Martin Luther og Reformationen

Reformatoren Martin Luther har haft stor betydning for Europas historie.

Med sine teser åbnede munken Martin Luther (1483-1546) for en kompromisløs kritik af centrale dele af katolicismens læresætninger, hvilket førte til en historisk splittelse af kirken.

Kristendom.dk sætter fokus på Luther og hans betydning dengang og i dag:

  • Hvem var Luther, og hvad var Reformationen?
  • Hvad vil det sige at være luthersk?
  • Hvilket fingeraftryk af Luther ser vi i dag - i Danmark og i verden?


Derfor markerer vi reformationsjubilæet i 2017

Normalt siger vi, at Danmark blev reformeret i år 1536, da Christian III banede vejen for overgangen til protestantismen. Så hvorfor fejrer vi reformationsjubilæum i 2017?

1. Reformationen i Europa og Danmark
Klassiker

10 vigtigste om Reformationen

Reformationen er betegnelsen for det opgør med den katolske kirke, som fandt sted i første halvdel af 1500-tallet. Den begyndte med Martin Luther og 95 teser

En reformator kom til landet

Folkekirken i Danmark styres stadig af en række regler og love tilbage fra 1500-tallet, som Martin Luthers nære allierede Johann Bugenhagen var med til at udforme

Sådan kom Reformationen og Luthers tanker til Danmark

Reformationen startede i Wittenberg og spredtes hastigt i Europa på grund af politiske og økonomiske forskydninger. Med tiden kom Reformationen i kraft af særlige historiske omstændigheder også til Danmark

2. Hvem var Martin Luther
Specialhistorie

Luthers liv i 7 billeder

I 2017 markeres 500-året for Reformationen. Bag den kristne kirkes store brud i 1500-tallet stod adskillige personer. Men hovedrollen havde den tyske munk og universitetsteolog Martin Luther, som satte det hele i gang med 95 teser i 1517. Her er syv tegninger, som fungerer så godt i fortællingen om Luther

Biografi

Martin Luther (1483-1546)

Luther var den centrale person i opgøret med det katolske pavedømme. Han mente, at mennesket ikke kunne frelse sig selv ved sine egne gerninger, og at alt afhang af Guds nåde

13 berømte citater af Martin Luther

Den gode kirkereformator var kendt for at have ordet i sit magt. Her kan du både opleve ham tale Rom midt imod og på smukkeste vis male et billede af Gud som en lidenskabeligt brændende kærlighed

Lutherquiz

Quiz: Hvor meget ved du om Martin Luther?

Hvor søgte Martin Luther tilflugt? Hvor blev han født? Hvad er Luthers to-regimente-lære? Tag quizzen og find ud af, hvor meget du egentlig ved om Martin Luther

Citater

Træk en Martin Luther-fornærmelse

Reformatoren Martin Luther kunne være karsk i tonen, når han debatterede. Her har vi samlet nogle af hans groveste citater

3. Protestant eller katolik

Teologiske forskelle mellem katolikker og protestanter udviskes

I 500-året for Reformationen er der mere, der forener protestanter og katolikker, end der skiller dem, konkluderer en undersøgelse fra den amerikanske tænketank Pew. Sekularisering udvisker forskelle, siger ekspert

Modreformationen fornyede den katolske kirke

Efter Reformationen opstod et behov for åndelig fornyelse i den katolske kirke. Mysticismen blev et forsøg på at imødegå den europæiske interesse for mennesket

Luthers reformation er fuld af katolsk teologi

Vatikanet var 100 år før Martin Luthers opgør med kirken ifølge tysk historiker meget tæt på at indføre reformer, der ville have gjort Reformationen overflødig

4. To vigtige stridspunkter
Luther om frelse

Mennesket kan ikke frelse sig selv

Spørgsmålet om, hvordan mennesket bliver frelst, var et af de afgørende stridspunkter mellem Martin Luther og den katolske kirke. Her får du svar på de afgørende uenigheder

