13 berømte citater af Martin Luther

"Det er bedre at give sin næste nogle penge, end at bygge en forgyldt kirke for Sankt Peter. Det første er påbudt af Gud, det andet ikke," skrev Martin Luther, 1483-1546 (malet af Cranach).

Kirkereformatoren Martin Luther var kendt for at have ordet i sit magt. Helt centralt talte han om retfærdiggørelse gennem tro, ikke gennem gerninger, om mennesket som synder, og dog samtidig synder, og om Gud som absolut kærlighed. Læs mere her

Barmhjertighed

"Guds barmhjertighed er som himmelen, som altid står fast over os. Under dette tag er vi trygge, hvor vi end er."
(Over Salme 15, 1532)

Retfærdiggørelse ved tro, ikke gerninger

"Kristus alene gør mig retfærdig på trods af mine onde gerninger og uden mine gode gerninger."
(Store Galaterbrevs-kommentar, 1531/35)

Hvem bestemmer, hvad man skal tro?

"Det er tåbelig at sige, at man skal tro sådan eller sådan, fordi konger, fyrster og flertallet tror det. Vi er ikke blevet døbt til konger, fyrster eller til flertallet, men til Kristus og Gud selv. Vi kaldes heller ikke konger, fyrster eller flertallet. Vi kaldes kristne. Sjælen kan og skal ingen råde over, hvis han da ikke kan vise den vejen til Himlen. Men det kan intet menneske gøre, blot Gud alene."
(Om den verdslige øvrighed, 1523)

Barnetro

"Netop fordi børnene er uden fornuft og ubegavede, er de bedre skikkede til tro, end de voksne og fornuftige, hvem fornuften altid står i vejen, så de ikke kan få deres store hoveder gennem den smalle port."
(Kirkepostillen 1525. 3. s. e. helligtrekonger)

Almisser

"Det er bedre at give sin næste nogle penge end at bygge en forgyldt kirke for Sankt Peter. Det første er påbudt af Gud, det andet ikke."
(Prædiken 1522)

Et billede af Gud

"Hvis nogen ville male et præcist billede af Gud, måtte det være et billede af lutter kærlighed, som var den guddommelige natur intet andet end en åben ild og lidenskabelig kærlighed, der opfyldte himmel og jord."
(Prædiken, 1532)

Hvad betyder Kristi død?

"Kristi død er et hav og en afgrund, som Gud Fader har kastet alle synderne i."
(Kirkepostillen, 1525)

Retfærdig og synder på én gang

"Den kristne er således på én gang retfærdig og synder."
(Store Galaterbrevs-kommentar, 1531/35)

Det almindelige præstedømme

"Den, som er døbt, kan rose sig af allerede at være viet til præst, biskop og pave, selv om det ikke passer for alle at udøve et sådan embede."
(Til den kristne adel, 1520)

Kirkens enhed

"Hvis der kom en fra Indien eller Etiopien, eller hvor som helst ellers, og sagde: Jeg tror på Kristus, så ville jeg sige: Det gør jeg også og derfor bliver jeg også salig. I troen og bekendelsen stemmer de kristne overens med hinanden, selv om de ellers er spredt rundt omkring i hele verden. For det hedder ikke en romersk, eller nürnbergsk eller wittenbergsk kirke, men en kristen kirke, som alle de hører til, som tror på Kristus ... Hvis man blot er døbt og tror på Kristus, er det ligegyldigt, om man kommer fra Østen eller Vesten. Ingen har noget fortrin frem for andre."
(Matthæusevangeliet 18-24 udlagt, 1537-40)

Evangeliet

"Evangeliet behøver ikke noget rum eller sted, hvor det skal være, det vil og må være i hjerterne."
(Bondekrigen, 1525)

Troens grund

"Vor tro skal have en grund, som er Guds Ord og ikke sand eller mose, menneskevane eller menneskeværk."
(Kirkepostillen, 1522)

Om et kristent menneskes frihed

"For at vi grundigt skal forstå, hvad et kristent menneske er og hvordan det står til med den frihed, som Kristus har vundet for os og givet os, skriver Paulus meget om friheden. Jeg vil udtrykke det med disse to teser:
En kristen er en fri herre over alle ting og ingen underdanig.
En kristen er en tjenstvillig slave for alle og alle underdanig."
(Om den kristne frihed, 1520)