Mariæ bebudelse

1. Introduktion
2. Mariæ bebudelsesdag
3. Jomfru Maria
Biografi

Hvem var Jomfru Maria?

Jomfru Maria er igennem kirkens historie vokset i betydning som kristendommens kvindelige og moderlige side

4. Jomfrufødsel

"Jomfrufødslen er det tætteste, vi kommer eksistensmiraklet"

Julens mirakel er, at Gud blev født som menneske. Gud udretter også mirakler i dag, mener sognepræst Henrik Højlund, mens postdoc i systematisk teologi Johanne Stubbe Teglbjærg mener, at mirakler ikke kommer fra en fremmed Gud

5. Ærkeenglen Gabriel
Klassiker

Engle er Guds ledsagere

Hvad står der i Bibelen om Engle? Der er engle, der lyser, og engle, der slås. Læs mere om keruberne, seraferne, dødsenglen og ærkeenglen Gabriel her

6. Marias mange navne

Maria: Jesu mor og Gudsføderske

Oprindelsen til selve titlen Gudsføderske (på græsk: Theotokos), stammer sandsynligvis fra det 4. århundrede, hvor den dukker op hos kirkefædre som Athanasios, Gregorius af Nazians og Kyrill af Jerusalem

Maria som den anden Eva

Eva - Maria parallellen er analog til Paulus tanke om alle tings genoprettelse i Kristus

Maria - evig jomfru

Netop det, at hun var jomfru, var tilsyneladende af yderste vigtighed for kirkefædrene og de tidligste traditioner omkring Maria

Maria immaculata - den ubesmittede

Marias jomfruelighed blev i høj grad set som en forudsætning for hendes moralske syndfri levned. Af flere kirkefædre benævnedes hun derfor også som hellig eller ubesmittet

Maria - himlens dronning

Forestillingerne om Maria som himlens dronning grunder i en række apokryfe skrifter, der florerede i den græsktalende del af kirken i slutningen af det 5. århundrede og begyndelsen af det 6. århundrede

Mater Dolorosa Maria, smertens moder

Udgangspunktet for forestillingen om Maria som smertens moder er Simeons profeti fra Lukasevangeliet, samt scenen fra Johannesevangeliet 19, hvor Maria er til stede i forbindelse med Jesu korsfæstelse

7. Mere om kirkeårets mærkedage
Specialhistorie

Overblik: Alt om kirkeåret

Den kristne kirke har sin egen kalender, nemlig kirkeåret, som begynder 1. søndag i advent. Her kan du finde tekster og inspiration til hver dag i kirkeåret