Hvad betyder ordet reformation?

I dag forstår vi ordet reformation som en fornyelse, men ordet henviser i sig selv ikke til nyskabelse, men snarere til om- eller genskabelse. Markedspladsen i Wittenberg med monumenter af Martin Luther and Philipp Melanchthon.

Hvad betyder "reformation" og "reformator"?

Martin Luther genskabte den kristne kirke. Derfor taler vi om, at han var en reformator, der reformerede kirken. 

Begrebet reformation er i dag uløseligt forbundet med at forny eller omskabe en religion, en kirke - eller måske en kultur eller en institution. Ordet reformation kommer oprindeligt af latin som en afledning af reformare, der er dannet af ordet formare, der betyder at danne eller forme og forstavelsen re-, der betyder "igen" eller "tilbage".

Selvom vi i dag forstår ordet reformation som en fornyelse, henviser ordet i sig selv ikke til nyskabelse, men snarere til om- eller genskabelse. Det bliver brugt, fordi man overordnet i den protestantiske verden mener, at Luther genskabte forholdet til Gud og til kirken fra den oprindelige kristendom.

En reformator er en person, der omskaber. Vi taler i dag ofte om reformatoren Martin Luther.

Andre læser lige nu