Mariæ bebudelse

Pixabay
1. Introduktion

Mariæ bebudelsesdag er den dag, hvor kirken fejrer, at Maria fik besked om, at hun skulle blive gravid og føde Jesus. Det var englen Gabriel, der overbragte hende de overraskende nyheder.

Dagen ligger altid den sidste søndag før palmesøndag, ni måneder før juleaften, fordi en graviditet varer ni måneder.

Mariæ er en gammel form for ejefald og betyder Marias. Det er altså Marias bebudelsesdag.

Du kan læse om bebudelsen i Lukasevangeliet 1, 26-38.

Øverste foto: "Annunciation" af Leonardo Da Vinci, Pixabay
 

2. Mariæ bebudelsesdag

Mariæ bebudelsesdag har altid fascineret kunstnerne

Den bibelske scene med Mariæ bebudelse har haft godt tag i både billedkunstnere og poeter fra middelalderen og op til i dag. Fra et kalkmaleri i Skibby Kirke fra midten af 1300-tallet op til to af de store danske digtere som Oehlenschläger og Grundtvig har den jordiske mø tryllebundet de kunstneriske sind, skriver forfatter Søren Sørensen. Læs eller genlæs hans kronik her

3. Jomfru Maria
Biografi

Hvem var Jomfru Maria?

Jomfru Maria er igennem kirkens historie vokset i betydning som kristendommens kvindelige eller moderlige side

4. Jomfrufødsel

Hvad er det med den jomfrufødsel?

Kristendommen bliver på én gang mindre virkelig og mindre mysteriefyldt uden jomfrufødslen, skriver Jens Ole Christensen

"Jomfrufødslen er det tætteste, vi kommer eksistensmiraklet"

Julens mirakel er, at Gud blev født som menneske. Gud udretter også mirakler i dag, mener sognepræst Henrik Højlund, mens postdoc i systematisk teologi Johanne Stubbe Teglbjærg mener, at mirakler ikke kommer fra en fremmed Gud

5. Ærkeenglen Gabriel
Klassiker

Engle er Guds ledsagere

Hvad står der i Bibelen om Engle? Der er engle, der lyser, og engle, der slås. Læs mere om keruberne, seraferne, dødsenglen og ærkeenglen Gabriel her

6. Marias mange navne

I næsten 2000 år er hun blevet æret som Guds moder og evig jomfru, men Maria kaldes også Himlens Dronning og Den anden Eva, og så regnes hun som det eneste menneske, der er født uden synd.

Kristendom.dk giver her en oversigt over historien bag en række af de mest anvendte navne.

Maria: Jesu mor og Gudsføderske

Oprindelsen til selve titlen Gudsføderske (på græsk: Theotokos), stammer sandsynligvis fra det 4. århundrede, hvor den dukker op hos kirkefædre som Athanasios, Gregorius af Nazians og Kyrill af Jerusalem

Maria som den anden Eva

Eva - Maria parallellen er analog til Paulus tanke om alle tings genoprettelse i Kristus

Maria - evig jomfru

Netop det, at hun var jomfru, var tilsyneladende af yderste vigtighed for kirkefædrene og de tidligste traditioner omkring Maria

Maria immaculata - den ubesmittede

Marias jomfruelighed blev i høj grad set som en forudsætning for hendes moralske syndfri levned. Af flere kirkefædre benævnedes hun derfor også som hellig eller ubesmittet

Maria - himlens dronning

Forestillingerne om Maria som himlens dronning grunder i en række apokryfe skrifter, der florerede i den græsktalende del af kirken i slutningen af det 5. århundrede og begyndelsen af det 6. århundrede

Mater Dolorosa Maria, smertens moder

Udgangspunktet for forestillingen om Maria som smertens moder er Simeons profeti fra Lukasevangeliet, samt scenen fra Johannesevangeliet 19, hvor Maria er til stede i forbindelse med Jesu korsfæstelse

7. Mere om kirkeårets mærkedage
Specialhistorie

Overblik: Alt om kirkeåret

Den kristne kirke har sin egen kalender, nemlig kirkeåret, som begynder 1. søndag i advent. Her kan du finde tekster og inspiration til hver dag i kirkeåret

Jomfru Maria kan lære os ubetinget tillid til Gud

Jomfru Maria har fået lidt mere plads i Svenska Kyrkan, men herhjemme er hun stadig gemt. Ph.d. Bente Lybecker mener, at det især er Marias fuldkomne tillid til Gud, der kan give hende en rolle i den danske folkekirke

Indføring

I dag fejrer den katolske kirke Marias renhed

Den 8. december fejrer den romersk-katolske kirke festen for jomfru Marias ubesmittede undfangelse. Men hvad er den katolske kirkes opfattelse af Marias syndfri liv, og hvilken plads har Maria i den lutherske kirke?

Blev Maria født uden synd?

Ifølge den katolske tro blev Maria født uden arvesynd. Det vil sige, at hun som den eneste anden, udover Jesus, er uden synd, svarer Kasper Baadsgaard, der er katolsk præstestuderende

Man må være en taknemmelig tjener

Maria er forbilledlig i søndagens tekst, siger idéhistoriker Hans Henrik Hjermitslev. For hun er et godt korrektiv til nutidens projektsamfund

Da Maria sagde ja

Af middelalderens mange Maria-fester har vi i vores kirke kun beholdt én, nemlig Mariæ bebudelsesdag. Det er også den vigtigste, for da Maria sagde ja til at føde Guds søn, begyndte en ny historie mellem Gud og mennesker.

Se flere