Luther om aflad

Afladsstriden kom til at handle om paven og hans magt

Da Luther offentliggjorde sine 95 teser om afladshandlen og senere diskuterede teserne med pavens udsendte i Augsburg, bundede striden i, om den katolske kirke overhovedet havde gode gerninger i overskud at dele ud af

5. Kritik af Reformationen

Lektor: Den danske fortælling om Reformationen er ensidig, ukritisk og fordrejet

Reformationen blev ikke indført uden overgreb, og Luther gjorde ikke kun op med den katolske pave og et autoritært styre. Han afskaffede også det enkelte menneskes frie vilje og opfordrede til massemord. Men den fortælling vil vi ikke have frem, mener lektor i socialvidenskab Bjørn Thomassen, der efterlyser en officiel undskyldning

Debat

Kritiske perspektiver på Luther og Reformationen

Er det forestående reformationsjubilæum en folkekirkelig, forblændet og ukritisk hyldest af den store reformator Martin Luther? Vi skal turde forholde os kritisk til Luther og Reformationen, mener fem erklærede ikke-lutheranere, som her udfolder kritikken

Interview

Frederik Stjernfelt vil aflive ”sødsuppe”-myterne om Luther

Luther var hverken fortaler for religions-, ytrings- eller tankefrihed. Han bidrog heller ikke til demokratiets fremvækst eller indførte skellet mellem stat og kirke. Det mener professor Frederik Stjernfelt, der i en ny bog ønsker at give en modstemme til fejringen af 500-året for Reformationen

Debat

"Det er en myte, at katolikker tror, sjælen kan frelses ved hjælp af gode gerninger"

I år markerer vi, at Luther i sine teser kritiserede den katolske kirkes afladspraksis. Men det er en myte, at katolikker generelt tror på gerningsretfærdighed, skriver katolik og forfatter Lissie Lundh og peger på en kvinde, som var med til at reformere den katolske kirke indefra

6. Luther i dialog med sin samtid

Calvin og Luther var enige om magtopgør, men uenige om teologi

Jean Calvin og Martin Luther havde opgøret med den katolske kirke og det efterfølgende prædikat af reformator tilfælles. De havde dog flere teologiske uenigheder, og som årene gik, blev skellet mellem dem større

Da Erasmus kaldte Luther "glimrende" og "uhøflig"

”Luther har sagt mange ting på glimrende vis. Jeg ville dog ønske, at han var mindre uhøflig," skrev humanismens fader, Erasmus af Rotterdam. Han var én af de store tænkere, Luther havde heftige og frugtbare diskussioner med

7. Reformationen i dag

Reformationen og økonomien: Hvorfor er vi så rige og lykkelige?

Hvordan har Reformationen påvirket vores samfund? I en række artikler har vi bedt danske forskere forholde sig til hvilke aftryk, Reformationen har sat på vores liv, kultur og samfund. Her er det professor i nationaløkonomi og tidl. vismand Niels Kærgård.

Reformationen

Video: Reformationen tur/retur med Sigurd Barrett

Hans Tausen kommer tilbage til Viborg i år 2017 for at se, hvordan det er gået, siden han indførte Reformationen. Men meget er forandret på 500 år. Se de små filmklip med Sigurd Barrett som den danske reformator

8. Mig og Luther
Mig og Luther

Luther ville blive forskrækket over nutidens religiøse analfabetisme

Luther kan lære os at være realister i menneskesynet, så vi ikke bilder os ind, at vi alle sammen i grunden er gode mennesker. Det er ikke rart at leve sammen med mennesker, der tror om sig selv, at de ikke er syndere, mener teologiprofessor Niels Henrik Gregersen

Mig og Luther

Kernen af Luthers teologi lever, men den er godt gemt

Folkekirken er forpligtet på noget grundluthersk. For Luther gjaldt det om at revitalisere kristendommen. I dag vil det kræve mere end en enkelt tur i kirke, for at få øje på hans betydning, mener kirkehistoriker Rasmus H.C. Dreyer

