Til elever på mellemtrinnet

Klart og hurtigt: Hvad er Reformationen?

Munken Martin Luther startede i år 1517 Reformationen, der splittede den katolske kirke i to. Billedet her viser kunstneren Lucas Cranachs træsnit af hvad han så som forskelle mellem den katolske tro og Luthers nye tro.

Reformationen er navnet på de begivenheder, der fandt sted fra år 1517. Det begyndte med Martin Luthers opgør med den katolske kirke. Her får du de tre vigtigste ting om Reformationen

I år 2017 er det 500 år siden, at Reformationen begyndte. Reformationen har derfor 500 års fødselsdag i år, og det er derfor, at vi snakker rigtig meget om den lige nu. Men hvad skete der egentlig dengang for 500 år siden? Her kan du læse de tre vigtigste ting.

1. Martin Luther gør op med den katolskekirke

I år 1517 gjorde en tysk munk ved navn Martin Luther oprør mod den katolske kirke og Paven i Rom. Folk betalte penge til kirken, fordi de troede, at det kunne forkorte deres ophold i Helvede, når de døde. Det er det, man kalder ”afladshandel.”

Martin Luther mente ikke, at der stod noget i Bibelen om, at man kunne betale sig ud af Helvede. Derfor udgav han et brev, hvor han gav 95 grunde til, hvorfor han ikke brød sig om afladshandlen. Det er det, som er kendt som Martin Luthers 95 teser.

2. ReformatorenLuther bliver dømt som kætter

Den katolske kirke blev sur på reformatoren Martin Luther over hans 95 teser. Derfor dømte de ham som kætter. En kætter er en, der mener noget andet om en religion, end det de fleste andre gør.

Det endte med, at Martin Luther blev smidt ud af den katolske kirke. Samtidig var der mange, der ønskede ham død. Martin Luther var dog gode venner med nogle af Tysklands fyrster, og de beskyttede ham.

Martin Luther blev ved med at skrive mange bøger om, hvordan han mente, at Bibelen skulle forstås.

3. Reformationen delte denkatolske kirke i to

Der blev større og større uenighed om kristendommen under Reformationen. På den ene side stod Paven og den katolske kirke. På den anden side stod Martin Luther og hans følgere.

Efter nogle år stod det klart, at man ikke kunne blive enige om, hvordan Bibelen og kristendommen skulle forstås.

Derfor blev den katolske kirke delt i to. Man kan sige, at Martin Luther lavede en ny slags kristendom. Det er den, vi kender som evangelisk-luthersk kristendom, og som er den kristendom, de fleste kristne danskere følger. Den hedder evangelisk, fordi den følger evangelierne i Det Nye Testamente. Og den hedder luthersk, fordi det var Martin Luther, som startede den.

I lande som for eksempel Italien, Spanien og Frankrig tror mange stadigvæk på den katolske kristendom.

I Danmark, Sverige, Norge og den nordlige del af Tyskland tror mange i stedet på den lutherske kristendom. Vi kalder den også protestantisk, fordi Martin Luthers oprør var en slags protest.