strukturere sine tanker om ørkenens spiritualitet i nutidig praksis, bruger Nouwen beretningen om ørkenfaderen Abba Arsenius.

Denne Abba Arsenius var en veluddannet romersk senator, der levede ved Kejser Theodosius hof, hvor han underviste prinserne. En dag, mens Abba Arsenius stadigvæk boede på slottet, bad han til Gud med følgende ord: Herre, led mig ind på frelsens vej. Som svar fik han: Arsenius, flygt fra verden, og du vil blive frelst.

Derefter flygtede han ud i ørkenen. Her bad han igen: Herre, led mig ind på frelsens vej. Derefter hørte han en stemme sige: Arsenius, flygt, vær stille, bed uophørligt, for det er kilderne til at undslippe synden.

Ørkenfædrene kan bruges i dag
Disse tre ord flygt, vær stille og bed opsummerer ifølge Nouwen ørkenens spiritualitet. I bogen præsenteres de som tre veje til at forhindre verden i at forme os i dens billede, og viser samtidig tre veje til Helligåndens liv.

Det er på den måde ørkenfædrene og mødrenes nedskrevne åndelige kommentarer, deres vejledning til besøgende og deres konkrete asketiske praksis, der er referenceramme i Nouwens Hjertets enkle vej.

I bogen deler forfatteren sine tanker om den kristnes åndelige liv i dag. Han konkluderer blandt andet, at vi i dag - ligesom ørkenfædrene og mødrene, må finde et konkret og anvendeligt svar på Paulus formaning:

Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne (Romerbrevet kap. 12, vers 2).

Forfatteren
Nouwen (1932-96) var katolsk præst og en af de mest solgte kristne forfattere. Han har skrevet 40 bøger, som tilsammen er udkommet i over 2 millioner eksemplarer på 22 sprog.

Hjertets enkle vej
- Ørkenens spiritualitet i nutidig praksis
Af Henri J.M. Nouwen
77 sider, indbundet
Udkom 26. juni på Boedal

Hjertets enkle vej Foto: Hjertets enkle vej. Fra forsiden.