Debat

Katolik: Lad Gud forvandle dig i fastetiden

Fasten er en anledning til at stille sig selv spørgsmål. Er der eksempelvis nogle områder i dit liv, hvor du misbruger Gud eller mennesker til egen fordel, spørger katolsk diakon Kaare Nielsen. Foto: Iris/Ritzau Scanpix

I hvilke områder af dit liv har du brug for at vokse som menneske? Fastetiden handler om at lade sig forvandle af Gud, mener katolsk diakon Kaare Nielsen, der opfordrer andre til af reflektere over deres liv

Fastetiden er er en tid, hvor vi indbydes til at tænke over vores liv: Hvad er godt og dårligt? I hvilke områder af mit liv har jeg brug for at vokse som menneske? Jeg vil indbyde dig til at reflektere over dette de næste minutter.

Herren Jesus blev fristet på tre områder (Matthæusevangeliet kapitel 4 vers 1-11), måske kunne de oversættes på følgende måde til vores liv:

Sten bliver til brød

Da Jesus havde fastet fyrre dage i ørkenen, kom Djævelen og forsøgte at friste Jesus til at lave sten om til brød. Når sten forvandles til brød, bliver noget værdiløst til noget kostbart. Noget, der ikke kan mætte os og give liv, bliver til noget, der fylder alt i vores liv. Værdiløse ting bliver gjort til det mest kostbare - til noget livgivende.

Jeg tror, at vi alle en gang imellem falder for denne fristelse, så vi ikke længere magter at se ting i deres rette perspektiv. Når det sker, så bliver små ting - ubetydeligheder, der ikke kan slukke vores dybeste længsler i livet - til det, der fylder mest, som optager os, og som tager vores fokus fra det, der betyder noget.

Hvad kunne det være i dit liv?

Jesus misbrugte ikke Gud

Anden gang Djævelen fristede Jesus, forsøgte han, at få Jesus til at kaste sig ud fra toppen af templet. Hvis Jesus havde styrtet sig ned fra templets tinde og ikke havde taget skade, så ville det have skabt oprør, for normalt ender et sådan foretagende med en tur på sygehuset. Men hvis der intet var sket med ham, så ville han med en vis sikkerhed i stemmen kunne have påberåbt sig at være noget særligt - være særlig betydningsfuld. Han ville på den måde kunne have misbrugt Gud og mennesker til sin egen fordel.

Er der nogle områder i dit liv, hvor du misbruger Gud eller mennesker til egen fordel?

Magt kan være ødelæggende

I den tredje fristelse tilbød Djævelen magt til Jesus. Den fristelse afviste Jesus ganske hurtig. Det er fristende at have magt over andre, at styre eller manipulere. Alt bliver, som jeg vil have det. Men det at have magt kræver meget af et menneske. Mon ikke vi alle er blevet fristet til at udøve magt over andre. Er du faldet for denne fristelse?

Jesus og du kan overvinde fristelserne

Hvad gør Herren Jesus med disse fristelser? Han siger: "Vig bort, Satan! For der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene". Det er, hvad fastetiden handler om: At tilbede og tjene Gud alene. Hvordan kan du gøre det i denne fastetid?

Du kan tvinge dig selv til ikke at være magtbegærlig, til ikke at lade det materielle styre dit liv, til ikke at lyve og så videre, men du vil givetvis opgive med tiden. Der er nemlig ikke ændret ved noget grundlæggende i dig. De gamle vanemønstre kommer tilbage efter en tid. Men Bibelen viser en anden vej end selvtvang, nemlig forvandling: "Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje" (Romerbrevet kapitel 12 vers 2).

Lad dig forvandle

Det første skridt i at vokse i troen er at lade sig forvandle i den måde, vi tænker og lever på. For måden vi tænker på afgør, hvordan vi føler, og vores følelser har betydning for, hvordan vi handler. Derfor siger Bibelen: "I skal have det sind overfor hinanden, som var i Kristus Jesus" (Filipperbrevet kapitel 2 vers 5).

Fastetiden handler om at lade sig forvandle af Gud. Derfor viser Herren Jesus os, at vi i fastetiden skal rette vort blik mod Gud. Det er Gud, der er målestokken. Det er Guds kærlighed, da Han er kærligheden, der forvandler os. Vil du lade dig forvandle?

Kaare Nielsen er katolsk diakon