Det mener den katolske kirke om ægteskab

I den katolske kirke kan man ikke blive skilt. Man kan dog få ægteskabet annulleret under særlige omstændigheder. Det har forhåbentlig ikke været nødvendigt for brudeparret her. Foto: AS Photo Project - Fotolia

Hvad mener den katolske kirke om ægteskab? Her er kirkens holdning til skilsmisse, cølibat og menneskets seksualitet

I den katolske kirke mener man, at mennesket ved at gifte sig og stifte familie opfylder Guds oprindelige plan med verden. Når et katolsk ægtepar får børn tjener de Gud ved at føre skabelsen videre. Derfor har ægteskabet et vigtig plads i den katolske tro.

Den katolske kirke ser ægteskabet som et sakramente. Foreningen af mand og kvinde i ægteskabet er et tegn på, at den materielle og fysiske verden er skabt af Gud, og derfor er noget godt.

At ægteskabet er et sakramente betyder også, at ægteskabet i princippet er ubrydeligt. Her henholder kirken sig til Mattæusevangeliet kapitel 19, vers 6, der lyder: ”Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.”

Det kan dog lade sig gøre at få ægteskabet annulleret, hvis det erklæres ugyldigt. Det kan for eksempel gøres, hvis ægteskabet ikke er indgået frivilligt, eller hvis den ene part afviser at få børn

Indenfor katolicismen må præster, munke og nonner ikke gifte sig, men skal leve i cølibat. Det skal de, fordi man i den katolske kirke mener, at der er noget, som er endnu større end kærligheden mellem mennesker og større end den menneskelige seksualitet.

Der vil altid mangle noget, selvom to mennesker giver sig selv til hinanden og elsker hinanden. Det er kun Gud, som kan tilfredsstille menneskets inderste længsel efter frihed, lykke og evigt liv.