Mig og Luther

Biskop: Luther ville spørge os, hvorfor vi er så forsigtige

Vi kan lære af Luthers lidenskab og hans utrættelige arbejde med skriften, teologien og forkyndelsen. Han rammer os på det blødeste punkt i vores moderne selvoptagethed og selvkredsen, mener biskop Lise-Lotte Rebel

"Vi kan lære af Luthers ubetingede tillid til Gud"

Luther satte sit eget liv på spil og stolede fuldt ud på Gud. I dag handler det meget enkelt om, hvorvidt vi tager troen alvorligt eller ikke, siger teolog, forfatter og debattør Katrine Winkel Holm

9. Luther og kvinderne

Mød Luthers kone: Katharina von Bora

Som 24-årig flygtede Katharina von Bora sammen med 11 andre nonner fra klosteret i Nimbschen til Wittenberg. To år efter blev hun gift med reformatoren Martin Luther

Martin Luthers hustru ændrede hans syn på kvinder

Martin Luther forstod først og fremmest kvinder ud fra Bibelen. Men giftermålet med Katharina von Bora var med til at give reformatoren et mere nuanceret syn på kvinder og deres rolle i samfundet

5 citater om ægteskab fra Martin Luther

Martin Luther var en stor fortaler for ægteskabet. Han så det på én gang som en nødvendig ordning til at opretholde den borgerlige orden og som et legitimt rum for seksuelle lyster

10. Andre vigtige reformatorer

Jean Calvin (1509-1564)

Bibelen skal læses bogstaveligt som Guds lov til mennesket, mens nadveren blot er et mindemåltid, sagde Jean Calvin. Hans tanker skabte grundlag for en ny forståelse af kristendommen, som mange deler i dag

Philipp Melanchthon - Reformationens systematiker

Som reformationens store systematiker var teologen og humanisten Philipp Melanchthon en uvurderlig hjælp for Luther. Men afvigelser i hans teologi kom til at belaste hans eftermæle voldsomt

Hans Tausen (1494-1561)

Officielt blev reformationen i Danmark gennemført i 1536, men allerede over 10 år før var Hans Tausen begyndt at udbrede den evangelisk-lutherske lære

Thomas Müntzer - den radikale reformator

Thomas Müntzer var oprindeligt inspireret af Martin Luther, men han indså hurtigt, at de ikke delte hans politiske visioner. Derfor satte Müntzer sig i spidsen for den radikale reformation

Poul Helgesen - de danske reformatorers mentor

Poul Helgesen afskyede Luther og reformationen, men alligevel blev munken og bibelhumanisten en vigtig forløber for afskaffelsen af den katolske kirke i Danmark

Niels Hemmingsen - en stjernes storhed og fald

Niels Hemmingsen var en teologisk superstjerne på den europæiske himmel, men blev alligevel afskediget fra Københavns Universitet for udbredelse af falsk lære

Andreas Karlstadt Luthers kætterske kollega

Karlstadt var oprindelig en stor tilhænger af Luther, men de måtte skilles, fordi Karlstadt forlangte en langt mere radikal reformation

Teresa af Ávila (1515-1582)

Bøn og meditation var de vigtigste redskaber, Teresa brugte til at ændre verden. Hendes betydning rækker langt ud over hendes egen tid

Peder Palladius (1503-1560)

Peder Palladius er kendt for sit arbejde som biskop og professor i teologi efter reformationen i Danmark. Serien "Troens hovedpersoner" fortsætter med denne artikel om eleven af Martin Luther, der i sine prædikener talte om både Djævelen og troldkvinder

Lucas Cranach (ca. 1472-1553)

Reformationskampen udkæmpedes ikke blot af teologer, også politikere og kunstnere hjalp til. Lucas Cranach var begge dele, og især hans propaganda er i dag en uundværlig del af reformationens historie