5 citater om ægteskab fra Martin Luther

Kød og blod er og bliver kød og blod, og den naturlige lyst og drifterne har deres uforanderlige og nødvendige gang, som enhver ser og mærker, skriver Luther. Her ses indgåelsen af ægteskab mellem Ottavio Farnese og Margaret of Austria. Fresken er malet af Taddeo Zuccari (1529-1566)

"Ægteskabet er en salig og Gud velbehagelig ordning". Martin Luther blev en stor fortaler for ægteskabet. Han så det på én gang som en nødvendig ordning til at opretholde den borgerlige orden og som et legitimt rum for seksuelle lyster

For Martin Luther var ægteskabet en vigtig ordning. Han så ikke alene det velsignede og varige forhold mellem en mand og en kvinde som praktisk, men også som en ordning, der giver mennesker mulighed for at udleve drifter og lyster uden at forfalde til at føre umoralske liv.

Vi har samlet fem citater om ægteskab af Luther.

1. Ungdommen skal have lyst til ægteskabet

”Klosterlivet har ikke magt til at bevare renheden, selv om det var aldrig så guddommeligt, og de, der forbliver deri, må stadig synde mere og mere imod dette bud. Det fortæller jeg, for at man kan give ungdommen lyst til ægteskabet og vide, at den er en salig og Gud velbehagelig ordning. Derved kunne man med tiden atter bringe det derhen, at den igen kunne komme til ære og ret, og at det hæmningsløse og umoralske liv, der nu breder sig alle steder i verden med offentlig utugt og andre skammelige ting, må blive stoppet.” – Den Store Katekismus, 1530

2. Ægteskabet er den bedste ordning, uanset hvem man er

”Derfor har jeg altid understreget, at man ikke må foragte eller ringeagte denne ordning, som den blinde verden og vores falske kirkefolk gør. Vi skal værdsætte den i lyset af Guds ord, som den er smykket og helliget med. Den er ikke blot ligestillet med alle andre livsstillinger, men går forud og over alle, hvad enten det er kejsere, fyrster, biskopper, og hvad de end kaldes.” – Den Store Katekismus, 1530

3. Gud har befalet ægteskabet for at undgå synder

”Kød og blod er og bliver kød og blod, og den naturlige lyst og drifterne har deres uforanderlige og nødvendige gang, som enhver ser og mærker. For at det derfor skal være lettere at undgå seksuelle synder, har Gud befalet ægtestanden, for at enhver skal have sin egen ægtefælle og lade sig nøje med det. Selv om der også i ægteskabet er behov for Guds nåde, for at hjertet kan forblive rent på dette punkt.” – Den Store Katekismus, 1530

4. Om at bryde ægteskabsløftet

”Således har jeg ofte set det blandt mange af dem, der brød deres ægteskabsløfte. Bagefter havde de ikke én god dag eller time, men er endog blevet ramt forfærdeligt både på sjæl og legeme, og deres ejendele.” – Den Store Katekismus, 1530

5. Ægteskabsbrud ødelægger den borgerlige orden

”For hvor al ægteskabelig troskab er ophævet og utugt og skændsel får frit spillerum, forfalder også al orden, lov og ærbarhed. Men når dette er borte, da forbliver der ingen borgerlig orden, men al uorden bliver følgen af det og et dyrisk og vildt liv.” – Den Lille Andagsbog, 1522

Kilder: martinluther.dk; lutherdansk.dk

Martin Luther hyldede ægteskabet i sine skrifter. Han var også selv gift i 21 år med Katharina von Bora, som han fik seks børn med. Foto: Ian Danbury - Fotolia