Derfor markerer vi reformationsjubilæet i 2017

Den evangelisk-lutherske kirke i Danmark er en direkte udspringer af reformationen. Her fra Vor Frelsers Kirke i København. Foto: Kim Matthäi Leland/Polfoto

Normalt siger vi, at Danmark blev reformeret i år 1536, da Christian III banede vejen for overgangen til protestantismen. Så hvorfor fejrer vi reformationsjubilæum i 2017?

Den 31. oktober 1517 hamrede munken Martin Luther eftersigende 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg. Teserne var en kritik af den katolske kirkes praktisering af afladshandlen, hvor man kunne købe sig til et kortere ophold i Skærsilden.

Mange steder markeres reformationsjubilæet hele 2017. For selvom vi først kalder Danmark reformeret fra år 1536, markerer vi 500-året for reformationen samtidig med de andre reformerte lande og med udgangspunkt i Martin Luthers offentliggørelse af teserne.

Men hvilket betydning fik Martin Luthers begyndende opgør med den katolske kirke?

Først og fremmest fik vi en ny kirke i Danmark. Den evangelisk-lutherske kirke er en direkte udspringer af reformationen.

Martin Luther var utilfreds med den måde, hvorpå paven og de katolske gejstlige forvaltede kirkens lære. Han ville i stedet tilbage til Bibelen som udgangspunkt for kristendommen. Efter flere års uenigheder blev Martin Luther ekskommunikeret af den katolske kirke.

Martin Luthers reformation kom også til at betyde en stor omvæltning for det almindelige folk i de lande, hvor hans tanker satte sig igennem. Eksempelvis kan nævnes, at det var Martin Luther, der ville have alle børn i skole, så de kunne blive undervist i det kristne budskab.

Hvis du vil læse om de mange andre ting, der skete fra år 1517, og som har haft stor betydning for, hvordan Danmark ser ud i dag, så har vi samlet en masse nye og gamle artikler, hvor du kan læse mere om reformationen, Martin Luther og alle de andre vigtige personer.

Se vores store tema om Martin Luther og Reformationen her

God fornøjelse!