Studerende tager livtag med tidens aktuelle debatemner

Anne Meldgaard har en teologistuderende på hver side. Begge er frivillige ved arrangementerne og studerende på teologi. Til venstre ses Kristian Sørensen og til højre Malene Hasberg Kjær. Klik videre og se billeder fra dagen. Foto: Mads Boel Bendix

Ved siden af den københavnske Helligåndskirken kan man indtil på søndag blande sig i en åben debat om forskellige aktuelle emner. Se billeder fra første dag og følg med i, hvad der sker de resterende dage

Aktuelle samfundsdebatter bliver i disse dage diskuteret af studerende og foredragsholdere i indre København - og alle kan blande sig. Den første begivenhed tog sit udgangspunkt i den danske folkekirke og dens rolle i samfundet. Det gik løs, da ph.d. Karen Marie Sø Leth-Nissen, som forsker i danskernes forhold til folkekirken, holdt oplæg om kirken i samfundet.
 
Arrangementet i går var det første i en række af debatarrangementer, der foregår ved siden af Helligåndskirken i København mellem klokken 12-19, dog klokken 11-16 søndag. Det er under navnet Café SpeakersCorner, at Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) samt frivillige studerende fra Københavns Universitet har arrangeret begivenhederne, der varer til og med søndag.

Gårsdagens foredrag blev udformet som et tankeeksperiment, der handlede om, at folkekirken og staten natten forinden var blevet skilt ad. Det gav anledning til tanker om, hvad der ville ske, hvis det rent faktisk fandt sted. For eksempel, pointerede Karen Marie Sø Leth-Nissen, ville der ikke være præstehjælp i plejehjem, fængsler og på hospitaler:

"Historisk set har kirken altid taget sig af de svage i samfundet. Det kan vi stadig være trygge ved. Folkekirken har en stærk rolle i samfundet."

Desuden ville navneskift blive vanskeliggjort, alt med tro ville forbeholdes kirkerne, de frivillige ville miste mange forsamlingshuse i landsbyerne, Kirkeministeriet ville stå tomt, og kirken ville mere eller mindre følge sin egen lovgivning. Dette var blot nogle af scenarierne, der blev fremsat af Karen Marie Sø Leth-Nissen, og på den måde blev første dag i en række af dage skudt i gang med relevante emner.

Der bliver under arrangementerne taget udgangspunkt i nogle af de største og aktuelle samfundsemner, forklarer Anne Meldgaard, medarrangør af SpeakersCorner og webredaktør i DSUK:

“Opsætningen er ens alle dage, men de enkelte temaer er forskellige. De er dog alle en del af samfundsdebatten.”

Således bliver der i dag debatteret aktiv dødshjælp, i morgen handler det om legalisering af medicinsk cannabis, og på lørdag er det næstekærlighed og flygtningekrisen, der skal på bordet. 

Og de unge spiller en stor rolle i forbindelse med disse arrangementer, fortæller Anne Meldgaard. Efter oplægget i går blev der for eksempel diskuteret tro og mangel på samme:

“Hvis ikke de unge teologistuderende skulle diskutere med ateister - hvem skulle så?”

Følg med i begivenhederne på Facebook, og se det overordnede program til venstre i artiklen.

Karen Marie Søe Leth-Nissens holdt et aktuelt foredrag om folkekirkens rolle i det danske samfund. Foto: Mads Boel Bendix
Flag fra hele verden, der repræsenterer nogle af de lande, DSUK udsender medarbejdere til. Foto: Mads Boel Bendix
Der blev grillet pølser og brød. Foto: Mads Boel Bendix
Karen Marie Søe Leth-Nissen medbragte rekvisitter til sit oplæg. De repræsenterer nogle af de forhold, der ville ændre sig, hvis folkekirken og den danske stat blev skilt ad. Foto: Mads Boel Bendix
Folk ventede på debatten, der skulle udspille sig efter oplægget. Sådan kommer det til at foregå hver dag frem til søndag. Foto: Mads Boel Bendix
Arrangementerne foregår lige ved siden af Helligåndskirken i indre København. Foto: Mads Boel Bendix