Hvad betyder ordet reformation?

Reformationen begyndte på slotskirken i Wittenberg, hvor Luther hang de 95 berømte teser op. Ordet reformation i sig selv betyder om- eller genskabelse. På billedet ses markedspladsen i Wittenberg med monumenter af reformatorene, Martin Luther og Philipp Melanchthon.

Reformationen er en længere periode i Middelalderen, som begyndte med Martin Luther, som gjorde op med den katolske kirke. Men hvad betyder ordet reformation?

Martin Luther genskabte den kristne kirke. Derfor taler vi om, at han var en reformator, der reformerede kirken. Det vi betegner som Reformationen.

Reformation betyder omskabe

Begrebet reformation er i dag uløseligt forbundet med at forny eller omskabe en religion, en kirke - eller måske en kultur eller en institution. Ordet reformation kommer oprindeligt af latin som en afledning af reformare, der er dannet af ordet formare, der betyder at danne eller forme og forstavelsen re-, der betyder "igen" eller "tilbage".

Selvom vi idag forstår ordet reformation som en fornyelse, henviser ordet i sig selv ikke til nyskabelse, men snarere til om- eller genskabelse. Det bliver brugt, fordi man overordnet i den protestantiske verden mener, at Luther genskabte forholdet til Gud og til kirken fra den oprindelige kristendom.

En reformator er en person, der omskaber. Vi taler i dag ofte om reformatoren Martin Luther.